Menjava na čelu Civilne zaščite Piran

Civilne zaščite Piran ne vodi več Egon Štibilj, temveč Marina Sorta. Diplomirana varnostna inženirka si je zadala nalogo, da naredi načrt zaščite in reševanja v piranski občini.

  Civilne zaščite Piran ne vodi več Egon Štibilj, temveč Marina 
Sorta.
Civilne zaščite Piran ne vodi več Egon Štibilj, temveč Marina Sorta.  

PIRAN > Marina Sorta je študirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer je diplomirala kot varnostna inženirka. Ima deset let izkušenj, ki si jih je nabrala v gospodarstvu, in sicer prav iz varstva pri delu in požarne varnosti. Na čelo Civilne zaščite Piran jo je imenoval župan Đenio Zadković po tem, ko je za razrešitev s funkcije prosil Egon Štibilj. Marina Sorta je tudi občinska svetnica na listi Piran je naš.

“Pomagala bom po najboljših močeh in občini zagotovila najprej oceno ogroženosti, na podlagi katere bomo naredili načrt zaščite in reševanja kot določa zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako bomo vedeli, koga poklicati, ko se zgodi kakšna naravna ali druga nesreča,” pravi nova poveljnica, ki svoje nove naloge opravlja prostovoljno.

Opozarja, da ima občina Piran že določeno najvišjo stopnjo ogroženosti, ki ji jo je dodelila že država oziroma Uprava RS za zaščito in reševanje. “V občini je 17.000 prebivalcev, na njenem območju je veliko poplav, požarov, tukaj je tudi letališče z možnimi letalskimi nesrečami, kar prav tako prispeva k splošni stopnji ogroženosti. Tudi zato bi morala piranska občina zaposliti nekoga, ki dela na področju civilne zaščite, saj bi tako pokazala, da to področje jemlje dovolj resno in sprejema odgovornost, ki ji po zakonu tudi gre,” je še opozorila Marina Sorta.

Egon Štibilj se trenutno s poveljnikom Civilne zaščite RS Srečkom Šestanom pogovarja, katere naloge bi lahko prevzel, zanima pa ga operativni del. “Župana sem prosil za razrešitev, saj svojega dela nisem mogel opravljati, kot sem želel. Na tem področju so se nakopičile težave, ki se vlečejo že leta dolgo. Priprava načrta zaščite in reševanja ni naloga poveljnika civilne zaščite, temveč občinske uprave, ki pa tega doslej še ni storila,” sklene Egon Štibilj.


Najbolj brano