Avtobus od Izole do bolnišnice stane enako kot od Sv. Antona do Pirana

Naj se sliši še tako nenavadno, stane večina letnih vozovnic za dijake in študente, ki se v šolo v drugem kraju vozijo z Arrivinimi avtobusi, 200 evrov. Toliko je treba odšteti na relaciji Sv. Anton-Piran, Izola-Koper pa tudi Izola-bolnišnica na primer, medtem ko vozovnice Ankaran-Koper stanejo pol manj, 100 evrov. Po kakšni logiki določajo cene in kdo bo staršem dijakov in študentov priznal strošek, če bo prišlo do pouka na daljavo?

Zlasti istrski dijaki se v šolo vozijo z enotnimi vozovnicami 
integriranega javnega potniškega prometa, ki pa nimajo ne enotne 
cene ne pravic.  Foto: Tomaž Primožič/FPA
Zlasti istrski dijaki se v šolo vozijo z enotnimi vozovnicami integriranega javnega potniškega prometa, ki pa nimajo ne enotne cene ne pravic.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

ISTRA > Starši so jasni: “Na boljšem so tisti, ki se vozijo na daljših progah, na najboljšem tisti na relaciji Ankaran - Piran, saj se lahko vozijo tudi med posameznimi postajališči na progi.”

Kdor ima vstopno postajo v Ankaranu in izstopno v Piranu, lahko izstopi tudi v Kopru, Izoli, Strunjanu ali Portorožu in tam znova vstopi. “Tisti, ki se vozijo iz Izole do bolnišnice, kjer delujeta srednja in visoka zdravstvena šola, pa nimajo izbire; vstopijo lahko v Izoli in izstopijo ob bolnišnici ali nasprotno.”

Prevoze osnovnošolcev plačujejo občine

Prevoze osnovnošolcev v celoti subvencionirajo občine, tudi učencem, ki OŠ dokončajo v enajstih letih in na Ljudski univerzi Koper. Učencem s posebnimi potrebami krijejo stroške prevozov do 26. leta. Tistim, ki obiskujejo OŠ zunaj šolskega okoliša, kjer prebivajo, pa povrnejo stroške prevoza le v višini, ki bi jim pripadala, če bi OŠ obiskovali v svojem okolišu, če bi živeli v Kortah in bi se ob prehodu na razredno stopnjo v OŠ Vojke Šmuc vozili v Izolo, pojasnjujejo v izolski občinski upravi. Učenci, ki se prešolajo skladno z zakonom (zaradi učnih ali vzgojnih razlogov), pa imajo pravico do brezplačnega prevoza samo, če je njihovo prebivališče od OŠ, v katero se prešolajo, oddaljeno več kot štiri kilometre.

Enotna cena za dva do 60 kilometrov razdalje

V skupini Arriva, ki v Istri zagotavlja redne prevoze v medkrajevnem linijskem prometu in izdaja letne vozovnice, pa poudarjajo, da so sami izvajalci integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), njegov upravitelj pa je država oziroma v njenem imenu ministrstvo za infrastrukturo. Pred štirimi leti so vzpostavili zdajšnji sistem, po katerem vozovnice delijo na štiri razrede: na omejene na deset voženj, na tiste za razdalje od dva kilometra do 60 kilometrov, od 60 do 90 kilometrov in vožnje, daljše od 90 kilometrov. Omogočajo mesečni, polletni in letni nakup - posebej za dijake in posebej za študente.

“Večina istrskih dijakov in študentov uporablja subvencionirane vozovnice, ki sodijo v drugi razred (od dva kilometra do 60 kilometrov). Subvencionirane letne dijaške vozovnice veljajo deset mesecev in stanejo 200 evrov, mesec krajše letne študentske pa 180 evrov,” pojasnjujejo pri Arrivi Slovenija. “Gre za ugodnosti, ki se nanašajo na vožnjo med krajem bivanja in krajem sedeža šole in prav to subvencionira država,” odgovarjajo pri Arrivi na pripombe staršev.

Ponosni na Izolo: “Istrske občine naj se povežejo v mestni promet”

Na problematiko javnih prevozov dijakov in študentov opozarjajo tudi v stranki Ponosni na Izolo. “Župana Danila Markočiča in druge istrske župane pozivamo, naj v tem Evropskem tednu mobilnosti preidejo od besed k dejanjem in takoj sprožijo pobudo, da se občine Ankaran, Koper, Izola in Piran povežejo v mestni promet. Infrastrukturno ministrstvo pa naj tako povezane občine vključi v projekt integriranega javnega potniškega prometa,” je v imenu članov in občinskih svetnikov v sporočilu za javnost zapisal Evgenij Komljanec. Župana Danila Markočiča obenem opominjajo, da Izolani potrebujejo učinkovit mestni promet, ki bo razbremenil mesto in omogočil mobilnost tudi tistim, ki nimajo avtomobila ali ga ne želijo uporabljati.

V ankaranski in koprski občini dodatno subvencionirajo

Da nekateri ankaranski dijaki in študentje plačajo pol manj kot njihovi vrstniki drugod, se lahko zahvalijo občini. “Naša občina sofinancira razliko pri strošku nakupa avtobusnih vozovnic vsem občanom, ne le dijakom in študentom. Z našim sofinanciranjem znaša tako enotna mesečna vozovnica za avtobusni prevoz Ankaran - Koper deset evrov (namesto 25 evrov, op. a.), kar za dijake in študente pomeni 100 evrov letno,” pojasnjuje Anita Cek, vodja kabineta župana Gregorja Strmčnika.

Sofinancirajo tudi nakup vozovnice za posamezno vožnjo med Koprom in Ankaranom oziroma Lazaretom, cena za občane znaša 0,80 evra. Občina je za subvencioniranje namenjala približno 9000 evrov mesečno in 108.000 evrov letno. Poslej naj bi manj, saj od 1. julija letos država omogoča brezplačni avtobusni prevoz za vse upokojence.

Prevoze dijakom in študentom, a le na območju koprske občine, dodatno subvencionirajo tudi v koprski občinski upravi, ker tovrstne prevoze subvencionirajo vsem občanom. Tudi v tem primeru stanejo mesečne vozovnice za dijake in študente deset evrov in letne 100 evrov, seveda so možne tudi vmesne, polletne različice. Subvencioniranje pa stane koprsko občino, kot so nam sporočili, približno 260.000 evrov na leto.

Letne vozovnice in pouk na daljavo

Zakaj se starši odločajo za nakup letnih vozovnic? Tisti brez dodatnih subvencij koprske in ankaranske občine za svoje dijake s tem privarčujejo 50 evrov (plačajo 200 evrov, namesto 250), tudi študentje prihranijo 45 evrov (odštejejo 180 evrov, namesto 225).

Zaradi takšnega izračuna se jih večina odloči za nakup letne vozovnice - kljub grožnji, da se zaradi pandemije koronavirusa utegnejo ponoviti ukrepi iz lanskega šolskega leta in pouk na daljavo. Infrastrukturno ministrstvo je namreč prevoznikom tedaj naročilo, naj upravičencem IJPP upoštevajo dobropis, navajajo v Arrivi. Starši verjamejo, da bo ministrstvo po potrebi podobno ravnalo tudi v novem šolskem letu, česar pa nam na ministrstvu še niso potrdili.


Najbolj brano