Doslej brez negativnih mnenj o predlogu OPN za Ankaran

Ankaranska občina pospešeno vodi postopke za dokončen sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN). Do današnjega dne so prejeli pet drugih mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen osnutek OPN, ki so bila vsa pozitivna. Dokončen sprejem OPN so v Ankaranu sicer prvotno načrtovali že za junij, a v luči razmer zaradi covida-19 pričakujejo zamik.

Sprejem prostorskega načrta so  prvotno načrtovali za junij, 
vendar  je v luči trenutnih razmer  realno pričakovati nekajmesečni 
zamik.
Sprejem prostorskega načrta so prvotno načrtovali za junij, vendar je v luči trenutnih razmer realno pričakovati nekajmesečni zamik. 

ANKARAN > Slovenske občine morajo nove splošne prostorske dokumente sprejeti do konca prihodnjega leta, v Ankaranu pa gre za sploh prvi občinski prostorski načrt. Tega se je občina lotila v sodelovanju z občani, piše na občinski spletni strani.

Med splošnimi načeli bodočega OPN Ankaran sta bolj uravnotežen razvoj ter varovanje naravnih danosti in obmorskega pasu pred pozidavo. V tem smislu je občina že leta 2018 širše območje Debelega rtiča razglasila za krajinski park.

Občina Ankaran je prvotni osnutek prostorskega načrta predstavila že lani, nanj pa prejela 128 pripomb. Zaradi stališč, ki so bistveno spremenila vsebino dokumenta, so se nato odločili za ponovno javno razgrnitev, ki je potekala med januarjem in februarjem letos. Na javni razgrnitvi so prejeli dodatnih 30 pripomb, ki se nanašajo na vsebino druge javne razgrnitve, sredi aprila pa so na občinski spletni strani objavili še stališča do omenjenih pripomb in predlogov.

Ministrstvo za okolje in prostor je 30. aprila na svoji spletni strani objavilo predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu, objavi pa je prve dni maja sledila vloga, s katero so 19 nosilcev urejanja prostora pozvali k izdaji drugega mnenja, so za STA navedli na Občini Ankaran.

Pri tem so štirje nosilci urejanja prostora že v prvem mnenju opredelili, da OPN nima negativnih vplivov na okolje, in s tem izdali pozitivno mnenje. Do tega tedna pa so prejeli pet drugih mnenj, ki so bila vsa pozitivna.

Kot so še pojasnili na občini, bo po prejemu vseh mnenj sledilo sprejemanje OPN na občinskem svetu.

Sprejem prostorskega načrta so sicer prvotno načrtovali za junij. A, kot so priznali na občini, je v luči trenutnih razmer in skladno z začasnimi ukrepi v zvezi s sodnimi upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje epidemije covida-19 realno pričakovati nekajmesečni zamik.


Najbolj brano