V spomin: Jordan Kariž (1951-2020)

Na sežanskem pokopališču smo se konec junija poslovili od velikega človeka, Jordana Kariža, ki je na področju reševanja in zaščite, še posebej gasilstva in civilne zaščite, pustil velik pečat na območju Krasa in Brkinov ter tudi v širšem slovenskem prostoru.

Jordan Kariž (1951-2020)
Jordan Kariž (1951-2020) 

Rodil se je 13. januarja 1951 poštni uradnici Angeli in poštarju Miroslavu. Družina je stanovala v najemniškem stanovanju v Tomaju, kjer je edini sin Jordan obiskoval osnovno šolo, jo nadaljeval v Dutovljah. Po končanem šolanju za modelarja se je zaposlil v Litostroju in nato na Zvezi socialistične mladine v Ljubljani. Leta 1978 se je vrnil na Kras. Kot referent civilne zaščite pri občini Sežana je odigral pomembno vlogo pri formiranju CZ po krajevnih skupnostih in podjetjih, za kar je bil nagrajen z republiškimi priznanji.

Že kot 18-letni fant se je včlanil v Prostovoljno gasilsko društvo Sežana in mu ostal zvest do konca. Njegovo delo je bilo prežeto z gasilstvom, ki je imelo na sušnem Krasu z malo vode in številnimi požari izjemno vlogo. Od leta 1994 do 2003 je bil predsednik Kraške gasilske zveze, leta 1998 je bil glavni organizator kongresa Gasilske zveze Slovenije v Sežani. Njegovo veliko srce in strokovnost sta se izkazala pri vodenju intervencije ob veliki železniški nesreči v Divači 14. julija 1984. Po njegovi zaslugi so gasilci že naslednje leto dobili hidravlično orodje za reševanje iz zverižene pločevine.

Izkušnje je prenašal tudi na mlade. Kot načelnik Štaba CZ takratne občine Sežana je v vojni za Slovenijo aktivno sodeloval in načrtoval akcije CZ po krajevnih skupnostih, zlasti v dnevih, ko je JA grozila z letalskimi napadi. Organiziral je dežurstva pripadnikov CZ v gasilskih domovih, pozneje je z idejami sodeloval pri preureditvi sežanske vojašnice v sodoben gasilski dom in nastanitveni objekt za potrebe civilnega služenja vojaškega roka. Z njegovo uvedbo leta 1993 se je zaposlil v sežanskem Zavodu za gasilno in reševalno službo, kjer je kot vodja v desetih letih poskrbel za 39 generacij obveznikov.

Po ukinitvi civilnega služenja vojaškega roka leta 2003 je prevzel druge naloge in je vestno opravljal do upokojitve leta 2009. Do leta 2015, ko mu je zdravje dopuščalo, je bil član ali namestnik poveljnika štaba CZ Občine Sežana. Bil je aktivni član častniške in veteranske organizacije Krasa in Brkinov in drugih organizacij.

Njegova prezgodnja smrt je globoko prizadela ženo Sonjo, sinova Primoža in Tomaža ter številne kraške gasilce in prijatelje.


Najbolj brano