V Novi Gorici bodo smetarino podražili za petino

Cena ravnanja z odpadki naj bi se v kratkem podražila. Komunala Nova Gorica predlaga dvig cene za 18,6 odstotka, o tem se je uskladila z upravo občine. Če bo prihodnji četrtek ceno potrdil mestni svet, se bo od septembra znesek na položnici za štiričlansko družino z 22,1 zvišal na 27,12 evra na mesec. Cena na Goriškem bo enotna, potrjevali jo bodo v šestih občinah.

Če bodo občinski sveti potrdili podražitev, bodo na Goriškem 
septembra že plačali prve položnice s petino višjimi cenami.  Foto: Leo Caharija
Če bodo občinski sveti potrdili podražitev, bodo na Goriškem septembra že plačali prve položnice s petino višjimi cenami.  Foto: Leo Caharija

NOVA GORICA > Seja mestnega sveta priho dnji četrtek bo polemična. To je skoraj običaj, ko svet niki na mize dobijo predlog za občutno podražitev ko munalnih storitev, tokrat, ko se socialna situacija za ostruje zaradi napovedanih posledic epidemije korona virusa, pa je pričakovati še ostrejše tone kot ponavadi.

Glavni razlog je dražje odlaganje odpadkov

Podražitev se sicer napoveduje že dolgo. V večini mestnih občin, in tudi v mnogih ostalih po Sloveniji, so cene dvignili že lani, v nekaterih spet letos. Da je dvig potreben, direktor Komunale Nova Gorica Darko Ličen napoveduje že od lani. Razlogov je več, glavni so trije, našteva: “Na tem področju prihaja do strukturnih sprememb. Strošek odlaganja kosovnih odpadkov se je podražil tudi do 80 odstotkov. Najvišji skok se je zgodil pri obdelavi in odlaganju mešanih komunalnih odpadkov, vsi centri za ravnanje z odpadki v Sloveniji so že leta 2018 in letos spet uskladili cene. Poleg tega je stroške podjetja dvignil tudi zakon o minimalni plači,” pojasnjuje.

Dodaja, da se povečuje pritisk na ceno obdelave bioloških odpadkov, bio kuhinjskih odpadkov in zelenega odreza, Komunala Nova Gorica v zadnjih letih obnavlja opremo in se višajo stroški amortizacije. “Vse to je vplivalo na poslovanje,” pravi.

Štiričlanska družina naj bi namesto 22,1 plačevala 27,12 evra

In posledično bo vplivalo na ceno na položnicah. Ta naj bi se, glede na predlog podjetja, dvignila za 18,6 odstotka: s 5,52 na 6,78 evra na uporabnika na mesec. Štiričlanska družina naj bi po novem na mesec namesto 22,1 plačevala 27,12 evra. Cena bo enotna za vseh šest občin na Goriškem, potrjeval jo bo vsak občinski svet posebej. “V Komunali smo skupaj z mestno občino primerjali cene z drugimi mestnimi občinami. Predlagana podražitev niti pod razno ni pretirana. Glede na standard občin na Goriškem je cena zelo primerljiva,” poudarja Ličen.

Dražje od septembra, možna bo pomoč družinami v stiski

Predlagana podražitev je usklajena, potrjujejo odgovorni na mestni občini, ki so se o tem intenzivno dogovarjali z vodstvom podjetja. Novogoriški podžupan Sašo Kogovšek se strinja, da je podražitev tudi posledica sistemskih težav, ki jih ima Slovenija na področju ravnanja z odpadki. “Slovenija je v smetarskem krču, pričakujemo aktivno reševanje problema na ravni države,” poudarja in spomni, da morajo občine iskati rešitve za odlaganje odpadkov drugje tudi zato, ker je pred leti padel v vodo projekt regijskega odlagališča.

Komunala na podlagi pogodbe zdaj odlaga odpadke v Krškem pri podjetju Kostak, ki je drugo najcenejše odlagališče pri nas, v kratkem pa bo občina objavila razpis za izbiro koncesionarja za to storitev. Če bo imel nov koncesionar nižje (ali višje) cene odlaganja, bo to posledično vplivalo na zneske na položnicah. “S Komunalo ves čas iščemo rešitve za racionalizacijo te gospodarske javne službe,” poudarja Kogovšek.

Če bodo svetniki potrdili podražitev, bodo občani prve položnice z višjimi cenami plačevali septembra (za julijsko in avgustovsko storitev). “Družine, ki so v finančno socialni stiski, lahko oddajo vlogo za oprostitev plačila stroškov odvoza odpadkov na CSD. Aktivno bomo spremljali finančno situacijo med občani in preučili možnost dodatnih ukrepov,” pravi Kogovšek. Med drugim tudi subvencioniranje.

Svoje morajo narediti Komunala in občani

“Zagotovo nočem ostati zapisan kot župan podražitev,” Klemen Miklavič razlaga, da odločitve niso sprejeli čez noč. “Pobude za zvišanje cene so bile že lani, a smo se začeli dogovarjati, opravili smo revizijo poslovanja Komunale, želeli smo priti na transparentno osnovo in potrditi, ali je podražitev res nujna,” poudarja. Revizija je pokazala, da ni prišlo do kakršnih koli zlorab, je pa nakazala možnost za izboljšavo in prihrankov, dodaja: “V prihodnosti bomo podpirali projekte, ki bodo omogočili nižanje cene.”

Poudarja še, da stremijo k visokokakovostnim storitvam, zato so se dogovorili za bolj redno in temeljito čiščenje ekoloških otokov, za slednje bo podjetje pripravilo tudi celovito rešitev. Svoje pa morajo opraviti tudi občani, dodaja. Še vedno prihaja do pogostih kršitev, nepravilnega odlaganja. “Največji izziv so ekološki otoki v mestu. Ljudi pozivamo, naj pravilno odlagajo in opozarjajo druge. Potreben bo tudi nadzor,” poudarja. Pravilno odlaganje odpadkov namreč prispeva k nižjim cenam na položnici: manjši kot je del mešanih komunalnih odpadkov, nižja je cena.


Najbolj brano