Na Markovec tudi s poševnim dvigalom

V koprski občini so si zamislili, da bodo v prihodnje višinsko razliko med obalnim delom in Markovcem namesto z dvigalom v obliki stolpa, ki sta ga zasnovala arhitekta Massimiliano Fuksas iz Rima in Sandi Pirš iz Ljubljane, premostili s poševnim dvigalom, ki ga bodo postavili na jekleno konstrukcijo.

V prihodnje bo del vedute Žusterne poševno dvigalo, ki ga bodo 
postavili  na jekleno konstrukcijo. Foto: Nataša Hlaj
V prihodnje bo del vedute Žusterne poševno dvigalo, ki ga bodo postavili na jekleno konstrukcijo. Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Ko so v občini poleti dokončno opustili projekt italijansko-slovenske naveze arhitektov, ki so jo prek natečaja izbrali v času županovanja Borisa Popoviča, so obljubili, da bodo poiskali primernejšo in cenejšo rešitev.

Premostiti je treba 45 metrov višinske razlike

Pravijo namreč, da se zavedajo, kako pomembno je prebivalcem na Markovcu zagotoviti lažji in hitrejši dostop do obale in mesta, kar jim je zdaj, zaradi višinske razlike približno 45 metrov, oteženo. “Nismo se odrekli vertikalni povezavi, ampak prvotno zastavljenemu projektu, saj je bila taka naložba finančno preobsežna. Stala bi 9,5 milijona evrov samo za prvo fazo,” navajajo v občini.

Nove kolesarske in pešpoti ter garaža

V spremenjen in dopolnjen načrt razvojnih programov so uvrstili še ureditev treh kolesarskih in pešpoti (od krožišča Hofer do Mercatorja v Olmu, od krožišča Hofer do krožišča pri Lekarni Olmo in med športnim parkom Bonifika in novim mestnim parkom) ter popravljen projekt parkirne hiše Sonce. Trenutno še izbirajo najprimernejšo rešitev v okviru projektnega natečaja. Ta naložba je vredna 5,6 milijona evrov, medtem ko bodo za ureditev prej omenjenih kolesarskih in pešpoti potrebovali 2,7 milijona evrov. Pri vseh projektih bo ključen delež evropskega denarja, ki si ga v občini obetajo iz kohezijskega sklada.

Ocenjujejo, da je nova naložba v gradnjo poševnega dvigala, ki so jo ovrednotili na 2,4 milijona evrov, finančno sprejemljiva in bo upoštevala potrebe tamkajšnjih krajanov. Sicer pa bosta končna rešitev in postopek gradnje znana šele v naslednji fazi izdelave dokumentacije, kot tudi natančna vrednost, ki jo bodo opredelili v projektni dokumentaciji.

Denar za naložbo tudi iz Evrope

Še ta mesec bo občina projekt prijavila na razpis za črpanje denarja iz evropskega kohezijskega sklada pod okriljem mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Iz tega naslova bo možno financirati do 80 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

9,5

milijona evrov bi stala samo prva faza Popovičevega projekta za gradnjo stolpa z dvigalom na Markovec

2,4

milijona evrov so predvideli za ureditev poševnega dvigala na jekleni konstrukciji

Iz investicijske dokumentacije, ki jo je včeraj obravnaval koprski občinski svet (Boris Popovič se seje ni udeležil), je razvidno, da bodo letos za uresničitev tega projekta v občinskem proračunu zagotovili 6057 evrov, prihodnje leto 274.000 evrov, medtem ko bo najvišji delež denarja na voljo leta 2021. Takrat bi občina zagotovila 1,5 milijona evrov, 480.000 evrov bi se nateklo iz evropskega sklada, še 120.000 evrov pa iz državnega proračuna.

Z Mandarićem do dogovora glede parcele

Poleg dokumentacije mora občina pridobiti tudi pravico gradnje oziroma urediti lastništvo parcele in izpeljati postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Spomnimo, da ima poslovnež Milan Mandarić na območju nad predorom Markovec v lasti 6000 kvadratnih metrov površin.

Bo občina z novim projektom posegala na njegovo zemljišče? So se z njim dogovorili za dokup nepremičnine? “Končnega dogovora glede parcele še nimamo. Možnosti je več, o tem, katera bo na koncu sprejeta, pa je za zdaj prezgodaj govoriti,” pravijo v občini. Ko bodo sklenili vse postopke, bo znano, kdaj bi lahko začeli z gradnjo.


Najbolj brano