Bo ob Soči sploh kdaj kaj novega?

Kaj se je spremenilo po nekaj letih, da zdaj znova poročamo o vprašanju meritev izpustov Salonita Anhovo, ene redkih preživelih tovarn težke industrije pri nas in s tega vidika dragocene? A kaj, ko je z uporabo azbesta povzročila toliko gorja, da se nikakor ne gre čuditi, če je zdaj deležna nezaupanja, vsaj s strani nekaterih.

Ta trenutek je novo, da je svet Občine Kanal sprejel zelo ohlapen sklep, naj občina prihodnje leto rezervira denar za meritve kakovosti zraka v okolici cementarne. Zato, da bi neodvisno ugotavljala, koliko tovarna onesnažuje. Vendar smo to v preteklosti že videli. In odtlej se v zgodbi Salonita ni spremenilo nič, razen tega, da se iz Nove Gorice proti cementarni ter v nasprotno smer po tisti ubogi cesti vali čedalje več tovornjakov. Vse drugo pa je enako kot pred dvema letoma, ko smo pisali o tej temi, in nič ne kaže, da bo kmalu kaj drugače. Vsaj ne v smislu, da bi okolica čim manj trpela zaradi cementarne.

Zato dokler ne bo zasuka pri obravnavi učinkov izpustov iz tovarn v okolje, sprememb v Salonitu Anhovo ne bo.

Radikalne spremembe, recimo, da bi kar zaprli delujočo tovarno, čeprav bi to bila z vidika okolja najboljša rešitev, so prehude. In tudi s smetmi je treba nekaj storiti; če res ni druge rešitve, kot je kurjenje, je bolje, da se jih sežge nadzirano na enem mestu, kot da bi gorele na deponijah in v pečeh na drva po hišah, da bi končale v kraških jamah ali da bi jih izvažali. Toda obenem ni mogoče spregledati, da cementarna, najmanj, sosedom greni življenja, če jim jih morda tudi počasi ne zastruplja. In ne gre zanemariti niti stalnega prašenja iz kamnoloma tovarne, o katerem se v javnosti nič ne govori.

V kolikšni meri Salonit vpliva na okolico, pa je temeljno vprašanje. In ker o tem nekaj povedo le meritve izpustov v zrak, ki jih naroča tovarna, naj bi občina zdaj naročila svoje. Toda ko so takšen predlog dobili svetniki občine, so se spraševali, mar mora res občina to plačati? Tako razmišljajo že ves čas in lahko imajo prav. A država še enih meritev ne bo plačevala, saj ves čas dokazuje, da ji je imeti cementarno prioriteta.

Če bodo izvedli dodatne meritev, pa se postavlja vprašanje, kaj sploh meriti in kako? In še več ... Tudi če bodo rezultati neugodni za Salonit, ta še ne bo nehal kuriti smeti. Če bi bili ugodni, pa sploh. Zato dokler ne bo zasuka pri obravnavi učinkov izpustov iz tovarn v okolje, sprememb v Salonitu ne bo.


Preberite še


Najbolj brano