Zaradi hrupa in opilkov jim popuščajo živci

Zaradi prekomernega hrupa pri pretovarjanju železa in padajočih opilkov postaja življenje ob pivški železniški postaji vse bolj nevzdržno. Pivški občinski svet je zato Slovenske železnice pozval, naj s pretovorno dejavnostjo nemudoma prenehajo. Tako na železnicah kot v podjetju Odpad vidijo rešitev v načrtovani preselitvi na drugo lokacijo, a se tudi pri tem že zapleta.

Pretovarjanje odpadnega železa s tovornjakov na vagone, ki 
poteka vse dni razen nedelje, povzroča neznosen hrup, kosi kovin 
pa padajo tudi na pločnik in cesto.
Pretovarjanje odpadnega železa s tovornjakov na vagone, ki poteka vse dni razen nedelje, povzroča neznosen hrup, kosi kovin pa padajo tudi na pločnik in cesto. 

PIVKA > Pivški občinski svet je na zadnji seji sprejel sklep, s katerim poziva Slovenske železnice (SŽ) kot upravljavca javne železniške infrastrukture, da nemudoma prenehajo z redno pretovorno dejavnostjo na železniški postaji v Pivki za potrebe podjetja Odpad, saj “je dejavnost absolutno neprimerna za središče Pivke in bistveno presega dovoljene okvire hrupa”.

Občina si bo prizadevala za mirno uveljavitev sklepa, v kolikor pa v roku šestih mesecev ne bo učinkov, občinski svet župana pooblašča za pripravo možnih ukrepov, ki bodo vodili do čimprejšnje ukinitve sporne dejavnosti.

Raven hrupa večkratno presežena

Občina Pivka je že leta 2018 naročila meritve hrupa v okolju, ki jih je izvajalo akreditirano podjetje Zavod za varstvo pri delu. Meritve so pokazale, da pretovor železa ne presega mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, v kolikor poteka maksimalno osem ur na teden v času med 6. in 18. uro. V kolikor bi pretovarjanje potekalo vsak dan 12 ur dnevno, pa bi bile na podlagi izračunov vrednosti hrupa prekoračene 10-krat. Prekladanje se zdaj izvaja ob delavnikih preko celega dneva in tudi ob sobotah.

“Gre za problem z dolgo brado, ki smo ga želeli že večkrat rešiti po mirni poti, a na drugi strani nimamo pravega sogovornika oziroma držijo fige v žepu. Hrupa pa je zmeraj več. Skrajni čas je, da nekaj ukrenemo, saj si tudi občani, ki tukaj živijo, zaslužijo malo miru. Tudi njihove nepremičnine so izgubile vrednost,” je opozoril podžupan Boris Rebec. In spomnil tudi na številne predrte avtomobilske pnevmatike zaradi železnih opilkov, ki padajo s tovornjakov, ob pretovarjanju pa tudi na spodaj ležečo državno cesto in pločnik.

Trajna rešitev je preselitev dejavnosti

“S situacijo v Pivki smo seznanjeni in jo razumemo, zato podpiramo celostno ureditev problematike. Po našem vedenju je v prostorskem ureditvenem planu občine Pivka predvideno, da se bo dejavnost pretovarjanja s sedanje lokacije preselila na območje industrijske cone Kal, kjer je v ta namen načrtovano tudi podaljšanje obstoječega industrijskega tira,” odgovarjajo na SŽ. Na naše dodatno vprašanje, kako bodo kot upravljalec tudi kratkoročno, torej do preselitve, poskrbeli, da ne bo več prihajalo do prekomernega hrupa in padanja ostankov železa na cesto, pa (še) niso odgovorili.

Inšpektorja za železniški promet in ceste že ukrepala

Na inšpektoratu za infrastrukturo so nam odgovorili, da je inšpektor za železniški promet že leta 2015 zaradi nepravilnosti zavezancu odredil, da mora na nakladalni rampi zavarovati plato z betonsko ograjo in plato asfaltirati, kar je izvedel. Leta 2016 je postopek uvedel tudi inšpektor za ceste, a ga leta 2018 ustavil, ker je zavezanec na meji s platojem dopolnil betonsko ograjo, tako da sega po celotni dolžini in s tem izpolnil vse zahteve za preprečitev ogrožanja varnosti prometa na cesti. Kasneje na inšpekciji novih pobud niso dobili. Stanovalci sicer poročajo, da je zid prenizek. Na odgovor okoljske inšpekcije še čakamo.

Tudi na občini opozarjajo, da bi za zmanjšanje hrupa morale poskrbeti SŽ, ki so tudi zavezanec za izvajanje monitoringa hrupa in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za hrup.

Iz skupine Sij - Slovenske industrije jekla, večinske lastnice Odpada, so nam posredovali odgovor direktorja Odpada Andreja Dolenca, ki poudarja, da infrastrukturo za tovorni promet SŽ uporabljajo za logistične potrebe svoje dejavnosti. “Pri tem razumemo občane Pivke, da lokacija za pretovarjanje ni optimalna, zato smo že v preteklosti skupaj z Občino Pivka in železnicami iskali različne rešitve in nekatere tudi sami realizirali - postavljen betonski zid. Naš predlog je bil tudi postavitev protihrupne ograje.” Rešitev tudi v Odpadu vidijo v preselitvi dejavnosti.

Nasprotovanja tudi novi lokaciji

Občina Pivka je pred kratkim že začela s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev pretovorne infrastrukture in podaljšanje industrijskega tira na območju Rampe. A kot pravi župan Robert Smrdelj, se je zataknilo, saj resne možnosti za financiranje projekta iz kohezije ni. So pa po županovih besedah interes za sofinanciranje izkazale SŽ.

A v sklopu javne razgrnitve dokumenta so svoje nasprotovanje projektu že izrazili predstavniki najbližje vaške skupnosti Neverke, ki se zaradi slabih izkušenj s podjetjem Odpad iz preteklosti (tudi zaradi nezakonitega skladiščenja odpadkov) bojijo, da bi tudi pri Silosih nastala še ena deponija. “Podjetje Odpad nima korektnega odnosa do sosedov, velik problem so imeli pred leti nad Veliko Pristavo. Tudi okoljska inšpekcija ne odigra svoje vloge, zato so ljudje iz previdnosti proti, pri čemer jih razumem,” pravi Smrdelj. Kljub temu računa, da bodo OPPN kmalu sprejeli in s SŽ prišli do rešitve in dogovora o ustrezni urejenosti novega območja prekladalne rampe, ki je odmaknjeno od naselij in zato po županovih besedah bistveno bolj sprejemljivo.

Do takrat pa upajo, da njihovi pozivi ne bodo ponovno preslišani in da bodo svoje naredile tudi pristojne inšpekcijske službe.


Najbolj brano