2,5 milijona dividend za prenovo Tržaške

Glavni ulici v starem mestnem jedru Postojne, ki kaže klavrno podobo in se utaplja v pločevini, se že kmalu obeta temeljita prenova. Omogočilo jo bo izplačilo dividend Postojnske jame iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let. Občina Postojna bo kot četrtinska lastnica družbe upravičena do 2,5 milijona evrov, 7,5 milijona pa bo šlo družbi Batagel&Co.

Idejno zasnovo prenove Tržaške ceste so  narisali v arhitekturnem biroju Ravnikar-Potokar. Foto: Petra
Idejno zasnovo prenove Tržaške ceste so narisali v arhitekturnem biroju Ravnikar-Potokar. Foto: Petra

POSTOJNA > “Tržaška cesta si res zasluži ureditev, saj bomo s tem dali pozitivno sliko mesta vsem obiskovalcem in turistom. Na ta način pa bo na račun našega bisera, Postojnske jame, nekaj dobil tudi center mesta,” o dogovoru s predsednikom upravnega odbora Postojnske jame, ki je hkrati tudi solastnik družbe, Marjanom Batageljem, poudarja postojnski župan Igor Marentič. Kot pravi, je Batagelj njegovo pobudo sprejel z odobravanjem in na podlagi še enega poslovno uspešnega leta je padla odločitev o izplačilu dela nerazporejenega dobička preteklih let, ki je lani znašal 29 milijonov evrov.

Oba delničarja Postojnske jame, družba Batagel&Co. in Občina Postojna, sta na petkovi skupščini na predlog upravnega odbora tako sprejela sklep, da se za izplačilo dividend delničarjema uporabi deset milijonov evrov iz prenesenih dobičkov preteklih let (29,9 evra za skupno 334.451 delnic). Preostanek bilančnega dobička v višini 19,7 milijona evrov pa ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto. Čisti dobiček, ki ga je Postojnska jama ustvarila lani (približno 9,5 milijona evrov), naj bi prav tako ostal nerazporejen.

Doslej za dividende 20 odstotkov dobička

Delničarja Postojnske jame sta zadnja leta za dividende praviloma namenila 20 odstotkov čistega dobička (lani 1,7 milijona evrov). Poleg dividend občina od Postojnske jame prejema okrog 1,5 milijona evrov koncesijske dajatve (namensko za urejanje komunalne infrastrukture) in druge davščine. Na občini pa so že večkrat izpostavili tudi željo po okrepitvi partnerskega odnosa s Postojnsko jamo ter povezovanja in sooblikovanja pozitivnega okolja za širši razvoj turizma v občini.

Ulica bo v celoti tlakovana

Marjan Batagelj dogovora z občino za Primorske novice ni komentiral, prav tako ni pojasnil, v kaj namerava njegovo podjetje Batagel&Co. vložiti svoj delež denarja. Je pa za nekatere medije ocenil, da je Tržaška cesta zdaj mestu v sramoto, s tem, ko bodo občini namenili del tega denarja, pa jo bo lahko preuredila v promenado.

Na občini medtem že nadaljujejo s postopki priprave že dolgo načrtovanega projekta. Idejno zasnovo za preureditev Tržaške ceste že imajo. V prvi polovici letošnjega leta načrtujejo pridobitev projektne dokumentacije, v drugi pa gradbenega dovoljenja in izbor izvajalca. S prvimi deli bi lahko začeli še letos, dela pa naj bi nato trajala približno eno leto, napoveduje Robert Ozbič, sekretar za področje okolja in prostora.

19

milijonov evrov nerazporejenega dobička bo ostalo v družbi Postojnska jama po izplačilu dividend

9,5

milijona evrov čistega dobička je imela družba lani

Tržaška cesta (od začetka ulice do križišča za Log) bo po novem urejena enonivojsko, brez pločnikov, ploščad pa bo predvidoma v celoti tlakovana. Promet bo še naprej enosmeren, saj je po županovih besedah javna razprava pokazala, da si občani ne želijo popolne zapore ulice, bo pa bistveno več prostora namenjenega pešcem in kolesarjem in ne več parkiranju avtomobilov, pa tudi hortikulturni ureditvi. “Dostop bo omogočen stanovalcem in za dostavo, za vse ostale pa časovno zelo omejen, s čimer želimo zmanjšati promet. Tudi hitrost bo omejena na deset kilometrov na uro,” razlaga župan.

Tudi subvencije za prenovo fasad

Po zaključku ureditve namerava občina leta 2022 objaviti tudi razpis za subvencioniranje prenove fasad, ki zdaj kazijo podobo ulice. Župan računa tudi na čim večjo pripravljenost lastnikov za sodelovanje, prav tako upa, da bo nekatere nova podoba ulice spodbudila k oddaji oziroma najemu lokalov, ki so zdaj prazni. “Čeprav obstajajo različne bojazni glede delne omejitve prometa, verjamem, da lahko z dobro ponudbo in lepo ureditvijo počasi Tržaško cesto oživimo,” še pravi župan.

Nova parkirna mesta na avtobusni postaji?

Na občini računajo, da se bo po ukinitvi dela parkirnih mest na Tržaški cesti več ljudi odločalo za parkiranje v garažni hiši pod hotelom Kras, ki zdaj ni polno zasedena. Načrtujejo pa tudi ureditev parkirišča z okrog 120 parkirnimi mesti na zdajšnji avtobusni postaji, ki pa bo odvisna od uspešnosti dogovorov z družbo Nomago, lastnico postaje in okoliških zemljišč. Po zadnji cenitvi so ti ocenjeni na kar 700.000 evrov, kar je za občino nesprejemljivo.


Najbolj brano