So bolne stare potiho odpisali in odtvitali?

Med epidemijo so ljudje zgroženi spremljali širjenje okužbe in zato umiranje stanovalcev v domovih ostarelih. Vladni predstavniki pa so sporočali, da so vsi deležni potrebne oskrbe in da zaradi okužbe še ne sodijo v bolnišnico. A dvom je rasel, saj so bile covid bolnišnice prazne, nekateri domovi pa v agoniji zaradi okužb. Nato je udarila vest o domskih popisnih listih - seznamih, koga je vredno poslati v bolnišnico ob okužbi in koga ne. Govorice o odpisu okuženih starcev je vladni tvit še okrepil, čeprav minister Gantar trdi, da ne gre za sezname odpisanih.

Vladni tvit je odjeknil 27. maja. Isti dan, ko sta o ostarelih in okuženih v domovih ostarelih na tiskovni konferenci govorila vodja svetovalne skupine zdravstvenega ministrstva Bojana Beović in minister Tomaž Gantar. Oba sta odločno zanikala obstoj seznamov za odpis bolnih in nemočnih starcev. Vladni tvit pa čivka: “Pri tem se moramo soočiti z dejstvom, da med starostniki, zlasti med oskrbovanci DSO, živi veliko ljudi, ki se jim življenje počasi izteka. Tudi pri njih premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z novim koronavirusom, ni smiselno.” Kar sproža silovito ogorčenje ljudi.

Ogorčenje ljudi pa narašča. Slišati je celo, da gre za direktive z vrha, zato pa so tudi nastali seznami odpisanih ostarelih. Ali gre za odstrel ali druge vrste listov, mora pokazati preiskava, ki lahko utrdi ali omaje verodostojnost vlade in ministra. Lahko pa razgali soliranje nekaterih zdravnikov, ki so kršili Hipokratovo prisego.

Zaradi takšnega tvita je vse več ljudi prepričanih, da je šlo za načrten odpis starih že zato, ker so v takem stanju, da se jih v primeru okužbe s sars-cov-2 pač ne izplača sprejeti v bolnišnico na drago zdravljenje. Ogorčeni so, kako je za tviteraša, vlado in zdravstvenega ministra nepomembno, da so to ljudje, ki že vse svoje življenje plačujejo prispevke v zdravstveno blagajno in družbi veliko dajejo. In celo, da za te sezname niso vedeli ne prizadeti ne njihovi svojci! Ali je to nova kultura političnih odločevalcev, ki nimajo niti osnovne človeške etike niti temeljne empatije, in tudi nemočnih, ranljivih in pomoči potrebnih ne spoštujejo? Da gre za nedopustno početje, sporoča še Zdravniška zbornica, ki napoveduje nadzor in sezname odpisanih ostro obsoja. Navaja, da so nekateri zdravniki prav zaradi takega vnaprejšnjega odpisovanja starcev odklonili sodelovanje pri teh popisih. Strašljivo je, da so, kot navajajo, na listu že vnaprej, ne da bi starca sploh videli, odkljukali, ali mu še pripada denimo antibiotik, intubacija ... Kar na pamet, pač glede na (previsoko?) starost in morda demenco, nepokretnost. Ali tako tudi sicer delujejo nekateri zdravniki v našem zdravstvu? Ali je tako usmerjena zdaj naša zdravstvena politika?

Pozornim ni ušlo, da je iste stavke, kot so v tvitu, o ostarelih, ki zgolj zaradi okužbe še ne sodijo v bolnišnico in naj jih torej zdravijo kar v domu, med epidemijo nenehno izrekala Beovićeva. Ta je v epidemiji postala vodilna strokovna avtoriteta vlade. Ni pa povsem znano, ali zato, ker je tako mogočna in nadvse suverena strokovna avtoriteta ali zato, ker je članica SDS.

Ogorčeni državljani in neposredno prizadeti ter tisti, ki branijo njihove pravice, so osupli, kako daleč si dovolijo iti zdajšnji odločevalci. V imenu ostarelih je predsednica Srebrne niti Biserka Marolt Meden vladni tvit označila za skrajno neprimeren “in samo še en dokaz starizma, ki se vedno bolj krepi.” Čeprav družba že več kot 15 let zanemarja starejše, “to še ni opravičilo za vse, kar sedanja oblast zanje ni naredila. Še posebej za starejše v domovih starejših”. Bo le čakala na drugi val okužbe in dopustila, da starejši v domovih še naprej množično umirajo? Ob tem pa bodo covid bolnišnice spet prazne? Kar vse je zrelo za ugotavljanje politične odgovornosti, ji pritrjuje vse več državljanov, zgroženih ob razkritju obstoja izdelanih seznamov - domnevnih list za odpis.

Da ne gre za sezname odpisanih, je v sredo znova miril minister Gantar. Pravi, da gre le za vložni list, ki ga je pripravila državna koordinatorica paliativne oskrbe v njegovem ministrstvu Mateja Lopuh, ki je javno že pred tednom pojasnila, da je šlo za priporočilo ministrstva domskim zdravnikom, naj izdelajo za vsakega oskrbovanca “popis vseh kroničnih bolezni z diagnozami in vseh težav. Povzetek stanja. Ta mnenja niso bila namenjena 'odstrelu določenih stanovalcev', so pomoč za hitrejše in boljše odločanje zdravnika”. Gantar trdi, da ta obrazec pozna in da se tudi sam mirno podpisuje podenj, saj je popis stanja ostarelega še preden zboli za okužbo z novim koronavirusom. Da torej ne gre za vnaprejšnje onemogočanje in preprečevanje bolnišničnega zdravljenja, kot to razume večina ljudi. “S temi vložnimi listi so seznanjeni tudi svojci ter oskrbovanci sami,” trdi. A to nekateri že zanikajo. Domovi pa priznavajo, da so se prvič od dvojega obstoja soočili s takšnimi listi oskrbovancev!

Glede na govorice, da naj bi ponekod regijski koordinatorji zdravstvenega ministrstva tovrstne popise v sodelovanju z domskimi zdravniki opravili zelo po svoje in da obstaja še neki drugi obrazec, Gantar izpostavlja, da bo to treba raziskati in ugotoviti, kaj je res. “Zagotovo to ni obrazec našega ministrstva!” je prepričan in obljublja tudi ugotavljanje odgovornosti.

Ogorčenje ljudi pa narašča. Slišati je celo, da gre za direktive z vrha, zato so pa tudi nastali seznami odpisanih ostarelih. Ali gre za odstrel ali druge vrste listov, mora pokazati preiskava, ki lahko utrdi ali omaje verodostojnost vlade in ministra. Lahko pa razgali soliranje nekaterih zdravnikov, ki so kršili Hipokratovo prisego. Ta jim veleva, da so, brez ločevanja po rasi, spolu, starosti in statusu, dolžni vedno povsod pomagati vsakomur, ki potrebuje zdravljenje in njihovo strokovno pomoč.

Bistvo vsega pa sporoča Srebrna nit: “Vsi bomo umrli, a vsi imamo enake pravice iz naslova zdravstvenega zavarovanja in vsi si zaslužimo dostojno smrt z lajšanjem bolečin, česar pa v domovih s premalo kadra, opreme, znanja ne morejo zagotoviti. Za vse to je nujno treba poskrbeti takoj.”


Preberite še


Najbolj brano