Goriški zdravniki odločevalce opozarjajo na primer Salonita Anhovo

Zdravniki in zobozdravniki Goriške ter skupščina Zdravniške zbornice Slovenije pozivajo odločevalce k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozarjajo na vplive onesnaženega okolja na zdravje ljudi v srednji Soški dolini. Skrbi jih morebitno povečanje obsega sosežiga odpadkov v Salonitu Anhovo.

Zdravniki pozivajo odločevalce, da mejne vrednosti za obremenitev okolja  določijo za vse prebivalce enako, ne glede na to, za 
katere dejavnosti ali tehnologije gre. Foto: Leo Caharija
Zdravniki pozivajo odločevalce, da mejne vrednosti za obremenitev okolja določijo za vse prebivalce enako, ne glede na to, za katere dejavnosti ali tehnologije gre. Foto: Leo Caharija

GORIŠKA > Poziv so zdravniki in zobozdravniki širše goriške regije pripravili decembra lani in je naslovljen na odgovorne institucije in odločevalce, zlasti na ministrstvo za okolje in prostor ter Agencijo RS za okolje. Na včerajšnji seji ga je podprla skupščina Zdravniške zbornice Slovenije. Poziv je podpisalo več kot 140 zdravnikov in zobozdravnikov širše regije ter več deset kolegov iz drugih območij Slovenije, skupno več kot 160 strokovnjakov.

Zdravniki in zobozdravniki so zaskrbljeni zaradi dogajanja v srednji Soški dolini. “Gre za območje, ki ga je zaznamovala več desetletna proizvodnja azbest-cementnih izdelkov, zadnja leta pa cementarna-sosežigalnica tam vse večji delež energije pridobiva s sežigom odpadkov, tudi nevarnih,” so opozorili. Pri Arsu je ob tem v teku postopek, ki nakazuje namero za povečanje količine odpadkov za sosežig za skoraj četrtino.

Previdno z odločitvami

Odgovorne institucije in odločevalce zdravniki pozivajo k odgovornemu ravnanju. Med drugim izpostavljajo, da je treba pri uvajanju tehnologij in dejavnosti v okolje upoštevati tveganja, ki nastajajo za zdravje ljudi zaradi nepoznavanja vseh vplivov, ki so lahko tudi dolgoročnega značaja, ter zaradi možnosti sinergijskega delovanja posameznih onesnaževalcev, kadar se ti pojavljajo istočasno.

Vse odločevalce, ki sodelujejo v takih postopkih, zato skupščina poziva, da pri odločanju o tem uporabijo načelo previdnosti. Pri teh odločitvah je nujno, da se upošteva obstoječo zdravstveno obremenjenost lokalnih prebivalcev in, kjer je ta velika, onemogoči nadaljnjo izpostavljenost onesnaževalcem.

Spremenijo naj različno določene mejne vrednosti

Skupščina zdravniške zbornice Slovenije obenem poziva odločevalce, da pri določanju dopustnih mejnih vrednosti za vsakršno obremenitev okolja izhajajo iz zdravja ljudi in te mejne vrednosti določijo za vse prebivalce enako, ne glede na to, iz katere dejavnosti ali tehnologije izhajajo. Zdravje mora biti zagotovljeno vsem prebivalcem v enaki meri, ne glede na kraj njihovega bivanja ali druge osebne okoliščine, so poudarili.

Zaradi tega skupščina še posebej poziva k spremembi različno določenih mejnih vrednosti za sežigalnice in sosežigalnice odpadkov, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje ljudi, vendar so sedaj kljub temu postavljene po meri njihovega povzročitelja.


Najbolj brano