Eni učitelji na dopust, drugi v e-učilnice

Nekatere šole so včeraj začele izvajati izobraževanje na daljavo. Druge bodo to storile šele prihodnji ponedeljek, učitelji pa bodo dotlej izkoristili pet dni dopusta, ki jim ga v primeru elementarne nesreče omogoča kolektivna pogodba. Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo je odločitev prepustil ravnateljem.

V največji koprski osnovni šoli so se odločili za izredni dopust. Foto: Nataša Hlaj
V največji koprski osnovni šoli so se odločili za izredni dopust. Foto: Nataša Hlaj

KOPER, DIVAČA > Šole so se na priporočilo ministrstva in Zavoda za šolstvo že prejšnji teden začele pripravljati na to, da bodo morale izobraževanje iz učilnic prenesti na splet. V nedeljo pa so ravnatelji dobili obvestilo direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, da tisti, ki še niso pripravljeni, lahko z izobraževanjem na daljavo počakajo do ponedeljka, 23. marca. V tem času naj se pripravijo, učitelji pa lahko izkoristijo pet dni izrednega dopusta, ki jim ga omogoča kolektivna pogodba v primerih elementarne nesreče, za kar je predvideno 100-odstotno nadomestilo plače.

Enotnega navodila ni bilo

Včeraj so tako eni ravnatelji zaposlene poslali na dopust, drugi pa v e-učilnice. Kar nekaj otrok je dobilo navodila za učenje že v petek, nekateri jih bodo šele v prihodnjih dneh.

Portal e-učilnica je bil včeraj nedostopen, kar so na nekaterih šolah pričakovali.

“Ravnatelji imajo možnost, da se odločijo. Tisti, ki še niso bili pripravljeni za začetek učenja na daljavo, se bodo lahko v tem tednu pripravili. V večini šol so že v petek otrokom dali naloge za nekaj dni, izbrali elektronsko pošto, spletno učilnico ... Enoznačnega, enotnega navodila za vse ni mogoče odrediti. Prav je, da ravnatelji kompetentno, v poznavanju možnosti svoje šole, tehnične opremljenosti in pedagoške usposobljenosti za izvajanje učenja na daljavo, sami odločajo,” je pojasnil direktor direktorata Anton Baloh.

Zmeda med ravnatelji

A tako ohlapna navodila so povzročila kar nekaj zmede, predvsem pa razlik med šolami. Na spletni strani Osnovne šole Koper so objavili obvestilo, da so prekinili delovanje šole za en teden, pouk na daljavo pa bodo začeli izvajati v ponedeljek, 23. marca. “Je zmeda. Prejšnji teden smo začeli pripravljati vsebine na spletu. V nedeljo je prišlo obvestilo, naj izkoristimo izredni dopust. To smo sprejeli,” je povedala Niti Krota Bagari, v.d. ravnatelja koprske šole, ki jo obiskuje 966 učencev. A včeraj je sledilo novo obvestilo direktorata, da se lahko odločijo tudi drugače in s poukom na daljavo začnejo že prej, dodaja.

Anton Baloh

direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

“Enoznačnega, enotnega navodila za vse ni mogoče odrediti. Prav je, da ravnatelji kompetentno sami odločajo.”

Na spletni strani sežanske osnovne šole so v nedeljo objavili obvestilo, da bodo pouk na daljavo začeli izvajati 23. marca. Včeraj je sledilo novo, da “bomo na pobudo nekaterih staršev in glede na trenutno okoliščine pričeli s poukom na daljavo že v sredo, 18. marca”.

Sistem je bil preobremenjen

Ravnatelj Osnovne šole Solkan Marijan Kogoj je pojasnil, da učitelji intenzivno pripravljajo gradiva in bi velik del lahko tudi objavili, a nastajajo tehnične težave. Portal e-učilnica je bil, denimo, včeraj popolnoma nedostopen. “Rad bi predvsem pomiril otroke in starše ter zagotovil, da bo vse na razpolago in bomo poskrbeli za to, da bo gradivo dostopno preko portalov, e-asistenta, naše spletne strani in elektronskih naslovov staršev. Gradiva bo vsekakor dovolj, da bodo učenci zaposleni. Ampak nekaj potrpežljivosti je potrebne. Na razmere se privajamo in prilagajamo in ni pričakovati, da se bo vse to končalo jutri,” je poudaril Kogoj.

Ravnatelj hrpeljske osnovne šole Sebastijan Mavrič pa je staršem sporočil: “Soočili smo se z nepričakovano krizno situacijo, ki pred nas postavlja izzive, strahove, neznanke. Zaletavost in panika ni na mestu, zato smo se na šoli odločili, da umirimo konje in ta teden s poukom še počakamo. Mnoge šole so v veliki vnemi izredno hitele in sistem se je sesul. Na naši šoli se bomo v skladu s priporočilom v tem tednu pripravili na delo v naslednjih tednih.”

Brez težav v Divači, kjer so celo ustvarjalni

Povsem brez težav pa so današnji pouk na daljavo speljali na divaški osnovni šoli. “Že prejšnji teden smo se intenzivno pripravljali. Za učence od prvih do petih razredov pošiljamo vsebine na elektronske naslove staršev, za predmetno stopnjo smo uporabili google drive in ustvarili mape za posamezne razrede, ker smo predvidevali, da bo e-asistent odpovedal,” je povzela ravnateljica Damijana Gustinčič. Učitelji, ki delajo od doma, so povezani z vsemi 388 učenci. Štirim, ki nimajo dostopa do interneta, gradivo pošiljajo po pošti. Tiste, ki težje sledijo pouku ali imajo učne težave, učitelji tudi pokličejo po telefonu. “Zelo se je izkazala samoiniciativnost učiteljev. Tako smo ustvarili celo kotiček za ustvarjalnost, kjer bomo objavljali, denimo, navodila za izdelavo domačega plastelina,” pravi Damijana Gustinčič.


Komentar novinarja

Veronika Rupnik Ženko

Nekoristna šolniška zmeda

Prvi dan po tem, ko so stopili v veljavo strogi ukrepi, ki so v kar največji možni meri ustavili javno življenje, smo se lahko ponovno prepričali, da je solidarnost med ljudmi živa, bolj trpko pa je bilo dejstvo, da so ukrepi v zelo veliko stisko pahnili številne samostojne podjetnike in druge samozaposlene, ki so morali zapreti svojo dejavnost oziroma so ostali brez dela, od katerega so eksistenčno odvisni. Nekoliko presenetljivo pa se je pokazalo tudi, da so ukrepi še največ nekoristne zmede ...

Preberi več

Najbolj brano