Miklavič: “Nove kadre moramo zaposliti zaradi razvojnih naložb”

Stroški za plače v upravi mestne občine se povišujejo, letos naj bi, skupaj s stroški medobčinske uprave, znašali 3,57 milijona evrov. Kritiki županu Klemnu Miklaviču, ki bo dodatno zaposloval, morda tudi tretjega podžupana, očitajo pretirano širjenje uprave. “To je mit. Zaposlovali bomo, ker nas čaka veliko razvojnih naložb in potrebujemo ustrezen kader,” odgovarja.

Na kritike, da preveč povečuje število zaposlenih v upravi, župan odgovarja: “Brez dodatnih kadrov 
ne bi zmogli vseh razvojnih investicij, ki so pred nami.” Foto: Mitja Marussig
Na kritike, da preveč povečuje število zaposlenih v upravi, župan odgovarja: “Brez dodatnih kadrov ne bi zmogli vseh razvojnih investicij, ki so pred nami.” Foto: Mitja Marussig

Kritike na račun dodatnega zaposlovanja in povišanja stroškov za plače je bilo slišati že lani, nazadnje konec decembra ob sprejemanju proračuna, ko je bilo slišati opozorila, da naj bi število zaposlenih v dveh letih naraslo za deset odstotkov.

Letos osem do devet novih zaposlitev

Letos naj bi se povečalo s 93 na 102 (oziroma 99, saj trem sodelavcem na projektih poteče pogodba), zaposlili naj bi še enega podžupana in sedem do osem novih sodelavcev. Dva za investicije že iščejo z razpisom, predvidena so še mesta podsekretarja za organizacijsko pravne zadeve, vodje službe za investicije, sodelavca za področje geodetskih storitev in za projekt Urbinat ter hišnika.

Letos reorganizacija uprave

Letos se obeta tudi reorganizacija občinske uprave. Miklavič napoveduje uvedbo nove službe za investicije. “Projektna pisarna ostaja za mehke projekte, ki ne vsebujejo gradenj, nova služba pa bo vodila investicije. V prihodnjem obdobju jih bo kar nekaj, denimo skupnosti center, bazen, zdravstveni dom ...” pravi župan. Spremembe v organizaciji napoveduje tudi direktorica Maja Grapulin Vadjunec. “Spremeniti nameravamo strukturo uprave, verjetno se bodo tudi nekateri kadri zamenjali. V sodelovanju z zaposlenimi se bomo lotili tega sistematično. Računam, da bomo reorganizacijo izvedli v letošnjem letu,” pravi.

Novih zaposlitev je odločno preveč, takšno širjenje uprave je nesprejemljivo, so prepričani nekateri. Župan odvrača, da ne. “Veliko širjenje uprave je mit,” poudarja in utemeljuje, zakaj se je odločil za dodatne zaposlitve: “Občinska uprava je podhranjena zlasti s kadri, ki imajo znanja, potrebna za vodenje projektov. V prihodnjem obdobju bomo imeli toliko investicij, da s kadrom, ki ga imamo sedaj, ne bi mogli izvesti vseh. Zato potrebujemo predvsem strokoven kader tehnične smeri.”

Bodo zaposlili še tretjega podžupana?

Če drži, da občina krvavo potrebuje tehnični kader, je bolj nenavadno, da naj bi imela kar tri profesionalne podžupane. Toliko jih doslej še ni bilo. Zaposlenima podžupanoma Simonu Rosiču in Eleni Zavadlav Ušaj naj bi se pridružil Sašo Kogovšek, ki funkcijo podžupana zdaj opravlja nepoklicno. “Ni še določeno, da ga bomo zaposlili, je pa ta možnost,” pritrjuje Miklavič. “Občina potrebuje politično vodstvo, da vodi, nastavlja in pelje nove projekte in nadzira, kako se izvajajo. Prej je bilo to prepuščeno uradništvu. Dela je veliko, težko bi se ga dalo izvesti, če je podžupan nepoklicni, to zahteva celega človeka,” razlaga Miklavič.

3,57

milijona evrov naj bi občina letos porabila za plače in prispevke v upravi, vključno z medobčinsko upravo

Ne glede na utemeljitve je dejstvo, da stroški za plače, skupaj z medobčinsko upravo, rastejo. Lani, ko je Miklavič med drugim v upravo pripeljal novo direktorico, vodjo kabineta in dva svetovalca, so se z 2,87 milijona iz leta 2018 povzpeli na 3,13 milijona (255.000 evrov več). Letos pa so predvideni še za 440.000 evrov višji in znašajo 3,57 milijona evrov.

Ni vse črno-belo

A zadeve niso črno-bele, razlaga direktorica uprave Maja Grapulin Vadjunec. Kot poudarja, se masa za plače lani ni dvignila le zaradi zaposlitev, ampak tudi zaradi dogovora med sindikati in vlado, po katerem se javne uslužbence uvrsti v višje plačilne razrede. “Približno polovica povišanj stroškov gre na račun tega, na to nimamo vpliva,” navaja in dodaja, da so vsi lani zaposleni, od funkcionarjev do sodelavcev na projektih, v upravi za določen čas. Zaradi omenjenega dogovora se bo masa plač letos dodatno povišala, vanjo so vključili še stroške napredovanj in predvideno sprostitev izplačevanja delovne uspešnosti.

“Ker je v upravi devet zaposlenih starejših od 60 let, bo verjetno kateri šel v pokoj. Do konca mandata se zaposlitev izteče sedmim sodelavcem na projektih in trem funkcionarjem. Tako da ne drži očitek, da se uprava dolgoročno širi,” pritrjuje Miklaviču. Poudarja še, da se bo letos povečal strošek za plače tudi zaradi širitve medobčinske uprave, s sedmih na predvidenih 13 zaposlenih, a del denarja za njihove plače bo občina dobila povrnjen. Sodelavci na projektih pa so iz tega tudi plačani in torej zanje občina dobi namenski denar. Kar pomeni, dodaja, da bodo realni stroški nižji od 3,57 milijona.


Komentar novinarja

Mitja Marussig

Županov strel

Ker davkoplačevalci plačujejo javne uslužbence in funkcionarje, je logično, da jim gledajo pod prste. Ni presenetljivo, da je v Novi Gorici večkrat slišati kritike, da je uprava občine prebohotna in se le širi, stroški pa naraščajo. Te so znova aktualne ob napovedi župana Klemna Miklaviča, da bodo letos zaposlovali, zaradi česar se bodo zvišali tudi stroški za plače, število funkcionarjev in javnih uslužbencev pa naj bi prvič preseglo stotico. O tem, ali je zaposlenih preveč ali premalo, je ...

Preberi več

Najbolj brano