Zmanjkuje prostora za širitev in razvoj

Izolska bolnišnica (SBI), v njej je pred leti ustanoviteljica, država, dva trakta dodelila srednji šoli in univerzi, ima pod svojo streho še najemnika, srčni center Medicor, ki mu pogodba poteče čez dve leti. Bolnišnica nima več niti kvadratnega metra za širitev dejavnosti in razvoj. Zato svet SBI zdaj pričakuje, da bo te zagate pomagala rešiti država ustanoviteljica.

 Medicor ima v najemu trakt v pritličju s svojim vhodom, v prvem 
nadstropju  prostor za angiografije, skupaj  približno 1000 kvadratnih metrov površine.   Foto: Jasna Arko
Medicor ima v najemu trakt v pritličju s svojim vhodom, v prvem nadstropju prostor za angiografije, skupaj približno 1000 kvadratnih metrov površine.  Foto: Jasna Arko

IZOLA > Svet SBI je o najemni pogodbi za približno 1000 kvadratnih metrov prostorov sredi SBI, ki jih najema srčni center MC Medicor, razpravljal že januarja. Že takrat za zaprtimi vrati, tako kot tudi včeraj, ko so po burni razpravi pooblastili direktorja Radivoja Nardina, da prostorsko stisko resno pojasni ministrstvu za zdravje in novemu ministru ter ju pritegne k reševanju teh zagat.

Rokavico vrgli državi in ministrstvu

Rešitve so nujne, saj bolnišnica posluje vse boljše; lani je imela skoraj 460.000 evrov prihodkov, kar je celo 180.000 več, kot so načrtovali. Da se njen razvoj ne bi zaustavil, pa potrebuje dodatne prostore za širitev sedanjih in novih dejavnosti. Med njimi je tudi razvoj onkološkega zdravljenja.

Novogradnja- utopija?

Izolska bolnišnica bi za preureditev in prilagoditev prostorov, ki jih zaseda Medicor, če bi se ta izselil, porabila 500.000 evrov. Če bi morala nove prostore graditi, bi to zahtevalo dodatnih devet milijonov evrov. Hkrati gradbeni strokovnjaki opozarjajo, da gradbena zasnova stavbe in okolica ne omogočata tolikšne novogradnje, kolikor novih prostorov bolnišnica potrebuje.

Čeprav je predsednica sveta Maja Praček že januarja pozvala zaposlene, naj se opredelijo do vprašanja najemnika Medicorja (pogodba o najemu se izteče čez dve leti) in zasedanja teh prostorov v SBI, konkretnega odgovora niti za včerajšnjo sejo ni prejela.

Je pa dobila stališče, da zdravniki ocenjujejo, da je ta dejavnost na tem območju nujno potrebna in da ne kaže dileme kar poenostavljati: ali naj Medicor ostane, kjer je ali naj pospravi kovčke. Predlagajo, da se mora v te probleme aktivno vključiti država. Zato tudi svet SBI zdaj pričakuje, da bo zagate pomagala reševati država kot ustanoviteljica oziroma resorno zdravstveno ministrstvo.

Zidovi niso za šole

Ker imajo člani sveta dober spomin, odpirajo vprašanje zasedanja bolnišničnih prostorov za namen izobraževanja. Celotna zgradba je bila grajena za bolnišnično dejavnost. Vsi zidovi imajo vgrajeno za to potrebno infrastrukturo. Je pa že pred leti nekdanji minister za zdravje Dušan Keber odredil, da se v poseben trakt preseli srednja medicinska šola, zatem v svojega pa še takratna visoka šola za zdravstvo, zdaj Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP).

Kot je slišati, so na UP naklonjeni zamisli, da bi se izselili iz stavbe SBI, selitvi pa menda nasprotuje srednja zdravstvena šola. Prav zato mora te zadeve urejati, usklajevati in voditi država kot ustanoviteljica, meni svet SBI.

SBI se mora širiti

Že januarja je Nardin svetu SBI pojasnil, da je prostorska stiska bolnišnice že akutna. SBI je na točki, ko nima več niti kvadratnega metra dodatnih prostorov za nujno širitev, ob dobrem poslovanju pa ima še veliko novih načrtov. Kot pravi Nardin, Medicor zaseda približno 1000 kvadratnih metrov površine, še večjo pa obe šoli.

Zavzema se, da ustanoviteljica o usodi SBI presoja na podlagi potreb okolja, kjer bolnišnica deluje. Med slednjimi se izkazujejo širitve obstoječih dejavnosti in ureditev prostorov za nove, za katere so iz dneva v dan večje potrebe. “Ena takšnih je razvoj onkološkega zdravljenja, saj je vse več dnevnih prevozov rakavih bolnikov v ljubljanski Onkološki inštitut. Število teh bolnikov narašča, zato si prizadevamo dobiti del dodatnega programa za tovrstno zdravljenje pod našo streho, čim bliže ljudem,” pravi Nardin. “Nujno potrebujemo še dodatne prostore za ureditev neakutne bolnišnične obravnave (zlasti postelje za bolnike), za dodatne bolniške postelje za internistiko in kirurgijo in operacije. Vse hujša stiska je na pediatričnem oddelku, ki nujno potrebuje dodatne bolniške sobe, hkrati nujno potrebujemo tudi nove dodatne prostore za hemodializo,” našteva. “Smo na točki, ko je možno le dvoje: ali nujno usposobiti dodatne prostore za razvoj SBI ali stagnirati in propasti.”

SBI se pripravlja, da bo v kratkem na še edini razpoložljivi površini v kleti začela graditi prostore za radiološko dejavnost, in jo bo lahko zaokrožila na enem mestu.

Izziv za novega ministra

Kot se nadejajo zaposleni, svet SBI in tudi nekateri, ki poznajo prostorske zagate bolnišnice, naj bi te zadeve pomagal razrešiti predvideni novi zdravstveni minister, za katerega naj bi bil imenovan Tomaž Gantar. Da bo zadeve vzel resno, upajo in dodajajo, da bolnišnico dobro pozna, v njej še vedno opravlja del svojega zdravniškega dela in jo je pred leti tudi vodil. Prav tako zelo dobro ve, koliko in kakšne prostore zasedata obe šoli in Medicor.


Najbolj brano