Zahtevajo revizijo okoljevarstvenih dovoljenj za sosežig odpadkov

Na izredni seji o onesnaženosti okolja v občini Kanal in o zdravju prebivalstva je v četrtek svet občine državi jasno sporočil, kaj pričakuje. Država naj preveri ustreznost zakonodaje o (so)sežigu, zagotovi neoporečno okolje in upošteva posebne okoliščine na Kanalskem. Zahtevali so tudi revizijo vseh okoljskih dovoljenj za sosežig odpadkov, ki jih je država izdala Salonitu.

Svetniki občine med drugim pričakujejo, naj država popravi 
predpise o sežiganju smeti, če so neustrezni.   Foto: AmbroĹľ SardoÄŤ
Svetniki občine med drugim pričakujejo, naj država popravi predpise o sežiganju smeti, če so neustrezni.  Foto: AmbroĹľ SardoÄŤ

KANAL > Svetniki so izredno zasedali zaradi odziva javnosti na zadnjo potezo anhovske cementarne, povezane s sosežiganjem odpadkov za proizvodnjo cementa. V tovarni bi radi na leto sosežgali za približno četrtino več nenevarnih smeti, kot jih zdaj, in so za ta namen državi dali ustrezno vlogo. Javnost pa je tokrat bolj dvignila glas. Odmeva zlasti nedavni poziv državi, naj o tem dobro razmisli, pod katerega se je podpisalo skoraj 600 zdravnikov.

Salonit naj vplive sosežiga čim bolj omeji

Predstavniki pristojnih državnih ustanov in Salonita so pred svetniki občine bolj ali manj ponavljali že slišano. Praktično, da cementarna z okoljskega vidika obratuje po predpisih. Vendar so naposled tudi odgovarjali svetnikom občine. “Zadovoljna sem, da smo izredno sejo izpeljali na spoštljiv način. Mislim, da so svetniki dobili odgovore na večino vprašanj, za ostala bomo pristojne ustanove zaprosili za pojasnila,” je komentirala kanalska županja Tina Gerbec.

Tina Gerbec, županja

“Sklep občinskega sveta je jasen in pričakujemo, da ga bodo odgovorni upoštevali.”

Rezultat razprave je sklep sveta s šestimi točkami, v katerih svetniki od države zahtevajo tudi opredeljive poteze. “Zahtevamo, da državne inštitucije dosledno preverijo ustreznost zakonodaje na področju sežiga in sosežiga odpadkov ter v primeru, da je neustrezna, ustrezno spremenijo na način, da bo tako v Občini Kanal kot drugod po Sloveniji občanom enakopravno omogočeno varno in zdravo življenje.” Tako je svet oblikoval prvo točko sklepa.

Obenem od istih ustanov pričakujejo uveljavitev jasnih meril in dokazov, ki bodo v občini zagotavljali neoporečno stanje okolja, od Salonita zahtevajo, naj z vlaganji v najsodobnejšo tehnologijo čim prej zmanjša vplive sežiganja odpadkov na okolje. Od državnih organov svetniki pričakujejo tudi, da občino seznanjajo z vsem dogajanjem na tem področju in pri odločanju o konkretnih zadevah upoštevajo posebne okoliščine na Kanalskem. Poleg tega svet tudi podpira prizadevanja zdravnikov, kot so jih opredelili v omenjenem pozivu. Zahtevali pa so tudi revizijo vseh okoljskih dovoljenj za sosežig odpadkov, ki jih je agencija za okolje izdala anhovski cementarni.

Bodo nekoč občine stranke v postopkih?

Kot je povzela županja, “je sklep sveta jasen in pričakujemo, da ga bodo odgovorni upoštevali.” Verjame, da se bo o tem treba še veliko pogovarjati, nujen bo dialog, kakor tudi, da je občina z izredno sejo nakazala pravo smer, kako delovati.

Županja se glede na nastalih razmer nadeja, da bodo pričakovanja občine izpolnjena, še bolj pa, da bo lokalna skupnost upoštevana. Kot je izpostavila, “tudi zato, ker smo županja in občinski svetnik najbolj v stiku z ljudmi in prvi, na katete se ljudje obračajo, tudi pri stvareh, za katere nismo pristojni.” Računa, da bo občina le dobila status stranke v postopku.


Najbolj brano