Epidemija zmanjšuje birokracijo

Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je včeraj predstavil ukrepe v pomoč kmetijstvu, živilskopredelovalnemu sektorju, ribištvu in lovstvu iz najnovejšega, šestega protikoronskega svežnja državnih intervencij, ki ga je vlada posredovala v parlament.

 Minister Jože Podgoršek je napovedal petinsko zmanjšanje zakupnin za zemljišča v lasti sklada kmetijskih zemljišč in  oddajo 
zemljišč, ki so v zaraščanju, v brezplačni najem za deset let. Foto: STA
Minister Jože Podgoršek je napovedal petinsko zmanjšanje zakupnin za zemljišča v lasti sklada kmetijskih zemljišč in oddajo zemljišč, ki so v zaraščanju, v brezplačni najem za deset let. Foto: STA

SLOVENIJA > Ukrepi vlade, ki zadevajo področje kmetijstva in prehrane, bodo pomagali mašiti vrzeli, ki so nastale zaradi onemogočene prodaje in morebitnega zmanjšanja pridelave oziroma predelave kmetijskih pridelkov. Nadomestila bodo, podobno kot spomladi, upravičeni tisti kmetje, ki delujejo v sektorju, ki je utrpel vsaj 30-odstotni izpad dohodkov glede na povprečje zadnjih treh let.

Manj birokracije

Epidemija vpliva tudi na manj birokracije za kmete, saj vlada predlaga poenostavitev postopkov za uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo večino podatkov sama pridobila iz uradnih evidenc in upravičencem nato poslala informativne odločbe, ki bodo pravnomočne, če upravičenci nanje ne bodo imeli pripomb. Podobno bo pri spremembah Grafične enote rabe zemljišč (GERK). “Vsi podatki so v evidencah, zato bo obrnjena logika za njihov vnos v dokumente vplivala na hitrejše odločitve in tudi manj obremenitve tako za kmete kot za naše svetovalce,” pravi Jože Vončina, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZ Nova Gorica. Dodaja, da so se pri njih v koronakrizi lotili obveznih izobraževanj in usposabljanj za kmete prek spleta, za kar je med njimi tudi veliko zanimanje. “Izobraževanja na daljavo nameravamo ohraniti tudi po krizi,” še pravi Vončina.

Silvan Peršolja

direktor Kleti Brda

“Če se bo stanje hitro normaliziralo, bomo vino prodali, sicer bomo vsi razmišljali o ukrepih.”

V krizi proti zaraščanju zemljišč

Kmetom bo po zakonskem predlogu omogočeno vlagati več zahtevkov za spremembo obveznosti iz že odobrenih projektov iz programa razvoja podeželja, omogočeno pa jim bo tudi podaljšanje rokov za dokončanje investicij, ki so sofinancirane iz javnih sredstev.

Minister Jože Podgoršek je napovedal petinsko zmanjšanje zakupnin za zemljišča v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v prihodnjem letu, pa tudi oddajo zemljišč, ki so v zaraščanju, v brezplačni najem za deset let. Pogoj bo, da zakupnik zemljišče v enem letu usposobi za kmetovanje.

Spet krizna destilacija?

Če bo Evropska komisija uresničila napoved o podaljšanju ukrepov za vinski sektor, potem bodo tudi v letu 2021 uveljavljeni krizna destilacija, krizno skladiščenje in zelena trgatev. “Če se bo stanje hitro normaliziralo, bomo vino prodali, sicer bomo vsi razmišljali o ukrepih. Pri njih ne gre za nikakršno ideologijo, temveč za ukrepe iz evropskega tržnega reda. Prodaja se je ustavila po vsem svetu in neprodano vino je - neprodano vino,” racionalno, a s tesnobo v glasu razmišlja direktor Kleti Brda Silvan Peršolja. Pravi, da je zelena trgatev nenaraven in za trto škodljiv poseg, destilacija pa sicer učinkovit postopek, ki pa je nekoliko zapleten, ker ustreznih obratov za predelavo v Sloveniji primanjkuje. Klet Brda je tako vino, ki so ga namenili za destiliranje, predelala na Hrvaškem.


Najbolj brano