Obnovili bodo drugi del luknjaste ceste

Direkcija za infrastrukturo je s podjetjem Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica podpisala pogodbo za 2,8 milijona evrov vredno obnovo nekaj manj kot tri kilometre dolgega odseka regionalne ceste med Podnanosom in Razdrtim. Dela naj bi zaključili jeseni.

 Foto: Leo Caharija
Foto: Leo Caharija

LOZICE > Po pogodbi bi moral izbrani izvajalec, novogoriško podjetje Kolektor CPG, z deli začeti že v teh dneh, zaključil pa naj bi jih v 270 dneh od uvedbe v delo. Kot so pojasnili na direkciji za infrastrukturo, gre za drugo in tretjo etapo predvidene obnove regionalne ceste med Podnanosom in Razdrtim. Tokrat bodo preplastili 2,8 kilometra dolg odsek od že obnovljenega dela nad Podgričem proti Razdrtemu, tudi krajši odsek na plazovitem območju. Predvidena obnova bo stala 2,8 milijona evrov.

Po več letih obljub bodo zdaj le nadaljevali obnovo regionalne ceste čez Rebrnice.

2,8

milijona evrov bo stala obnova 2,8 kilometra dolgih dveh odsekov ceste čez Rebrnice, ki jo bodo izvedli letos

10,7

milijona evrov naj bi znašala obnova celotne ceste, ki naj bi jo končali v prihodnjih letih

Čakali dolgih sedem let

Država je pred sedmimi leti za preplastitev in ureditev odvodnjavanja na poldrugi kilometer dolgem delu regionalne ceste med Podnanosom in Razdrtim nad vasjo Podgrič porabila nekaj manj kot milijon evrov, potem pa se je prenova ustavila, saj v državnih proračunih zanjo ni bilo denarja. Na direkciji so izdelavo projektne dokumentacije in odkupe zemljišč za nadaljevanje del napovedovali že v letih 2016 in 2017, a se je vse skupaj zavleklo. Zdaj se bo sanacija končno nadaljevala na skoraj tri kilometre dolgem odseku, s tem pa del na stari cesti čez Rebrnice še ne bo konec.

Na obnovo čakajo še odseki v zgornjem delu trase, kjer je več aktivnih plazov, ki jih bo treba sanirati pred obnovo ceste. To ob projektni dokumentaciji za prenovo ceste zahteva še dodatne raziskave ter pripravo geološko geotehničnih elaboratov, ki naj bi jih pripravili letos oziroma v prihodnjem letu. Na direkciji so vrednost vseh predvidenih del, vključno s temi, ki so pred vrati, ocenili na 10,7 milijona evrov. V načrtu razvojnih programov so za obnovo ceste čez Rebrnice v letošnjem letu predvideli 3,1 milijona, v letu 2021 3,2 in po tem letu še 4,3 milijona evrov.

Franc Kopatin, predsednik sveta KS Podnanos

“Končno se bo obnova ceste nadaljevala. Ob vseh zamikih smo že skoraj obupali in smo razmišljali celo o protestni zapori, saj je cesta v takem stanju, da je po njej že nemogoče voziti.”

Končno, pravijo domačini

Na Vipavskem so zadovoljni, da so se zadeve po več letih čakanja vendarle premaknile, saj gre, kot je nedavno poudaril župan Goran Kodelja, za enega od prednostnih projektov v občini. Tudi v vodstvu sveta KS Podnanos so napoved nadaljevanja obnove pozdravili. “Končno. Ob vseh zamikih smo že skoraj obupali in smo razmišljali celo o protestni zapori, saj je cesta v takem stanju, da je po njej že nemogoče voziti. Če bodo zdaj obnovili napovedane tri kilometre, bo vsekakor bolje kot nič, ostali pa bodo še skoraj trije kilometri na plazovitem delu, ki se ne imenuje naključno presekana cesta,” je povedal predsednik Franc Kopatin.

Krajani Podnanosa ob tem opozarjajo še na eno težavo. “Opažamo, da regionalno cesto skozi Podnanos kljub prepovedi uporabljajo tovorna vozila. Ne zgolj lokalni promet, ta je dovoljen, ampak predvsem drugi. Zelo pogosto gre za tovornjake, ki vozijo material iz kamnoloma Laže. Ti skozi vas ropotajo že v zgodnjih jutranjih urah,” je izpostavil Kopatin.


Najbolj brano