Izolani za 22 projektov

V okviru projekta Soustvarjam skupnost Izolani v participativni del proračuna za prihodnji leti predlagajo 22 projektov. Ker pa je občina za vsako leto v ta namen predvidela 100.000 evrov z davkom, bodo morali o predlogih najbrž glasovati, za kar so določili več datumov, od 5. do 8. oktobra in 10. oktober, ter lokacij.

Cesto Šared-Nožed naj bi  občina  urejala prihodnje leto - prav na željo občanov.   Foto: Mirjana Cerin
Cesto Šared-Nožed naj bi občina urejala prihodnje leto - prav na željo občanov.  Foto: Mirjana Cerin

IZOLA > V izolski občini doslej niso imeli participativnega proračuna, Izolani so morebitne predloge lahko posredovali le svetom krajevnih skupnosti in ti povsem nezavezujoče občini. Tokrat pa so jim dali možnost neposrednega vplivanja na razporejanje dela proračunskega denarja. Oblikovali so dve območji, eno podeželskih KS (Jagodje-Dobrava, Korte) in drugo preostalih treh KS (Izola staro mesto, Haliaetum in Livade). Obema namenjajo po 50.000 evrov na leto.

Kot pojasnjujejo v kabinetu župana Danila Markočiča, “želijo pridobiti predloge po meri občanov, izboljšati učinkovitost porabe denarja in kakovost življenja v občini ter krepiti sodelovanje”.

Neuspešen poskusni participativni proračun

Čeprav je občina že za letošnji proračun napovedovala delni participativni proračun, ni izpeljala vseh postopkov. Tudi takrat so participativni del proračuna predvideli posebej za zaledje in mesto, a iz mestnih KS niso prejeli niti enega predloga. Iz podeželskih KS so jih posredovali več, vendar so vsi presegali prag 40.000 evrov, kolikor je bilo predvidenega denarja za celoten participativni proračun. V obeh podeželskih KS so se z občino zatem dogovorili, da uredi križišče na cesti Šared-Nožed na območju križišča z lokalno cesto Malija-Lucija in z javno potjo proti Cetoram. Uredi naj tudi dodatni avtobusni postajališči, pločnike in otočke za umiritev prometa, kar bi stalo približno 90.000 evrov. V občini napovedujejo, da bodo do konca leta za 40.000 evrov pripravili ustrezno dokumentacijo, z izvedbo pa se bodo ukvarjali prihodnje leto.

Samo projekti izvedljivi v dveh letih

Predlagatelji so morali do 17. septembra dobiti popise potrebnih del ali predračune za izvedbo projektov, ti so lahko ovrednoteni na 3000 do 25.000 evrov. Do konca septembra jih bo preučila sedemčlanska komisija, ki jo je imenoval župan ter jo sestavljajo predstojniki občinskih uradov in služb. Ti preverjajo izvedljivost projektov in jih po potrebi usklajujejo s predlagatelji, pozorni so predvsem na njihovo vzdržnost - na časovni, ekonomsko-finančni, zakonodajni in še kateri vidik. Predloge, ki bodo ocenjeni kot izvedljivi v prihodnjih dveh letih in bodo v javnem interesu, bodo objavili na spletni strani občine in jih uvrstili na glasovanje.

Izglasovane projekte bo obravnaval občinski svet

Občani bodo lahko svoj glas oddali na sedežu občine (5. oktobra do 12. ure in 10. oktobra do 13. ure) ter na sedežih KS Jagodje-Dobrava (6. oktobra do 12. ure), Korte (7. oktobra med 14. in 17. uro) in Livade (8. oktobra do 12. ure). Glasovali bodo lahko vsi, ki imajo stalno prebivališče v občini in bodo 5. oktobra stari vsaj 15 let.

Oddali bodo po en glas za projekt, izglasovani projekti bodo javno objavljeni (njihov vrstni red bo odvisen od pridobljenih glasov), in uvrščeni v osnutek proračuna. Končni predlog projektov za uvrstitev v osnutek proračuna bo pripravila komisija, župan Markočič pa bo osnutek posredoval v obravnavo občinskemu svetu.


Najbolj brano