Dom starejših v Pivki z zamudo

Naložba v dom starejših občanov s 70 posteljami v Pivki ni ogrožena, se bo pa zaradi zapletov zavlekla, so potrdili v podjetju Orpea oziroma avstrijski skupini SeneCura, ki je investitor. Dom naj bi vrata odprl najkasneje septembra 2021. V družbi računajo, da jim bo pristojno ministrstvo rok za začetek izvajanja koncesije podaljšalo.

Načrte SeneCure v Sloveniji so predstavili svetovalec Franc Imperl, 
regionalna direktorica Sanda M. Gravranovič in predsednik uprave 
Anton Keller.  Foto: Veronika Rupnik Ženko
Načrte SeneCure v Sloveniji so predstavili svetovalec Franc Imperl, regionalna direktorica Sanda M. Gravranovič in predsednik uprave Anton Keller.  Foto: Veronika Rupnik Ženko

LJUBLJANA, PIVKA > Tuji investitor, avstrijska skupina SeneCura oziroma njeno slovensko podjetje Orpea, je pri svoji nameri, da v Sloveniji zgradi pet manjših domov za starejše, za katere je pridobil koncesijo države, na dejansko vseh lokacijah naletel na različne zaplete pri pridobivanju prostorskih podlag, soglasij, dovoljenj. Nobenega od domov zato ne bodo mogli zgraditi v sprva predvidenem roku do 31. 12. 2020. Del grozda je tudi načrtovani dom v Pivki (poleg Žiri, Loške doline, Komende in Železnikov). Kot smo že poročali, je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja ustrezna sprememba prostorskega načrta. Občina Pivka je želela investitorju priti naproti s poenostavljenim postopkom tako imenovane lokacijske preveritve, a na ministrstvu za okolje in prostor s tem niso soglašali, zato mora sprejeti nov občinski podrobni prostorski načrt. Na pivški občini so že zagotovili, da bodo postopek, v katerem morajo pridobiti tudi mnenja državnih organov, skušali speljati kar se da hitro, a dokončanje naložbe se bo zamaknilo za najmanj pol leta, torej prek s koncesijsko pogodbo določenega roka.

Dopolnili bodo koncesijsko pogodbo

“Kar zadeva odložitev začetka delovanja, ne pričakujemo težav. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) razumejo probleme s postopki in so pripravljeni na ustrezno rešitev, to je preložitev za toliko mesecev, za kolikor nas ti postopki omejujejo,” je včeraj pojasnil Franc Imperl, svetovalec podjetja SeneCura. Glede ostalih organov pa pričakuje “najmanj razumevanje glede rokov” oziroma odločitve v najkrajšem možnem času.

Na MDDSZ so nam potrdili, da lahko koncesionarju podaljšajo rok za začetek izvajanja dejavnosti, če za to obstajajo objektivni razlogi, kar konkretne okoliščine so. Na MDDSZ so Orpeo seznanili, da lahko vlogo za podaljšanje roka za začetek izvajanja dejavnosti posreduje (ne prej kot) šest mesecev pred iztekom obstoječega roka oziroma takrat, ko je izdelan nov terminski načrt dokončanja doma za starejše.

Skupina SeneCura je v Sloveniji sicer pred kratkim že kupila dva domova starejših (v Radencih in Vojniku). Glede odločitve za 25-milijonsko naložbo v pet manjših domov s 56 do 75 ležišči, kakršnih v Sloveniji ni, pa so predstavniki podjetja poudarili, da bo njihova prednost prav majhnost, visoka kakovost storitve in vpetost v lokalno okolje, ki pa se bo tudi ekonomsko izšla, ker bodo delovali racionalno kot ena pravna oseba in izkoriščali sinergije.


Najbolj brano