Franci Matoz bo svetnik v Ankaranu

Stranka Slovenija za vedno, ki je na zadnjih lokalnih volitvah osvojila en sedež v ankaranskem občinskem svetu, bo poslej svoj glas uveljavljala s pomočjo Francija Matoza. Znani odvetnik se je odločil, da bo sprejel politični izziv in zasedel svetniški stol, ki se je sprostil s preselitvijo Zorana Pavića in Klare Maučec v Koper.

 Franci Matoz, bodoči član ankaranskega občinskega sveta Foto: STA
Franci Matoz, bodoči član ankaranskega občinskega sveta Foto: STA

ANKARAN > Zoran Pavić, član stranke Slovenija za vedno in tudi njen nosilec ter eden od protikandidatov ankaranskega župana Gregorja Strmčnika na zadnjih lokalnih volitvah, je že od maja stalni prebivalec koprske občine. Da se je preselil, je občinskim službam sporočil še isti mesec, in vendar do imenovanja nadomestnega svetnika še do danes ni prišlo.

Zoran Pavić

Zamenjava v Kopru je trajala 20 mesecev

Primeri, ko se občinski svetniki preselijo in predajo mandat, niso tako redki, ves postopek pa se konča v mesecu ali dveh. Izjema je razvpit primer iz koprske občine leta 2008. Stranka Borisa Popoviča je takrat nagajala opoziciji in več kot leto in pol ni želela imenovati nadomestnega svetnika po tem, ko se je Bogdan Gerk (mandat je sicer tedaj odložil tudi Bruno Korelič, a iz drugih razlogov) preselil v Izolo. Nadomestna svetnika sta končno dobila mandat po sodni poti, upravno sodišče pa je takrat ugotovilo, da je župan Boris Popovič kršil ustavo in pravice, ki izhajajo iz nje. des

Drugim občinam takšna sprememba običajno vzame mesec dni in ne štiri, res pa je majhna opozicijska stranka, ki je sicer nastala kot podaljšana roka tedanjega koprskega župana Borisa Popoviča, izpustila samo glasovanje o občinskem prostorskem načrtu.

Zamude ne bodo problematizirali

Kot je razumeti iz občinskih odgovorov, so med razlogi za počasnost dela občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja novi koronavirus, ki je zamaknil vse postopke, in preselitev Klare Maučec, na zadnjih lokalnih volitvah druge na seznamu kandidatov stranke Slovenija za vedno za ankaranski občinski svet. Preden so Ankarančani ugotovili, da je tudi ona postala prebivalka koprske občine, je minilo dober mesec. Tako je Franci Matoz, odvetnik in stalni prebivalec Ankarana, šele te dni prejel poziv, naj se izjasni, ali bo sprejel mesto občinskega svetnika.

“Ta teden sem prejel poziv občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, naj se izjasnim, ali bom sprejel mandat. Mislim, da ga bom sprejel. Občinski postopki so tekli počasi, vendar zaradi tega odločitvam, ki so bile sprejete brez nas, ne bomo oporekali. Naše glasovanje ne bi ničesar spremenilo,” nam je povedal Franci Matoz.

Kakršne koli jeze na občinsko komisijo ne stresa niti Zoran Pavić, opozarja le, da so bili občinski postopki prepočasni in da nenazadnje ni prav, da že štiri mesece nimajo svojega predstavnika v občinskem svetu.

40 dni za iskanje Klare Maučec

Zakon o lokalni samoupravi v primeru nadomestnih imenovanj županov ali svetnikov občinam ne daje natančnih navodil, tako da je odločanje o hitrosti postopka na strani lokalne skupnosti. Običajni postopek je takšen: občinski svet sprejme sklep, da je članu občinskega sveta prenehal mandat, nakar občinska volilna komisija ugotovi, da je mandat prešel na drugega kandidata in da ga ta sprejema.

Zoran Pavić je ankaransko občino o spremembi stalnega bivališča obvestil konec maja, junija se je s tem seznanil občinski svet in ugotovil, da mu je prenehal mandat, avgusta pa je sledila seja občinske volilne komisije. Njena predsednica, mag. Ana Poljak, je 16. septembra pisala Klari Maučec ter jo pozvala, če bo sprejela mandat. Priporočene pošiljke Maučeceva ni prevzela, v hišni poštni predal je poziv dobila tudi 5. oktobra, a se znova ni odzvala.

Občina je medtem neuradno izvedela, da Klara Maučec ne živi več v Ankaranu. Njen novi naslov jim je posredoval Zoran Pavić in 30. oktobra je Maučeceva občini sporočila, da ne sprejema mandata občinske svetnice, saj da že dve leti ne živi več v Ankaranu.

Občina je potrebovala 40 dni, da ji je lahko vročila poziv. V občinskih službah so še dodali, da jih njena neodzivnost niti ni presenetila, saj se je v prejšnjem mandatu udeležila zgolj desetih od skupno 26 sej.


Najbolj brano