V šoli in vrtcu na Mostu na Soči je vse več otrok

Dve stoletji šolstva predstavlja za manjši kraj, kakršen je Most na Soči, častitljivo obletnico. Začelo se je s tako imenovano šolo za silo z učitelji duhovniki, danes je šola z vse več učenci in predšolskimi otroci in tremi podružnicami uspešna in ustvarjalna. Pripravljajo se na gradnjo novega vrtca.

Na slovesnosti so potovali v času: obiskali preteklost, preverili 
sedanjost in napovedali prihodnost. Foto: foto Červ
Na slovesnosti so potovali v času: obiskali preteklost, preverili sedanjost in napovedali prihodnost. Foto: foto Červ

MOST NA SOČI > V počastitev jubilejnega leta so se na osnovni šoli Dušan Munih že v lanskem šolskem letu odvijale številne dejavnosti, osrednjo prireditev PreMOSTimo čas so pripravili v petek v prenovljeni telovadnici. Rdeča nit je bilo popotovanje skozi čas, nekakšna premostitev od zgodovine do sedanjosti s pogledom v prihodnost. Tradicijo so približali s folklornimi plesi, sedanjost s sodobnimi, predstavili so zgodovino in utrip današnje šole. Za to priložnost so se učiteljice povezale v pevski zbor, ki bo s prepevanjem nadaljeval.

Jubilejno glasilo, koledar in logotip

Preplet preteklosti, sedanjosti in prihodnosti s številnimi zapisi prinaša tudi jubilejno glasilo Mišelovka, ki so ga ob podpori mentoric soustvarjali učenci. Tudi podoba koledarja je delo otrok vseh starosti, prinaša pa dvanajst vrednot, za katere si šola prizadeva. Med drugim izpostavljajo vztrajnost, skrb za zdravje, samostojnost, sodelovanje. sočutje, strpnost, znanje, ustvarjalnost, narodno pripadnost, skrb za mlajše in odgovornost. Domiselni logotip je zasnoval učitelj likovne umetnosti Mirko Kavčič.

Naslednja velika naložba na Mostu na Soči bo gradnja novega vrtca.

Šolo že šesto leto vodi ravnatelj Ciril Makovec. V tem obdobju so energetsko sanirali telovadnico in stari del nove šole. Na podružnični šoli v Dolenji Trebuši so zamenjali stavbno pohištvo in še bi lahko naštevali. Ravnatelj izpostavlja zahteven izziv: “Ker se število otrok na srečo povečuje, postaja 40 let star vrtec na Mostu na Soči pretesen. Ena skupina gostuje v šolski stavbi. Pripravljamo se na novogradnjo.”

Z veseljem pove, da je v tem šolskem letu v matični šoli in podružnicah Dolenja Trebuša, Podmelec in Šentviška Gora vpisanih skupno 330 otrok. Ko je leta 2014 prevzel vodenje šole, jih je bilo 279. Na vseh treh podružnicah delujeta po dva kombinirana oddelka. Kot pravi ravnatelj, za njihovo prihodnost ni v skrbeh, ker jih starši podpirajo in otrok ne vozijo v matično šolo, v kateri pa je 14 oddelkov. Letos so po dolgem času oblikovali dva oddelka prvošolčkov. V vrtcu, ki deluje tudi na podružnicah, je deset skupin, v katerih vsako leto varujejo od 170 do 180 malčkov. Na šoli so ponosni na uspehe učencev, ki pod vodstvom učiteljev mentorjev na tekmovanjih dosegajo vidne rezultate.

Šola skozi razburkane čase

Šolstvo je prebrodilo vladavino več držav; Avstrije in Avstro-Ogrske, delovali so pod italijansko in nemško oblastjo, v Jugoslaviji in končno v samostojni Sloveniji. V leta 1819 ustanovljeni šoli za silo so poučevali duhovniki, dokler leta 1872 ni bila ustanovljena redna ljudska šola s prvim učiteljem Jakobom Velikonja iz vasi Modrejce. V Podmelcu so redno ljudsko šolo zasnovali leta 1878, na Šentviški Gori 1881 in v Dolenji Trebuši 1893. V vseh treh vaseh je pred tem delovala šola za silo.

Po prvi svetovni vojni je italijanska šolska oblast na pobudo domačinov obnovila porušeno šolsko stavbo. Italijanski vrtec je leta 1924 ustanovila nacionalistično usmerjena organizacija Onair. Že od naslednjega leta je pouk potekal izključno v italijanskem jeziku.

Po drugi svetovni vojni so se manjše državne šole namnožile po številnih vaseh, toda skozi čas, predvsem pa v 70-letih, so postopoma usihale. Vrtec so v spodnjih prostorih Munihove hiše slovesno odprli 1954, čez štiri leta pa so tudi na Mostu na Soči uvedli osemletko. Po narodnem heroju Dušanu Munihu se je mostarska šola poimenovala leta 1964. V naslednjih desetletjih so se vrstile številne obnove in novogradnje, današnjo podobo je centralna šola dobili leta 2000. S požrtvovalnim delom in sodelovanjem zaposlenih, učencev in staršev se je šola razvila v moderno, prijazno in z znanjem bogato ustanovo.


Najbolj brano