Zeleni znak za Zeleni kras

Turistična destinacija Zeleni kras, ki združuje šest občin primorsko-notranjske regije, je pridobila bronasti znak zelene destinacije “Slovenia Green”, ki ga v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za trajnostno delovanje podeljuje Slovenska turistična organizacija.

V okviru Zelene sheme slovenskega turizma je bronast znak zelene 
destinacije prejela celotna destinacija Zeleni kras. Foto: arhiv RDO Zeleni kras
V okviru Zelene sheme slovenskega turizma je bronast znak zelene destinacije prejela celotna destinacija Zeleni kras. Foto: arhiv RDO Zeleni kras

PIVKA > Zeleni kras je tako ena redkih destinacij s certifikatom, ki vključuje več občin ter s tem enotno zastopa in povezuje regijo na področju turizma.

“Pridobitev certifikata Slovenia Green je izjemno pomembna, saj nas postavlja kot turistično destinacijo ob bok primerljivim destinacijam v Sloveniji in Evropi. Daje nam tudi priznanje, da smo na pravi poti k trajnostnemu turizmu, ki bo na eni strani predstavil destinacijo Zeleni kras kot privlačno, zeleno in polno možnosti za raziskovanje neodkritih kotičkov, hkrati pa bo turističnim ponudnikom ponudil izhodišča za nadgradnjo njihove ponudbe,” poudarja Dejan Iskra, vodja regionalne destinacijske organizacije Postojnska jama-Zeleni kras, ki deluje v okviru Regionalne razvojne agencije Zeleni kras in je vodila celoten postopek.

Znak po mnenju Dejana Iskre tudi sporoča, da gre za varno destinacijo, kar je še posebej pomembno v času po epidemiji. “Destinacije, ki so manj obiskane, ki se posvečajo vsakemu gostu posebej in ki skrbijo za varovanje naravnega okolja, bodo v tem trenutku imele prednost,” je prepričan.

Znak Slovenia Green Bronze lahko uporabljajo vsi ponudniki turističnih in gostinskih obratov v destinaciji, vključene občine in ponudniki turističnih znamenitosti ter s tem krepijo njegovo prepoznavnost.

V regiji Zeleni kras se je sicer kot prva v zeleno shemo vključila občina Postojna, ki je tudi že prejela srebrni znak zelene destinacije. Zavezi trajnostnega turizma pa sta nato sledila še Penzion Mirjam, ki je v regiji kot prvi ponudnik nastanitev prejel okoljski znak in s tem tudi znak zelene namestitve Slovenia Green Accomodation, s pridobitvijo Zelenega ključa in podpisom zelene politike slovenskega turizma pa je pogoje za vstop v zeleno shemo izpolnil tudi Notranjski muzej Postojna.


Najbolj brano