Del občinskega denarja v rokah občanov

Tudi divaška občina namerava uvesti participativni proračun, ki omogoča, da občani sami odločajo, kako bo občina porabila del letnega proračuna. Županja Alenka Štrucl Dovgan napoveduje, da bi za to namenili med 50.000 in 60.000 evrov. Na seji občinskega sveta, ki bo v sredo, bodo potrjevali komisijo, ki se bo posebej ukvarjala s tem delom proračuna.

V Lažah, denimo,  že razmišljajo, da bi si s participativnim proračunom pomagali do nujne  skupne čistilne naprave. Ta sicer stane več, 
a bi preostanek že nekako zbrali sami.  Foto: Lea Kalc Furlanič
V Lažah, denimo, že razmišljajo, da bi si s participativnim proračunom pomagali do nujne skupne čistilne naprave. Ta sicer stane več, a bi preostanek že nekako zbrali sami.  Foto: Lea Kalc Furlanič

DIVAČA > “Že januarja lani smo v statut občine vnesli spremembe in dopolnitve, ki omogočajo, da župan lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino denarja, namenjenega financiraju projektov, ki jih predlagajo občani,” pojasnjuje direktor občinske uprave Iztok Felicjan. Zato bo občinski svet v sredo na seji odločal o pripravi participativnega dela proračuna in komisiji, ki bo to vodila.

Občani bi sami rešili manjše probleme

Županja Alenka Štrucl Dovgan poudarja, da je točko o participativnem proračunu vključila na dnevni red seje navkljub nasprotovanju v odboru za finance, ker se o tem na občini pogovarjajo že nekaj časa. Občani namreč nekaterih svojih manjših projektov v javno dobro prek krajevnih skupnosti zaradi zavrnitev v občinskem svetu ne morejo uresničiti. “Gre za manjše vsote denarja, saj občani nimajo vedno le velikih želja in potreb. Ravno tiste manjše želje, vredne tisočaka ali dva, ponavadi izpadejo. S participativnim proračunom se tako občani počutijo bolj oziroma neposredno vključeni v razpolaganje z občinskim denarjem. Da ne bi to bilo vedno le v domeni občinskih svetnikov,” izpostavlja županja. Za dober zgled navaja občino Ajdovščina, najhitreje rastočo občino v Sloveniji, ki ima participativni proračun že dlje časa in ima z njim dobre izkušnje.

60.000

evrov občinskega denarja bi razdelili občani sami

Divaška občina bi po predlogu županje namenila za participativni proračun od 50.000 do 60.000 evrov na leto. Zneski, ki bi jih iz njega delili, pa bi bili od tisoč ali 2000 do 8000 ali 10.000 evrov.

Dobre izkušnje sosednjih občin

V občinski upravi so v komisijo za pripravo participativnega proračuna predlagali svetnike Damijano Gustinčič, Jerneja Franca Premrla, Martina Prelca in Iztoka Felicjana. Njihova naloga bo pripraviti merila, ki jih morajo izpolnjevati predlogi občanov, izbrati ustrezne predloge, o katerih glasujejo občani, ter jih po glasovanju pripraviti za umestitev v proračun.

Od sosednjih občin je lani participativni proračun sprejela hrpeljsko-kozinska, namenila mu je 120.000 evrov, prejeli so 36 predlogov občanov, potrdili so jih 15. Med njimi so bili tudi ureditev dveh neurejenih izhodiščnih točk na Kokoš, smučarski teden učencev 7. razreda hrpeljske osnovne šole, ureditev parkirišča v Skadanščini za pohodnike na Slavnik, ureditev invalidom prijaznih parkirišč, klančin in drugih dostopov in nakup sedmih defibrilatorjev.

Sežanska občina participativnega proračuna še ni uvedla, komenska ga ima od leta 2016, in sicer v višini 120.000 evrov za dve leti.


Najbolj brano