Ivan Seljak: “Moja hiša ni črna gradnja”

Je hiša v Parecagu, ki pripada Ivanu Seljaku, nekdanjemu načelniku upravne enote Piran in danes upokojencu, črna gradnja? Uslužbenec ministrstva za okolje in prostor, sicer domačin, meni, da je hiša zgrajena nelegalno, zato je dal pobudo za razveljavitev gradbenega dovoljenja. Ivan Seljak sume, da je gradil na črno, ostro zanika: “Moja hiša ni črna gradnja in z gradbenimi dovoljenji ni nič narobe.”

Hiša, ki je nastala kot nadomestna gradnja z dozidavo oziroma 
novogradnja.   Foto: Alenka Penjak
Hiša, ki je nastala kot nadomestna gradnja z dozidavo oziroma novogradnja.  Foto: Alenka Penjak

PARECAG > Ivan Seljak se zaradi objave v časopisu Slovenske novice, da je gradbeno dovoljenje, s katerim je postavil hišo na Parecagu, nelegalno, ne skriva pred javnostjo, temveč nas je raje popeljal v Parecag, k domnevno sporni novogradnji.

Seljak pojasnjuje, da je za gradnjo na Parecagu pridobili dve gradbeni dovoljenji. Najprej za nadomestno gradnjo 60 kvadratnih metrov velike stare istrske hiše, ki je stala na tem zemljišču. Ko je bil nadomestni objekt zgrajen, pa je od občine odkupil še funkcionalno zemljišče in s tem možnost, da hišo poveča oziroma naredi novogradnjo. Da, takrat je bil še zmeraj načelnik Upravne enote Piran, upokojil se je novembra 2018.

Ivan Seljak

nekdanji načelnik Upravne enote Piran

“Moja hiša ni črna gradnja in z gradbenimi dovoljenji ni nič narobe.”

Septembra 2018 je pridobil še drugo gradbeno dovoljenje, pod katero se kot tedanji načelnik resda ni podpisal, in s tem pravico, da postavi novogradnjo, saj je imel dovolj veliko funkcionalno zemljišče. “Skladno z zakonodajo in s prostorskim aktom sem pridobil pravico do nadomestne gradnje z dozidavo in nadzidavo. Po zakonu je to novogradnja,” pojasnjuje Ivan Seljak.

Nadomestna gradnja je novogradnja

Pobudo za razveljavitev gradbenega dovoljenja po nadzorstveni pravici je dal Žarko Sajič z ministrstva za okolje in prostor, še pravi Seljak. Ministrstvo gradbenega dovoljenja ni razveljavilo, ker je hiša zgrajena do četrte faze. Je pa odločilo, da je piranska upravna enota izdala nezakonito gradbeno dovoljenje - dovolila je nadomestno gradnjo z dozidavo, čeprav gre za novogradnjo. Seljak se z odločbo ministrstva ne strinja ter je vložil tožbo in sprožil upravni spor.

Pobudo za razveljavitev gradbenega dovoljenja je dal Žarko Sajič z ministrstva za okolje in prostor. Ministrstvo gradbenega dovoljenja ni razveljavilo, je pa odločilo, da je piranska upravna enota izdala nezakonito gradbeno dovoljenje.

Pri svoji razlagi se opira na odločbo Vrhovnega sodišča, ki upravnim organom nalaga, da v postopku izdaje gradbenih dovoljenj nadomestno gradnjo štejejo kot novogradnjo. Takšna gradnja mora izpolnjevati s prostorskim aktom določene pogoje za novogradnje, med njimi odmik od sosednjih zemljišč. In Ivan Seljak je to pripravljen tudi dokazati.

Pravna praksa, ki velja za vse

Z odločitvijo okoljskega ministrstva se ne strinjajo niti v piranski upravni enoti, saj so doslej tako kot v Seljakovem primeru na enak način odločali tudi v vseh podobnih primerih. Da bi bila pravna podlaga še bolj jasna, pa je načelnik piranske upravne enote Bojan Žiberna podal pobudo, naj piranski občinski svet sprejme obvezno razlago prostorskega akta in opredeli, ali je nadomestna gradnja z dozidavo dopustna.

Iz piranske občine, ki ne izdaja soglasij na gradbena dovoljenja, pač pa skladno z novim gradbenim zakonom od junija 2018 izdaja mnenja o skladnosti s prostorskim aktom, dodajajo, da je prostorski akt, ki je podlaga za uporabo pri izdaji gradbenih dovoljenj, starega datuma in da so se medtem pojmi v zakonodaji spreminjali.

“Po današnji zakonodaji velikost dozidave ni omejena, seveda pa za vsako gradnjo veljajo ostala omejitvena določila akta glede velikosti in videza objekta, odmikov od sosedov ... Možna je odstranitev obstoječega objekta ter nadomestitev z novim, možna je tudi dozidava, adaptacija in nadomestna gradnja,” pravi Bruno Kuzmin iz kabineta piranskega župana.

Občina je od upravne enote že prejela vlogo za obvezno razlago, saj pojma nadomestna gradnja gradbeni zakon ne pozna več. “Preden jo bomo posredovali občinskemu svetu, bo občina naročila še pravno mnenje. Dodajmo, da predlog za obvezno razlago, o katerem bodo odločali občinski svetniki, ni napisan za en primer, ampak velja za vse enakovrstne primere.”


Najbolj brano