K nedeljski maši s telefonsko številko

Ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah bodo morali verniki ob vstopu v cerkev v nabiralnik ali škatlo oddati list s svojo telefonsko številko, brez imena in naslova. Udeleževanje verskih obredov je občutljiv osebni podatek o verskem prepričanju posameznika, zato so se škofje odločili od vernikov zahtevati le telefonske številke, ki bi jih župnija v primeru okužbe z novim koronavirusom predala NIJZ.

Verniki morajo ob obisku nedeljskih in prazničnih maš ob vstopu 
v cerkev v nabiralnik ali škatlo oddati listek s svojo telefonsko 
številko. Če bi se izkazalo, da je bila pri nekem obredu  oseba, 
okužena z novim koronavirusom, bi duhovnik kuverto predal 
NIJZ.  Foto: Leo Caharija
Verniki morajo ob obisku nedeljskih in prazničnih maš ob vstopu v cerkev v nabiralnik ali škatlo oddati listek s svojo telefonsko številko. Če bi se izkazalo, da je bila pri nekem obredu oseba, okužena z novim koronavirusom, bi duhovnik kuverto predal NIJZ.  Foto: Leo Caharija

LJUBLJANA >Duhovnik bo kuverto s telefonskimi številkami po vsaki maši zapečatil in jo hranil 30 dni. Če bi se izkazalo, da je bila pri nekem obredu oseba okužena z novim koronavirusom, bi kuverto predal Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Če okužb ne bo in NIJZ ne bo zahteval podatkov, bo duhovnik kuverto po 30 dneh uničil.

Božo Rustja

Božo Rustja

tiskovni predstavnik koprske škofije

“Ta navodila so zoprna, a treba jih je sprejeti z malo dobre volje.”

Računajo na zrelost vernikov

Duhovnik in tiskovni predstavnik koprske škofije Božo Rustja verjame, da so ljudje dovolj zreli in vredni zaupanja, da se bodo teh navodil držali. Ko bodo oddali telefonsko številko, bodo s tem najprej zaščitili sebe. “Ta navodila so zoprna, a treba jih je sprejeti z malo dobre volje,” spodbuja vernike.

Med obiskovalci maš se lahko pojavijo takšni, ki telefonske številke ne bodo dali ali bodo na listek napisali napačno, a teh primerov se na da nikoli izključiti, ne v cerkvi ne drugod, pravi Rustja. Omejitve v cerkvah veljajo že ves čas po epidemiji; obiskovalci maš morajo držati varnostno razdaljo, nošenje mask pa je v cerkvah obvezno. Veliko starejših ljudi se zaveda, da morajo varovati svoje zdravje. Nekateri se zaradi tega namesto nedeljskih maš udeležujejo manj obiskanih maš med tednom, ki so po odločitvi škofov v sedanjih razmerah enakovredne nedeljskim. “Vidimo, da se ljudje obnašajo odgovorno, tako da bi bilo neprimerno, če bi se zdaj šli policijo,” o preverjanju, ali so vsi dali pravo telefonsko številko, pravi Rustja.

Udeleževanje verskih obredov je občutljiv osebni podatek, ki razkriva versko prepričanje posameznika. Zaradi tega so se škofje odločili, da naj verniki pri mašah oddajo le svojo telefonsko številko brez drugih osebnih podatkov.

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je iz zbiranja telefonskih številk izvzela maše med tednom. Teh maš se običajno udeležuje malo ljudi, ki jih duhovnik večinoma pozna.

Že kmalu po razglasitvi epidemije so v župnijah, ki imajo svoje vrtove, začeli s svetimi mašami na prostem. Tudi pri teh bo zaradi vladnega odloka o vodenju evidence prisotnih zdaj nekaj sprememb. Poleg razkuževanja rok in ohranjanja razdalje 1,5 metra oziroma nošenja maske, če varnostna razdalja ni mogoča, morajo imeti te maše sedežni red, udeleženci pa morajo enako kot v zaprtih prostorih oddati svojo telefonsko številko.

Koliko ljudi je lahko največ v cerkvi?

SŠK je primerno rešitev za vodenje seznamov vernikov brez poseganja v njihove ustavne pravice do svobode veroizpovedi iskala dalj časa. Po odločitvi vlade, da lahko zbiranje do največ 50 oseb poteka pod pogojem, da organizator pripravi poimenski seznam z naslovi in telefonskimi številkami vseh udeležencev, je SŠK za nasvet prosila urad informacijskega pooblaščenca. Tam so se strinjali, da gre za občutljive osebne podatke, zaradi nejasne dikcije v vladnem odloku pa SŠK napotili na vlado.

Z ministrstva za notranje zadeve so nam sporočili, da za verske skupnosti niso pripravili nobenih posebnih navodil, pojasnili pa so, da omejitev na največ 50 oseb velja tudi za maše v cerkvah. “Predvsem med dogodke nad deset do 50 ljudi sodijo tudi birme, maše, poroke in pikniki oziroma podobna zbiranja, ki jih 5. člen zakona o javnih zbiranjih (ZJZ) določa kot izjeme iz javnih zbiranj,” so zapisali.

Rustja pravi, da si je vladni odlok razlagal drugače. To, da morajo tudi župnije omejiti udeležbo pri vseh prireditvah in dogodkih, je nesporno, ni pa razumel, da ta omejitev velja tudi za maše. V velikih cerkvah je namreč prostora za več kot 50 ljudi, ki upoštevajo varnostno razdaljo in nosijo maske. Tudi iz tiskovnega urada SŠK so nam sporočili, da omejitev udeležbe pri mašah na največ 50 vernikov ne velja. SŠK se pri tem sklicuje na izjeme po petem členu zakona o javnih zbiranjih.

Letos bo treba praznovati drugače

Nova navodila, ki jih je objavila SŠK, se ne nanašajo le na obiske svetih maš, ampak tudi na ostale dogodke, ki potekajo pod okriljem Cerkve. Poletni oratoriji in počitniška druženja za otroke morajo potekati ob upoštevanju navodil NIJZ, skupine otrok pa morajo biti manjše od 50.

Poleti v številnih župnijah praznujejo šagre, shode oziroma opasila. Ti vaški prazniki bodo nekoliko okrnjeni tudi zaradi nove izrecne prepovedi pogostitev in posebnih programov druženja po svetih mašah. “Letos bo treba praznovati drugače. Maše, ki so bistvene, ne bodo okrnjene, vsemu ostalemu, kar ni bistveno, pa se moramo letos odpovedati,” pravi Rustja.


Najbolj brano