Ostareli, žrtve politike in stroke

Po poldrugem mesecu epidemije je javnost, vajena marsičesa, osupnila ob protestu zdravnikov ptujske bolnišnice, ki so nasprotovali sprejemu 40 okuženih starostnikov iz ljutomerskega doma upokojencev, s skupaj več kot sto okuženimi stanovalci in zaposlenimi. Kako si zdravniki drznejo odkloniti pomoč, saj so prisegli, da jo bodo nudili vsakomur, kadarkoli? Kako lahko odklonijo najranljivejše, ki so zaradi okužbe grožnja še zdravim sostanovalcem?

Dogodek je sprožil ogorčenje in obsojanje. Kljub omembi iz Ptuja, da jih je strah, da bodo to, torej covid bolnišnico, po epidemiji kar ukinili. Iz nelagodnosti v stroki je pomoč ponudilo nekaj ustanov. Tudi murskosoboška bolnišnica, ki z njim že sodeluje. A zadržano, saj je že pred tednom njen strokovni direktor Grabar, ob drugem podobnem primeru, zatrjeval, da okuženi brez resnih težav ne sodi v bolnišnico! To je izjavil ob sporočilu doma ostarelih v Rakičanu mariborskemu kliničnemu centru, da okužene oskrbovanke, dokler okužba ne izzveni, ne more sprejeti nazaj, saj mora zaščititi zdrave stanovalce. Grabarju je pritegnil del stroke, češ da naj se okuženi brez zapletov zdravi v domu, ob strogih varnostnih ukrepih. A kako, ko za to ni niti osnovnih pogojev; niti za nujno izolacijo! Ob tem zbledi teža sedanje presoje z vrha o delu vodstva doma in ukrepanja v Ljutomeru.

Domovi ostarelih so v epidemiji največje žrtve politike in zdravstvene stroke. Obe le gasita požar. Kot da bi jih prepustili toku dogodkov.

Nesporno so domovi upokojencev v tej epidemiji najranljivejši: nimajo dovolj usposobljenega medicinskega kadra; nimajo primernih prostorov, znanja in opreme; še vedno tudi ne dovolj nujne zaščitne opreme; skrbijo za najranljivejše; so žarišča okužbe. Ob tem je ključno, da država še nima zakona o dolgotrajni oskrbi in si to problematiko delita dve ministrstvi - za zdravje in za socialo. Pika na i pa je, da za epidemijo zdravstveno ministrstvo ni izdelalo nujne strokovne strategije in navodil za preprečevanje okužbe v domovih. Zato so to zdaj najbolj kritične okužene točke. Domovi ostarelih so tako v epidemiji največje žrtve politike in zdravstvene stroke. Obe le gasita požar. Kot da bi jih namerno prepustili toku dogodkov. Javnost in poznavalci svarijo, da je to nedopustno, neetično in bo zato treba v prihodnje odgovarjati. Nobena sodobna humana družba nemočnih starcev ne prepusti goli usodi. Zlasti v bolezni in življenjski ogroženosti ne!


Preberite še


Najbolj brano