Center za socialno delo bo pomoč na domu izvajal le še do konca marca

Zaradi kadrovske podhranjenosti in nevzdržnega sistema financiranj bo CSD Ilirska Bistrica, ki že 21 let izvaja pomoč družini na domu na Bistriškem, to opravljal le še do konca marca oziroma do takrat, ko bo Občina Ilirska Bistrica našla novega izvajalca. Iskala ga bo z javnim razpisom.

Kristina Zadel Škrabolje opozarja, da je potreb po pomoči na 
domu na Bistriškem več, kot jih zmorejo izvesti.  Foto: Katja Kirn Vodopivec
Kristina Zadel Škrabolje opozarja, da je potreb po pomoči na domu na Bistriškem več, kot jih zmorejo izvesti.  Foto: Katja Kirn Vodopivec

ILIRSKA BISTRICA > “Vsa leta smo se trudili izvajati storitev v skladu z normativi. Med drugim tudi to, da moramo v to storitev vključevati 3,5 odstotka prebivalcev občine, starejših od 65 let. Letos bi tako morali vanjo vključiti najmanj 105 starostnikov. S trenutno kadrovsko strukturo tega žal ne zmoremo,” pojasnjuje direktorica Centra za socialno delo (CSD) Primorsko-Notranjska Kristina Zadel Škrabolje.

Vključenih le 43 oseb

Po podatkih CSD je v ilirskobistriški občini okrog 3000 oseb, starejših od 65 let, v pomoč na domu pa jih je vključenih le 43. “Povpraševanja in potreb je ogromno, a jih ne zmoremo pokriti,” še pove direktorica. Občino so zato zaprosili, da bi v prihodnjih letih postopoma plačala zaposlitev dodatnih oskrbovalk, da bi jih bilo šest. Trenutno so štiri, od tega ena za polovični delovni čas. Že samo za nadomeščanje bolniških odsotnosti in dopustov bi po besedah direktorice morali zaposliti vsaj še eno.

4

delavke v bistriški občini opravljajo pomoč na domu za

43

oseb

Tudi v primerjavi z drugimi občinami je bistriška na tem področju najbolj kadrovsko podhranjena. V pivški, denimo, ki je bistveno manjša tako po površini kot po številu prebivalcev, pomoč na domu izvaja sedem zaposlenih.

Ker razpršenost naselij otežuje organizacijo dela na terenu, so občino zaprosili za spremembo načina financiranja glede na dejanske stroške ali vsaj zmanjšanje števila efektivnih ur oskrbovalk na terenu. “Delavke ogromno časa porabijo za vožnjo od enega do drugega oskrbovanca. Trudimo se, da pot začrtamo zelo racionalno, vendar večkrat to ni mogoče. Problem nastane tudi, ko je katera od delavk na bolniški ali dopustu, ker je nima kdo nadomeščati. Vendar žal pri tem z Občino Ilirska Bistrica nismo uspeli doseči dogovora,” pojasnjuje Zadel Škraboljeva.

CSD bo izgubil osem zaposlitev

Na CSD so zaskrbljeni tudi zaradi nedavne odločitve bistriške občine, da ne bo več plačevala slabih 13.000 evrov na leto za izvajanja laične pomoči družinam na terenu. Gre za pomoč zlorabljenim in zanemarjenim otrokom, ki jo CSD izvaja od leta 2011 in vključuje 35 otrok. “Ta pomoč je izredno pomembna. Njena ukinitev na dolgi rok pomeni več otrok z izrazitimi osebnostnimi in čustvenimi motnjami, več razvez in razpadov zunajzakonskih skupnosti, delinkventnih ravnanj mladostnikov, tatvin in podobno, s tem pa tudi večjo finančno obremenitev za proračun,” poudarja Zadel Škraboljeva. CSD je občino zaprosil za pojasnila, zakaj ne bo več plačevala programa in jo pozval k premisleku, da bi ga obdržali, vendar odgovora še ni. Bistriška enota CSD bo po ukinitvi izvajanja pomoči na domu in laične pomoči družinam ostala skupno brez osmih zaposlenih.

Oskrbovalke bi ostale

Bistriški župan Emil Rojc pa je prepričan, da izvajanje pomoči na domu ni bilo nikoli ogroženo. “Predlagal sem, da povečamo število zaposlenih še za polovico delavke, iz tri in pol na štiri, občina bi pokrila tudi stroške zaradi bolniških odsotnosti. Pripravljeni smo bili financirati tudi nakup novega vozila,” je na zadnji seji občinskega sveta pojasnil Rojc in povedal, da so na občini prejeli tudi ponudbo enega od koncesionarjev za nižjo ceno storitve, občini bi s tem odpadel tudi nakup avtomobila. “Direktorici CSD sem predlagal, naj še enkrat razmisli. Ker do seje nisem dobil preklica odpovedi, sem odlok uvrstil na dnevni red, saj je občina dolžna izvajati pomoč na domu,” je dodal župan.

Občinski svet je odlok o podelitvi koncesije za izvajanje pomoči na domu, na podlagi katerega bo občina objavila javni razpis o izbiri koncesionarja, potrdil. Po županovih besedah naj bi štiri oskrbovalke zaposlil nov izvajalec, in sicer pod enakimi pogoji, kot zanje trenutno veljajo v javnem sektorju.

Občina je po odpovedi CSD želela izvajanje storitve na domu najprej prenesti na bistriški Dom starejših občanov, vendar se je zaradi previsoke ekonomske cene odločila za podelitev koncesije. Po neuradnih informacijah naj bi se zanjo potegoval Zavod Pristan, ki pomoč na domu izvaja tudi v občinah Hrpelje-Kozina, Postojna in Komen.

Občina Ilirska Bistrica pomoč na domu subvencionira v višini 73 odstotkov ekonomske cene (21,36 evra) ob delovnikih oziroma 67 odstotkov cene (23,16 evra) ob dela prostih dnevih.

Bo pomoč še celovita?

S prenehanjem izvajanja pomoči na domu bo bistriška enota CSD tudi močno kadrovsko okrnjena, saj se bo zmanjšala za najmanj šest zaposlenih, od tega štiri socialne oskrbovalke in dva zaposlena prek javnih del. To pa za enoto CSD pomeni tudi veliko strokovno nazadovanje, poudarja direktorica.

Okrnjeno pa bo tudi preventivno delo na področju skrbi za starejše prebivalstvo na terenu: “Socialni oskrbovalec, ki je vstopal v družino skupaj z našim koordinatorjem pomoči na domu, je celovito obravnaval starostnika in njegovo družino. Torej ni zgolj opravil storitve, pač pa je ponudil tudi druge rešitve, ki so na voljo v sistemu socialnega varstva: od denarne pomoči, varstvenih dodatkov, pomoči humanitarnih organizacij ali celo pomoči v primeru ekonomskega nasilja v družini,” poudarja Kristina Zadel Škrabolje.


Najbolj brano