Končno so izmerili cesto od Sežane do Divače

Glavno cesto od Sežane do Divače so, čeprav je stara že več desetletij, končno izmerili in jo bodo pravilno vrisali v zemljiško knjigo. To zdaj počnejo tudi s tremi cestami na Komenskem.

Potem ko so cesto med Sežano in Divačo dokončno izmerili, so del ceste  tudi temeljito obsekali, da 
so vidni vsi prometni znaki in da drevje ne ogroža varnosti na cesti.  Foto: Marica Uršič Zupan
Potem ko so cesto med Sežano in Divačo dokončno izmerili, so del ceste tudi temeljito obsekali, da so vidni vsi prometni znaki in da drevje ne ogroža varnosti na cesti.  Foto: Marica Uršič Zupan

SEŽANA, KOMEN >Direkcija za infrastrukturo je že leta 2018 naročila geodetsko izmero 7,4 kilometra ceste med Sežano in Divačo, ki poteka po območju štirih katastrskih občin - Sežana, Merče, Povir in Divača. “Izdelani so bili geodetski elaborati in v letu 2019 vloženi na pristojno geodetsko upravo. Novembra sta bili za območji k. o. Mrče in k. o. Divača izdani odločbi,” so pojasnili na direkciji. Sledili bosta še odločbi za ostali dve katastrski občini. Ko bodo vse pravnomočne, bo končno določeno zemljišče državne ceste. Nato bodo morali nekatera zemljišča še preknjižiti.

Na vprašanje, ali bodo morali kaj zemljišč tudi odkupiti, na direkciji odgovarjajo: “Država bo sklepala pogodbe z lastniki tistih zemljišč, ki še niso bila prenesena v last Republike Slovenije, oziroma tistih, ki so bila potrebna za izvedbo prometnih varnostnih ukrepov v preteklih letih (širitve, postavitev prometne signalizacije).”

17.800

evrov je stalo čiščenje brežin in obsekavanje dreves ob cesti Sežana-Divača

Kot se za novo izmerjeno cesto spodobi, so jo konec lanskega leta tudi polepšali. Za čiščenje brežin in obsekavanje dreves je direkcija namenila 17.800 evrov. Kot so pojasnili, takšna, nekoliko obsežnejša vzdrževalna dela ob cestah opravljajo glede na potrebe in razpoložljiv denar. Morajo pa rastje obsekati najmanj toliko, da zagotavlja preglednost, vidnost prometne signalizacije in varnost.

Na območju Krasa trenutno direkcija opravlja meritve in zemljiškoknjižno ureja še ceste na Komenskem. Gre za približno 14 kilometrov ceste Opatje selo-Komen, slabe tri kilometre ceste Komen-Krajna vas in dobrih pet kilometrov ceste Komen-Štanjel.


Najbolj brano