Skupaj so velika in močna družina

Glavni namen pred desetimi leti vzpostavljene Art kino mreže v Sloveniji je bila podpora pri ohranjanju kinodvoran in pomoč pri digitalizaciji. Danes združuje 28 kinodvoran na vseh koncih Slovenije, med katerimi je kar nekaj primorskih - od Tolmina do Izole. Art kino mreži trenutno tudi predseduje Primorka Nina Ukmar, direktorica Kosovelovega doma.

Desetletnico Art kino mreže Slovenije so  praznovali v Kinodvoru. Na fotografiji so z  leve:  nekdanja 
direktorica Kinodvora Nina Peče Grilc,  direktorica Kinodvora Metka Dariš,  prva predsednica AKMS 
Marjana Štalekar, podpredsednik AKMS Jure Matičič in predsednica AKMS Nina Ukmar. Foto: Urška Boljkovac, Kinodvor
Desetletnico Art kino mreže Slovenije so praznovali v Kinodvoru. Na fotografiji so z leve: nekdanja direktorica Kinodvora Nina Peče Grilc, direktorica Kinodvora Metka Dariš, prva predsednica AKMS Marjana Štalekar, podpredsednik AKMS Jure Matičič in predsednica AKMS Nina Ukmar. Foto: Urška Boljkovac, Kinodvor

LJUBLJANA, PRIMORSKA > “V tistem obdobju so se po Sloveniji zapirale številne kinodvorane. Vedeli smo, da nas bo kmalu dosegla vse hitreje razvijajoča se digitalizacija. Malo ali skoraj nič pa nismo vedeli, kako se tega lotiti. Nekoč rednih srečanj prikazovalcev in filmskih distributerjev, kjer bi lahko izvedeli kaj več, že nekaj let ni bilo,” se je začetkov povezovanja leta 2009 na praznovanju v ljubljanskem Kinodvoru spomnila Marjana Štalekar, prva predsednica mreže.

Velika družina

Namen je bil že od vsega začetka jasen - vzpostaviti aktivno, sodobno in učinkovito mrežo kinematografov, ki bo svojim članom v pomoč pri reševanju infrastrukturnih, tehničnih in programskih vprašanj kinematografske dejavnosti. Zavezali se se tudi, da bodo poskrbeli za izobraževanje kinooperaterjev in programskih sodelavcev, obogatili filmske sporede, zagotovili usklajeno in učinkovito promocijo kakovostnega filma, okrepili sodelovanje s partnerji, izvajali skupne projekte filmske vzgoje in posledično povečali število obiskovalcev v kinodvoranah.

Praznovanje se nadaljuje tudi na Primorskem

Člani Art kino mreže Slovenije so med drugim tudi Art kino Odeon v Izoli, Avditorij Portorož, Filmsko gledališče Idrija, Kino Pivka, Kinogledališče Tolmin, Kosovelov dom Sežana in Kulturni dom Nova Gorica. Obletnico bodo v mreži obeležili s številnimi dogodki. V Kosovelovem domu tako recimo pripravljalo teden, ki bo posvečen deseti obletnici.

Tako se je mreži pridružilo tudi Kinogledališče Tolmin - edina preostala kinodvorana v Posočju. “Art kino mreža ni majhnim kinodvoranam pomagala zgolj pri digitalizaciji, temveč je njena pomembna vloga tudi povezovanje in obveščanje. Zaradi tega se nismo nikoli počutili kot majhen kino, temveč smo kot ena velika družina,” je z delom Art kino mreže zadovoljna Špela Mrak iz Kinogledališča Tolmin.

Kinodvorane, povezane v Art kino mrežo, filme obiskovalcem približajo tudi s pogovori z ustvarjalci. Februarja je Izolo in Sežano obiskala režiserka Dana Budisavljević, ki je v družbi scenografa Dušana Milavca (desno) predstavljala hrvaško uspešnico Dnevnik Diane Budosavljević. Foto: Maja Pertič Gombač

Nina Ukmar

Predsednica Art kino mreže Slovenije

“Že deset let smo prikazovalci najkakovostnejših filmov in gonilo nacionalnih projektov na področju filmske vzgoje, vez med kulturnimi politikami in uporabniki storitev, pobudniki sprememb in gradniki ter uresničevalci strategij razvoja filmske kulture.”

Pomoč mreže je ključna za delo in ohranjanje filmske ponudbe, je še prepričana, saj “je to način, da lahko ponudimo vse filmske vsebine, ki bi jih sicer lahko dobili v večjih krajih.” Obisk kakovostnih filmov se jim povečuje tudi na račun filmske vzgoje za mlade, posebnih filmskih dogodkov, pogovorov z ustvarjalci ...

Tudi Boštjan Glažar iz Kina Pivka, kjer so prav tako člani mreže že od samega začetka, vidi kot eno glavnih prednosti povezovanje. “S povezovanjem je neprimerno laže doseči cilje, ki jih posamezni kinematograf ne bi mogel, prav tako pa se lahko pri programiranju vsebin na ravni države oblikuje ustrezne programe za spodbujanje umetniške kinematografije,” je prepričan Glažar. V Pivki so s pomočjo mreže že izvajali program Filmske vzgoje za osnovne šole, v letu 2018 so izvedli prenovo tehnične opreme v kinodvorani, udeležili pa so se tudi izobraževanja za kinooperaterje.

Močno združenje

Art kino mreža Slovenije trenutno združuje 25 članov, 28 kinodvoran v 27 slovenskih mestih. “Smo močna, upam si trditi, da tudi glavna vez med ustvarjalci in gledalci. Mi smo tisti, ki gledalcem prinašamo kino vsebine. Zato ni vseeno, kakšne so, in tega se še kako zavedamo. Že deset let smo prikazovalci najkakovost- nejših filmov in gonilo nacionalnih projektov na področju filmske vzgoje, vez med kulturnimi politikami in uporabniki storitev, pobudniki sprememb in gradniki ter uresničevalci strategij razvoja filmske kulture,” je pomen vloge mreže strnila njena vodja Nina Ukmar, tudi direktorica Kosovelovega doma.

Dobro delo se odraža tudi na številkah. Lani se je obisk kina v mreži povečal za osem odstotkov. Skupaj so namreč našteli kar 486.167 gledalcev.


Najbolj brano