Kozinci proti selitvi podjetja Godina na Kozino

Podjetje Godina d.o.o. namerava svojo dejavnost, ki jo zdaj izvaja v Industrijski ulici 3 v Hrpeljah, tik ob robu oziroma sredi stanovanjskega naselja, preseliti na Kozino, na območje med regionalno cesto za Divačo in avtocesto. A tudi tu bi bila dejavnost le lučaj od stanovanjskih hiš, pravijo krajani, ki se najbolj bojijo hrupa tovornjakov. Nasprotovanje je že izrazil tudi svet KS Kozina. Rok za pripombe se izteče jutri.

 Foto: Denis Scher
Foto: Denis Scher

KOZINA > Še jutri lahko občani in drugi zainteresirani podajo pripombe in predloge na javno razgrnjen Elaborat lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora EUP HK-8 v občini Hrpelje-Kozina. Županja Saša Likavec Svetelšek je javno naznanilo o razgrnitvi elaborata objavila 6. junija.

Kot je razvidno iz elaborata, ki ga je pripravilo podjetje LA design, je pobudnik in naročnik elaborata podjetje Godina d.o.o., investitor posega pa družba NT Logistika d.o.o. iz Kamnika.

9708 kvadratnih metrov meri območje 2004 kvadratne metre bi bil velik montažni skladiščni šotor

Plato, šotor in zabojniki

Elaborat navaja, da bi šlo za začasno rabo tega prostora, za največ sedem let oziroma do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev OPPN Levnik.

Skupna površina zemljišč za začasno rabo, ki so zdaj v lasti podjetja Godina in družine Škapin, obsega 16.172 kvadratnih metrov. “Delovni proces zahteva ureditev funkcionalne površine za parkiranje kamionov ter deponijo praznih kontejnerjev oziroma vodotesno utrjene površine in tlakovane površine v skupni površini 9708 kvadratnih metrov,” navaja elaborat.

Na območju bi investitor postavil sedem metrov visok montažni skladiščni šotor z bruto tlorisno površino 2004 kvadratne metre in 88 kvadratnih metrov velik zabojnik za pisarne. Objekt bi priključili na vodovodno, električno in telekomunikacijsko omrežje ter na omrežje fekalnih in meteornih vod.

Hrup bi se le preselil, iz Hrpelj na Kozino

Pobudnik kot glavni razlog selitve obstoječe dejavnosti - pretovarjanja mešanega blaga (razkladanje, skladiščenje, prepakiranje, etiketiranje in nakladanje blaga) iz Hrpelj na Kozino navaja bližino stanovanjske soseske: “Meji na območja stanovanj, pri tem gre za medsebojno nezdružljivi rabi.” Dejavnost poteka zdaj v stavbi nekdanjega Kovinarja.

Ob tem izpostavi, da je za stanovanjsko sosesko moteč zlasti promet: “S stališča prebivalcev naselja Hrpelje je konfliktna prometna obremenitev oziroma število tovornega prometa, ki se kot del poslovnega procesa odvije na tem območju naselja, zato je v javnem interesu, da dejavnost investitorja za svoje obratovanje poišče ustreznejše območje.”

Najbolj se bojijo hrupa tovornjakov

Toda prav promet je tisti, ki bi bil najbolj moteč tudi na Kozini: “Predvidena nova lokacija je prav tako v neposredni bližini stanovanjskega naselja Kozina, ki je že sedaj zelo obremenjeno z avtocestnim križem Koper-Ljubljana in cesto Kozina-Divača in dodatno še z novo umestitvijo krožišča, ob rušitvi avtocestnih baz Videž, ki je prav tako v neposredni bližini naselja. Krajani KS Kozina smo dobesedno obdani z železnico, avtocesto in regionalnim prometnim križem. Prav tako nas obdajajo kamioni od Petrolovega servisa, Scania servisa pri Burji, kamioni in stroji pri ekološkem otoku blizu igrišča Dinozaverček,” so zapisali krajani v peticiji, ki jo nameravajo jutri dostaviti občini.

“Nova načrtovana lokacija v elaboratu predvideva prometno obremenitev 50 tovornih vozil dnevno z izvozom na obstoječo cesto Kozina-Matavun, kar močno poslabša kakovost življenja prebivalcem naselja Kozina, ki živimo na tem prostoru že 50 in več let,” dodajajo krajani.

Zato “nasprotujemo kakršnemukoli omogočanju začasne rabe tega prostora kot nadomestne ali začasne lokacije za pretovarjanje, skladiščenje ali nalaganje odpadnega materiala. Občina naj za ta prostor razmisli smotrnejšo rabo, če že ne bi šlo drugače, da bi se ta cona premestila naprej od cestne baze DARS v smeri severne obvoznice in izven naselja, še vedno pa v neposredni bližini avtoceste in regionalne ceste Kozina-Divača in kmalu tudi severne obvoznice.”

Nestrinjanje za uporabo prostora na tej lokaciji za skladiščenje in druge namene odlaganja odpadnega materiala je že decembra izrazil tudi svet Krajevne skupnosti Kozina. Kot nam je včeraj povedal njegov predsednik Igor Race, so s svojim stališčem seznanili tudi občino. “Nismo proti gospodarstvu, saj prinaša delovna mesta in občini prihodke, toda take dejavnosti je treba umestiti dovolj stran od naselij,” je dodal.


Najbolj brano