V vaseh skoraj vsi projekti, v mestu četrtina

Postojnski občani so v okviru participatornega proračuna Moja občina v nedeljo izglasovali 28 projektov, skupno vrednih blizu 200.000 evrov, ki jih bo občina uvrstila v proračuna za leti 2020 in 2021. Na glasovanje je šlo 53 od skupno 122 predlogov občanov. Največ jih je izviselo v mestu. Udeležba je bila šestodstotna.

Med projekti, ki so v mestu dobili največ glasov, je tudi ureditev 
strnjene kolesarske poti po gozdnih poteh okoli Soviča. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Med projekti, ki so v mestu dobili največ glasov, je tudi ureditev strnjene kolesarske poti po gozdnih poteh okoli Soviča. Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > V proračuna za leti 2020 in 2021 so se prebili projekti, ki so na posameznem od štirih območij prejeli največje število glasov, in sicer po vrstnem redu do zapolnitve kvote denarja, ki za območje Postojne znaša 65.000 evrov, za ostala tri (Prestranek, Hruševje ter Studeno in Planina) pa po 45.000 evrov. V katerem letu se bodo izvedli, bodo odločile strokovne službe.

Na območju Postojne, ki je obsegalo mesto Postojna ter Staro vas, Veliki Otok in Zagon, se bo izmed 28 projektov, ki so se uvrstili na glasovanje, izvedlo devet, od tega šest (od 24) iz mesta in po trije (od štirih) iz ostalih treh vasi. Za slednje je bilo že vnaprej skoraj gotovo, da bodo izglasovani, saj je moral vsak občan nujno glasovati za tri predloge iz treh različnih naselij. Prav predlogi iz vasi so zato tudi prejeli skupno največje število glasov, medtem ko so se pri predlogih iz mesta glasovi bolj razpršili. Čeprav so meščani predlagali največ projektov, jih bo v mestu največ ostalo neuresničenih.

238

glasov oziroma največ od vseh je dobil projekt osvetlitve igrišča v Zagonu

Na območju Postojne so največ glasov dobile osvetlitev igrišča v Zagonu, ureditev javnih stranišč v Velikem Otoku in razširitev vaške ceste v Stari vasi, medtem ko so v mestu največ glasov prejele postavitev hišk za prostoživeče mačke, sklenjene kolesarske poti po gozdnih poteh okoli Soviča in zasaditev dreves za prihodnost.

Na območju Hruševja bo izvedenih šest od devetih projektov, na območju Prestranka sedem od osmih ter na območju Planine in Studenega šest od osmih, ki so se uvrstili na glasovanje. Na teh območij so največ glasov prejeli obnova dveh vodnjakov na Velikih Brdih, ureditev makadamske gozdne kolesarske poti Grobišče in ureditev podpornega zidu v Gorenjah.

Direktorica občinske uprave in vodja delovne skupine za participatorni proračun Marina Rebec je ocenila, da so občani podali pametne predloge, ki kažejo na njihove želje in potrebe, kar bo usmeritev za občino tudi sicer pri oblikovanju proračuna. Prav tako bo po njenih besedah delovna skupina pilotno izvajanje participatornega proračuna analizirala in podala predloge izboljšav modela, verjento pa tudi za povišanje denarja za ta namen, kar bi občane v bodoče v še večji meri spodbudilo k dajanju predlogov in glasovanju. Zdaj namreč v nekaterih vaseh predlogov sploh niso dali, niti se niso udeležili glasovanja.

Glede udeležbe pa direktorica pravi, da so glasovanje omogočili na kar 24 lokacijah, tako kot pri volitvah, s čimer so želeli privabiti čim več ljudi. Prav tako so veliko pozornosti namenili informiranju, a je bila udeležba kljub temu le šestodstotna, medtem ko je povprečje v drugih občinah okrog deset odstotkov.


Najbolj brano