Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Postojni sprejel že več kot 200 pacientov iz vse regije

V Zdravstvenem domu Postojna so danes tudi uradno odprli Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V njem za celostno obravnavo uporabnikov, starih od šestega do dopolnjenega 19 leta, in njihovih družin skrbi strokovni tim devetih zaposlenih. Center je regijski in pokriva območje več občin notranjsko-primorske regije z 80.000 prebivalci.

 Foto: Veronika R. Ženko
Foto: Veronika R. Ženko

POSTOJNA > Direktorica zdravstvenega doma Irena Vatovec je poudarila, da so prepoznali nujnost okrepitve pomoči otrokom in mladostnikom s težavami v duševnem zdravju in izkoristili možnosti, ki jim jih je omogočil sprejem Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja. Letos so pridobili nov obsežen program, v zdravstvenem domu uredili in opremili prostore ter doslej zaposlili tim devetih strokovnih delavcev, ki ga sestavljajo pedopsihiatrinja, klinična psihologinja, psihologinja, specialna pedagoginja, logopedinja, delovna terapevtka, socialna delavka, diplomirani zdravstvenik in srednja medicinska sestra. Glede na možnosti pa ga bodo še nadgrajevali.

Postojnski zdravstveni dom je za gradbena dela, preureditev in opremo prostorov namenil okrog 120.000 evrov lastnih sredstev, delovanje centra pa financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Boljša dostopnost in zgodnja obravnava

Center bo izboljšal dostopnost do služb in storitev za otroke in mladostnike z duševnimi oziroma čustvenimi in vedenjskimi težavami že na primarni ravni, omogočil zgodnjo obravnavo ter celostno interdisciplinarno in medinstitucialno oskrbo.

Vodja centra, pedopsihiatrinja Nina Mlakar pravi, da so potrebe po tovrstni pomoči velike, saj vse službe, ki se ukvarjajo z otroci in mladostniki, opažajo porast težav. Najpogostejše so motnje pozornosti in hiperaktivnost, specifične učne težave in s tem povezani zapleti, anksiozne in depresivne motnje. Srečujejo se tudi s psihozami in motnjami hranjenja. Mlakarjeva to povezuje z okoljem in časom, v katerem živimo. “Otroci so izpostavljeni vedno več izbiram, vedno večjim obremenitvam, ob tem pa velikokrat dobijo premalo opore in vodstva.”

Center je začel prve paciente sicer sprejemati že poleti, njegov tim pa se je razširil postopno. Do danes so obravnavali že več kot 200 otrok in mladostnikov, ki so v center napoteni preko pediatrov. V prihodnje pa si želijo, da bi izvajali tudi družinsko terapijo.

Pri svojem delu bodo sodelovali tako s pediatri kot s šolami, vrtci, centri za socialno delo, nevladnimi organizacijami in drugimi.

Diskriminacija in stigmatizacija še prepogosti

Podporo programu je na odprtju izrazil tudi Peter Svetina, Varuh človekovih pravic RS, ki je opozoril, da število otrok in mladostnikov, ki se v Sloveniji soočajo z duševnimi težavami, zelo hitro narašča. “Nad podatkom, da se je v zadnjih 15 letih povečalo kar za dve tretjini sem resnično zaskrbljen. Te številke namreč govorijo tudi o tem, kakšna družba smo postali,” je poudaril. Ker je dobro dobro duševno zdravje pomembno za vse kar počnemo v življenju, za zdrave čustvene, socialne, družbene, poklicne in druge odnose, je njegovo varovanje, krepitev ter preprečevanje nastanka zelo pomembno, je opozoril Svetina in pozval tudi k nekaterim sistemskih spremembam na ravni države.

“V naši instituciji žal še vedno prepogosto ugotavljamo, da so ljudje z duševnimi motnjami diskriminirani, stigmatizirani in celo zatirani. Prepoznavanje in sprejemanje duševnih bolezni, pravilno ravnanje, zadostna strokovna pomoč, pa ne le obolelim, ampak tudi svojcem, ustrezne razmere za bivanje, predvsem pa preventiva, to je osveščanje in informiranje so zato naš izziv za danes in za jutri,” je še dejal Svetina.


Najbolj brano