Z elektrokemoterapijo nad tumor

Na kliniki za male živali veterinarske fakultete smo začetniki zdravljenja z elektrokemoterapijo v veterinarski medicini, ki jo v sodelovanju z Onkološkim inštitutom v Ljubljani uspešno uporabljamo in razvijamo že več kot 20 let. Klinične raziskave ves čas potekajo vzporedno z raziskavami pri ljudeh.

Elektrokemoterapija (ang. electrochemotherapy - ECT) je metoda zdravljenja omejenih tumorskih sprememb. Gre za kombinacijo elektroporacije in kemoterapije. Prva je fizikalna metoda, pri kateri z natančno določenimi električnimi pulzi preko različnih elektrod izzovemo spremembe na celični membrani tumorskih celic. Pod vplivom električnega toka se na membrani začasno ustvarjajo t.i. elektropore, ki omogočajo vstop večjih molekul izbranega kemoterapevtika. Ko se v kratkem časovnem zamiku pore na celični membrani zaprejo, v celico “ujamemo” večjo koncentracijo zdravila, kar posledično močno potencira njegovo učinkovitost. Prav zaradi lokalno povečane učinkovitosti kemoterapevtika je za učinkovito zdravljenje potrebna njegova zelo majhna količina, zato ne pričakujemo nobenih neželenih stranskih učinkov.

Metoda je učinkovita le na predelu, kjer je bil prisoten kemoterapevtik in kjer so bili hkrati dovedeni električni pulzi ustrezne jakosti. Zato ta način zdravljenja uvrščamo v lokalne metode zdravljenja, podobno kot kirurške posege, obsevanje in še nekatere druge. Potek postopka si lahko ogledate tudi v video znanstveni reviji Jove, ki je prosto dostopna na spletu (https://www.jove.com/video/54760/operating-procedures-electrochemotherapy-for-treatment-tumor-dogs).

Ta način zdravljenja uvrščamo v lokalne metode zdravljenja, podobno kot kirurške posege, obsevanje in še nekatere druge.

Klinične raziskave ves čas potekajo vzporedno z raziskavami pri ljudeh. Od začetkov, ko je bila sprva dokazana varnost metode, spremljamo tudi njeno učinkovitost. Z zdravljenjem različnih vrst tumorjev smo dokazali, da je učinkovita pri vseh do sedaj zdravljenih vrstah tumorjev in pri različnih živalskih vrstah. Poleg psov in mačk ta način zdravljenja uporabljamo tudi pri nekaterih kožnih tumorjih konj, pri ptičih, malih gledalcih in celo plazilcih. Z elektrokemoterapijo lahko zdravimo tako primarne tumorje, kot tudi njihove zasevke - metastaze. Pri ljudeh danes že zdravijo tudi tumorske spremembe na nekaterih notranjih organih, npr. jetrih. Raziskovalci in strokovnjaki pa si prizadevamo za še širšo uporabo, kar pa je povezano predvsem z razvojem tehnologije, ki bi nam omogočila dostopanje do tumorjev na težje dostopnih mestih, kot so na primer nosna votlina, požiralnik, mehur, idr.

Zdravljenje poteka v kratki splošni anesteziji. Po posegu pacienta odpustimo v domačo oskrbo le nekaj ur po zdravljenju, ko se zaključi prebujanje. V prvem tednu se na mestu zdravljenja običajno pojavi sprva blaga oteklina in rdečina, kar je znak zaželene vnetne reakcije, kot posledica “umiranja” tumorskih celic. V nadaljevanju, ko večina tumorskih celic propade, se na površini pojavi neke vrste ognojek, ki ga v naslednjih dveh do treh tednih nadomesti zdrava koža. Prav način celjenja namerno povzročenega odmiranja tkiva vodi v odličen kozmetični učinek, in kar je še pomembneje - na ta način ohranimo popolno funkcionalnost. Ta je zelo pomembna, kadar zdravimo tumorske spremembe na posebej občutljivih mestih, kot so na primer veke, kjer se s kirurškim posegom pogosto ne moremo izogniti funkcionalnim težavam.

Z elektrokemoterapijo lahko zdravimo le manjše tumorje (praviloma do premera treh centimetrov). Večji tumorji in tisti, ki vraščajo v globlje ležeča tkiva, zahtevajo več zaporednih ponovitev, kar zdravljenje sicer le podaljša.

Seveda ima elektrokemoterapija tudi omejitve. Z njo lahko zdravimo le manjše tumorje (praviloma do premera treh centimetrov). Večji tumorji in tisti, ki vraščajo v globlje ležeča tkiva, zahtevajo več zaporednih ponovitev, kar zdravljenje sicer le podaljša. Tudi manjši tumorji včasih zahtevajo ponovitev zdravljena, saj so tumorske celice lahko tudi odporne na izbrani kemoterapevtik. V takem primeru pri ponovitvi uporabimo drugo zdravilo.

V naslednjem prispevku bom opisala še sistemsko zdravljenje tumorskih obolenj z metodo genskega elektroprenosa, kjer prav tako izkoriščamo učinke elektroporacije z namenom vnosa posebej pripravljenih delčkov dednega zapisa, ki vzpodbuja imunski sistem v boju proti tumorju.


Najbolj brano