Vipava je spet primerna za kopanje

Severnoprimorske reke so tudi letos primerne za kopanje, je potrdila agencija za okolje, med njimi sta kot odlični, vsaj kar se tiče mikrobiološke onesnaženosti, ocenjeni tako Nadiža kot Soča na večini kopališč. Po dolgem času je za kopanje spet primerna reka Vipava, ki se jo trudijo revitalizirati in ob njej razvijati turizem.

Vipava je v zadnjih letih spet bolj čista in primerna za kopanje, v 
Mirnu se domačini spet kopajo kot nekoč.  Foto: Alenka Ožbot
Vipava je v zadnjih letih spet bolj čista in primerna za kopanje, v Mirnu se domačini spet kopajo kot nekoč.  Foto: Alenka Ožbot

SEVERNA PRIMORSKA > Agencija za okolje v kopalni sezoni, ki traja od sredine junija do konca avgusta, mikrobiološko kakovost voda (morebitno fekalno onesnaženje) na severnem Primorskem preverja na sedmih območjih kopalnih voda, in sicer na petih na Soči in po enem na Idrijci in Nadiži. Do zdaj so opravili že več kot polovico vseh predvidenih analiz, rezultati pa kažejo, da je na vseh kopališčih, kjer so merili mikrobiološko kakovost, voda primerna za kopanje.

Nadiži in Soči odlično, Idrijci zadostno

“Kakovost kopalnih voda se načeloma poslabša le po močnem dežju, kar se odraža tudi na rezultatih vzorčenja in preskušanja kopalnih voda, ko se vremenskim vplivom ne moremo izogniti, in posledično pri razvrstitvi v razrede kakovosti,” pojasnjujejo na NIJZ, kjer kopanja ne priporočajo po močnem dežju, ko se zaradi “spiranja površin v zaledju lahko poveča mikrobiološka in kemijska onesnaženost vode”.

Kakovost vode na Nadiži je od leta 2010 mikrobiološko ocenjena kot odlična. To oceno ima v zadnjih letih večina kopalnih območij na Soči, kjer izvajajo meritve.

Reka Nadiža je razvrščena v razred kakovosti 'odlična' že od leta 2010, od leta 2012 pa tudi na Labrci pri Tolminu. V zadnjem štiriletnem obdobju so z odlično ocenili še kopališča oziroma kopalna območja na Soči pri Čezsoči, v Kanalu in pri Solkanu, ugotavljajo na NIJZ. Kakovost Soče na sotočju pri Tolminu je ocenjena kot dobra. Idrijca v Bači pri Modreju je tudi ustrezna za kopanje, a le z oceno 'zadostno'.

Po desetletjih onesnaževanja je ponovno primerna za kopanje tudi reka Vipava, voda je dovolj čista tudi za živelj v njej.

Ključne so čistilne naprave

K temu je pripomoglo, da so naselja ob njej priključena na čistilne naprave, lani pa so lastno čistilno napravo naredili tudi v nekdanji mlekarni, zdaj Ekolatu v Vipavi, ki je z izpusti dolgo onesnaževala reko. Živahno je tudi v občini Miren-Kostanjevica, ki že skoraj deset let v poletnih mesecih opravlja vzorčenje vode iz Vipave po parametrih, ki določajo pogoje za kopalne vode. Po dograditvi čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je vzorčenje v veliki večini primerov izkazovalo, da Vipava izpolnjuje pogoje za kopalno vodo. “Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je tako tudi 14. julija odvzel vzorce vode iz reke na treh lokacijah, in sicer pri mlinu v Biljah, v Orehovljah na jezu 'pri Šelu', v Mirnu 'na Rošti' pri elektrarni, ter vzorec vode iz potoka Vrtojbica pri mostu,” razlaga višji svetovalec za okolje in prostor v občinski upravi Erik Lasič. Vzorčenja so pokazala, da voda na vseh štirih lokacijah ustreza mikrobiološkim mejnim vrednostim za kopalne vode, kar pomeni, da je reka Vipava na območju občine primerna za kopanje. Občina jih bo v sodelovanju z nacionalnim laboratorijem ponovila avgusta.


Najbolj brano