Ukrepi za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, vredni dve milijardi evrov

Ukrepi, ki jih je vlada oblikovala za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, bodo stali dve milijardi evrov. Gre za ukrepe, ki so nujni za ohranitev ljudi, delovnih mest in vseh potencialov v gospodarstvu, znanosti in kulturi, da bi po koncu te epidemije družba lahko spet začela normalno delovati.

Upokojencem s pokojninami do 700 evrov bo država 15. aprila 
izplačala solidarnostni dodatek. Foto: Zdravko Primožič/FPA
Upokojencem s pokojninami do 700 evrov bo država 15. aprila izplačala solidarnostni dodatek. Foto: Zdravko Primožič/FPA

SLOVENIJA > “Temelji namen je, da zamrznemo obstoječe stanje v Sloveniji na ta način, da ohranimo ljudi, delovna mesta, gospodarske potenciale, znanstveno-raziskovalne potenciale, potenciale v kulturi ter potenciale države in družbe nasploh, zato da bo lahko, kolikor je mogoče, normalno funkcionirala tudi potem, ko bo nevarnost epidemije uspešno premagana,” je cilj serije ukrepov, ki jih bo vlada v petek potrjevala na svoji seji, nato pa takoj poslala v DZ, povzel premier Janez Janša.

Za te ukrepe bo država namenila dve milijardi evrov. Nato bo po Janševih napovedih sledil še “mega paket” ukrepov. V njem bodo ukrepi, s katerimi še niso tako daleč, da bi jih vključili v tokratni izbor, pa tudi tisti, po katerih se bo potreba šele pokazala.

70

odstotkov minimalne plače bodo dobili samozaposleni, ki so morali zaradi epidemije prenehati z dejavnostjo

Ukrepi, ki jih bo vlada potrjevala v petek, bodo veljali do konca maja z možnostjo podaljšanja.

Ukrepi za ohranjanje delovnih mest in ohranitev podjetij

Med ukrepi je nova ureditev financiranja nadomestil plače za delavce na čakanju na delo. Država bo namesto delodajalca plačevala vse prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev.

300

evrov solidarnostnega dodatka bodo dobili upokojenci s pokojnino do 500 evrov,

230

evrov solidarnostnega dodatka upokojenci s pokojnino do 600 evrov in

130

evrov dodatka upokojenci s pokojnino do 700 evrov

Država bo vse delodajalce razbremenila plačevanja nadomestil za bolniško odsotnost. V času epidemije bo bolniška nadomestila od prvega dne naprej izplačevala zdravstvena zavarovalnica.

Interventni ukrepi vzpostavljajo sistem nagrajevanja za vse, ki v času epidemije delajo na kritičnih delovnih mestih. Predstojniki jih bodo v obliki dodatka za nevarno delo ali iz naslova nadobremenitev lahko nagradili s deset- do 200-odstotnim dodatkom na osnovno plačo.

480 primerov okužbe do včeraj

V Sloveniji so do včeraj dopoldne potrdili 480 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je 38 več kot dan prej. Doslej so zaradi bolezni covid-19 umrli štirje ljudje. Še vedno je največje število zabeleženih primerov v osrednjeslovenski regiji, iz primorsko-notranjske jih je 16, iz obalno-kraške 12, iz goriške šest. Največ obolelih je v starostni skupini med 25 in 34 let (96), sledijo stari od 45 do 54 let (91). Do včeraj je bilo hospitaliziranih 65 oseb, od tega jih je deset na intenzivni negi. Četrta smrtna žrtev je stanovalka v visoki starosti iz Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.

Za zasebni sektor takšno nagrajevanje ostaja le v obliki priporočila in obeta, da bo država tudi za te delavce na kritični infrastrukturi po koncu krize povrnila denar za nagrade.

Država bo pomagala tudi podjetjem, ki kljub epidemiji še bolj ali manj normalno delujejo. Stroške plač za podjetja bo razbremenila, tako da bo nase prevzela vse prispevke za pokojninsko zavarovanje zaposlenih.

Izboljšanje socialnega položaja ljudi

Upokojencem s pokojninami do 700 evrov bo država 15. aprila izplačala solidarnostni dodatek. Upokojenci s pokojnino do 500 evrov bodo dobili 300 evrov dodatka, upokojenci s pokojnino do 600 evrov bodo dobili 230 evrov dodatka, tisti s pokojnino do 700 evrov, pa 130 evrov dodatka. Gre za ljudi, ki so zaradi epidemije najbolj izpostavljeni, mnogi so si naredili zaloge hrane in preventivnih zdravil. Za to so veliko potrošili in poglobili svojo finančno stisko, je potrebo po takšnem dodatku utemeljila ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec.

Ukrepi izboljšujejo tudi položaj delavcev, ki v času epidemije ne hodijo na delo zaradi varstva otrok ali prekinitve javnega prevoza. Njihov status bo izenačen s statusom delavcev na čakanju. Delavcu, ki zaradi epidemije izgubi službo, bo od prvega dne naprej pripadalo nadomestilo za brezposelnost.

Javnih storitev, ki se ne izvajajo, gospodinjstva ne bodo plačevala, nadalje v smernicah napoveduje vlada. Gre, denimo, za plačilo vrtca.

Pomoč samozaposlenim

Samozaposleni, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v zelo omejenem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov minimalne plače. Do izrednih pomoči za samozaposlene bodo sicer upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo prek spletne aplikacije oddali prijavo, da so prizadeti zaradi epidemije. Morebitne zlorabe se bodo ugotavljale naknadno.

Prizadetim samozaposlenim bo država v času trajanja ukrepov odpisala vse prispevke. V tem obdobju bo prispevke za zdravstveno in pokojninsko blagajno zanje plačevala država. Plačilo akontacije dohodnine za samozaposlene se bo odložilo do odmere dohodnine za leto 2020.

Kupujete slovensko!

Med ukrepi za izboljšanje likvidnosti gospodarstva je vzpostavitev garancijske sheme in državni odkup terjatev od slovenskih podjetij. Država bo tudi skrajšala svoje plačilne roke za plačila zasebnim dobaviteljem ter zamrznila plačila nekaterih davščin. Zamrznjene bodo tudi pogodbene kazni za zamude pri dobavah. Del evropskih sredstev bo država preusmerila podjetjem in znanstvenim ustanovam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem cepiv, zdravil in zaščitne opreme za obvladovanje epidemije.

Gospodarstvu je država priskočila na pomoč že pred nekaj tedni z ukrepi za izboljševanje likvidnosti in ohranjanje delovnih mest. Vsi takratni ukrepi so bili vredni skoraj milijardo evrov. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se zdaj obrača še na državljane: “Našemu gospodarstvu lahko zdaj in tudi v prihodnje najbolj pomagamo, tako da kupujemo domače. Ko bo epidemije enkrat konec, se spomnimo na to, da so počitnice doma najlepše, da je domača hrana najbolj varna in da so delovna mesta v domačem okolju najboljše jamstvo za naš skupni standard.”

Pomoč kmetijstvu in ribištvu

Kmetje, ki bi zboleli za boleznijo covid-19, so upravičeni do finančne pomoči v višini 80 odstotkov minimalne plače. Zavarovancem se za čas bolezni tudi odpiše plačilo prispevkov za socialno varnost. Ti prispevki se jim tudi sicer v času trajanja ukrepov lahko zmanjšajo ali odpišejo.

Vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih panjev se bo dajatev na katastrski dohodek za letos znižala za 50 odstotkov.

Med ukrepi v kmetijstvo je tudi pomoč ribičem. Imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov bodo za letos upravičeni do 40-odstotnega povračila plačila priveza v pristanišču.

Znižanje sejnin in plač

Vse sejnine in druga nadomestila, ki jih dobivajo člani nadzornih svetov v neposredni ali posredni državni lasti, se bodo znižale za 30 odstotkov. Enako velja za funkcionarske plače na vseh ravneh za čas trajanja epidemije. Za sodno vejo oblasti to velja kot priporočilo.


Najbolj brano