Agraria do zemljišč zaradi napake opozicije

Dopisno sejo občinskega sveta v Izoli bi lahko poimenovali drama absurda. Ker se opozicija ni strinjala s tem, da so na seji, ki poteka prek elektronske pošte, tudi nenujne zadeve, se o njih ni izrekla. Tako ni nasprotovala niti po njihovem mnenju spornemu predlogu o menjavi zemljišč med občino in koprsko KZ Agrario in prav zato je bil sklep o menjavi sprejet.

Atraktivno zemljišče med Cankarjevim drevoredom, pokopališčem in nogometnim stadionom bo iz občinskih prešlo v roke KZ 
Agraria.
Atraktivno zemljišče med Cankarjevim drevoredom, pokopališčem in nogometnim stadionom bo iz občinskih prešlo v roke KZ Agraria. 

IZOLA > Opozicija je nasprotovanje predlagani menjavi zemljišč javno napovedala že med potekom dopisne seje. Menjavo je predlagala Agraria, da bi v zameno za zemljišča v Industrijski coni dobila tista v bližini morja in Viližanskega zaliva, kjer ima agroživilski center) Kot glavni argument je opozicija navedla dejstvo, da je župan Danilo Markočič menjavo lani dvakrat predlagal občinskemu svetu, a je niso izglasovali.

Marca lani je točko o menjavi umaknil z dnevnega reda na predlog odbora za gospodarstvo in finance z Gašperjem Čehovinom (Lista Izolani) na čelu, češ da želijo pridobiti čas za podrobnejšo preučitev osnutka menjalne pogodbe. Na aprilski seji, ko je prišlo do glasovanja o takšnem “poslu” občine z Agrario, pa ga je občinski svet zavrnil, ker ga je od 22 prisotnih svetnikov podprlo le pet. Trije več so ga podprli na nedavni dopisni seji, ko je pri tej točki sodelovalo 15 od 23 svetnikov. Sedem jih je bilo proti menjavi, osem - med njimi sedem članov opozicije - se je glasovanja vzdržalo. Toda če bi upoštevali njihovo deklarirano nasprotovanje, bi dobili kar 15 glasov proti menjavi in občina je ne bi mogla izpeljati.

Poslovnik dopušča tudi ponovitev glasovanja

Čeprav opozicija morebitnih nadaljnjih korakov ne napoveduje, izolski poslovnik občinskega sveta v 58. členu dopušča ponovitev glasovanja, “če svetnik neposredno po objavi izida glasovanja izidu ugovarja”. Navaja še, da o ponovitvi odloči občinski svet. Po tej logiki utegne župan sklicati novo sejo občinskega sveta. Po 22. členu mora sklicati izredno sejo, če da takšno pobudo delovno telo ali na zahtevo najmanj četrtine svetnikov. “Če župan na zahtevo najmanj četrtine svetnikov ne skliče izredne seje najkasneje v sedmih dneh, jo lahko skličejo svetniki, ki so dali pobudo,” narekuje poslovnik.

“Ob pregledu glasovanj smo ugotovili, da smo s svojo načelno držo pravzaprav omogočili sprejem sklepa o menjavi zemljišč med Agrario in občino,” v sporočilu za javnost potrjujejo Čehovin, Jasna Istenič, Dušan Ambrož z Liste Izolani, Nataša Čerin, Marko Treskavica z Liste Izola prihodnosti in Leonid Danilović iz stranke Levica. Poudarjajo še, da je za menjavo “glasovalo vsega osem od 23 izolskih svetnikov”.

Bo torej Markočič upošteval na tako “trhlih nogah” sprejet sklep? “Po poslovniku občinskega sveta se upošteva število opredeljenih glasov, v tem primeru jih je bilo 15, in to pomeni, da je občinski svet izglasoval sklep o zamenjavi,” odgovarja. Dodaja še, da ima kot ob vsakem razpolaganju občine z nepremičninami eno leto časa, da zadevo izpelje, in da bo naredil, kar bo najbolje za Izolo. Kaj točno bo ukrenil, pa ni želel razkriti.

8 od

23 svetnikov je podprlo zamenjavo zemljišča, kar je bilo dovolj za sprejetje predloga

“Predlagani sklepi niso padli iz predmetov demokracija, poštenost in transparentnost. Padli so tisti, ki so takšno sejo pripravili in jo izpeljali v svojo korist,” pa je prepričana šesterica opozicijskih svetnikov. Ostajajo prepričani, da so župan in nekateri koalicijski svetniki izredne razmere izkoristili “za ekspresno in brez predhodnih razprav sprejemanje odločitev, ki s temi razmerami nimajo nobene zveze”.


Najbolj brano