Medvrstniško nasilje na eni od istrskih šol

Na eni od istrskih osnovnih šol je eden od desetletnih bratov najprej ustrahoval sošolce, potem pa postal vzor za nekatere. Skupaj so se začeli znašati nad šibkejšimi v razredu, jih zafrkavati in deliti klofute, tudi za prazen nič. Starši drugih učencev so prepričani, da se šola ni odzvala, kot bi se morala, in ko je padla zadnja klofuta, so se obrnili na medije in policiste.

 Stroka    ugotavlja, da so  agresivni otroci  pogosto sami žrtve nasilja, doma, lahko tudi   kot priče.
Stroka ugotavlja, da so agresivni otroci pogosto sami žrtve nasilja, doma, lahko tudi kot priče. 

ISTRA > Na šoli zavračajo, da niso ukrepali, in priznavajo, da so se težave začele že pred tremi leti.

Staršema bratov so predlani predlagali, da bi ju ločili in tistega, ki je bolj impulziven, poslali v drug oddelek, vendar se starša s tem nista strinjala, kar je pogoj za premestitev. Pred začetkom letošnjega šolskega leta sta ju skušala prepisati na bližnjo šolo, kjer pa so bili vsi oddelki zapolnjeni. Potem ko je impulzivnejši od bratov nedavno klofnil sošolca in so na šoli soočili mami obeh vpletenih, sta starša vendarle dopustila, da ju ločijo.

Policija s šolami dobro sodeluje

Policisti in kriminalisti ugotavljajo, da je otrok, ki je agresiven do sošolcev, pogosto žrtev nasilja doma, neposredno ali posredno, kot priča. Večino verbalnega nasilja obravnavajo šolske svetovalne službe skladno s sprejetim protokolom o ukrepanju, policija se ukvarja s hujšimi oblikami nasilnega ravnanja, ko gre za telesne poškodbe, izsiljevanje, grožnje ... Kokalj ocenjuje, da s šolami dobro sodelujejo.

Bo premestitev v drugi oddelek zadostovala?

V matičnem razredu je ostal tisti, ki bi lahko umirjal drugega, pa ga ni, saj bratje pogosto držijo skupaj. “Med sabo sta zelo povezana, postavna in z močno osebnostjo, pri pouku sta uspešna,” pojasnjujejo na šoli. Kako bo po njuni ločitvi, ne vedo, to je težko predvideti, starši sošolcev pa se bojijo, da ne bo bistveno drugače, ker je do težav prihajalo na šolskem hodniku in dvorišču, kjer sta lahko tudi zdaj skupaj.

“V učilnici ju bo še naprej spremljal učitelj-spremljevalec, zunaj nje dežurni učitelji in informator, ki tretje leto zapored skrbi za varnost učencev med odmori in po pouku (šoli ga pomaga plačevati občina, op. a.). Če to ne bo zadostovalo, se bomo odločili za dodatne ukrepe,” napovedujeta šolska svetovalna delavka in ravnateljica, ki razmišljata, da bi uredili prostor za umirjanje. O vsem tem se bodo dogovorili na izrednem roditeljskem sestanku, obema materama so svetovali, naj poiščeta zunanjo strokovno pomoč.

Največ nasilništva in tatvin

Na PU Koper so na koprsko okrožno državno tožilstvo lani podali sedem kazenskih ovadb zoper osnovnošolce (pet zaradi nasilništva ter po eno zaradi grožnje in izsiljevanja), letos do sredine junija tri (šlo je za grožnji in poškodovanje tuje stvari). Za osnovnošolce, ki so mlajši od 14 let in še niso kazensko odgovorni, so lani na okrožno državno tožilstvo podali štiri poročila (za lahko in hudo telesno poškodbo, izsiljevanje in nasilništvo), letos eno, za nasilništvo. Zoper srednješolce so lani podali eno kazensko ovadbo zaradi grožnje in tri kazenske ovadbe zaradi tatvine ter poročilo o nasilništvu, ker za kazensko ovadbo ni bilo dovolj dokazov, letos pa niso tožilstvu ovadili še nikogar.

“Za starše desetletnikov, ki obiskujejo našo šolo, smo s šolsko psihologinjo predvideli osem do deset delavnic o medsebojnih odnosih in spoštovanju, za starše učencev razredne stopnje smo imeli predavanje o pomenu nenasilnega reševanja odnosov, a se ga je udeležilo le 29 od približno 250 staršev,” ne skriva razočaranja ravnateljica in kljub temu za prihodnji mesec napoveduje predavanje o vlogi družine pri postavljanju meja za starše učencev predmetne stopnje. Med učenci, starejšimi od osem let, bodo opravili anonimno anketo o tem, kako varne se počutijo.

“Na naši šoli varnost ni bila nikoli vprašljiva, je naša prva skrb, ki ji vsa leta posvečamo daleč največ pozornosti. Zatem se osredotočamo na vzgojo in šele na tretjem mestu se - čeprav smo šola - ukvarjamo z izobraževanjem,” je nazorna šolska svetovalna delavka. Tako kot ravnateljica poudarja, da so pri vzgoji najpomembnejši starši. “A če ne bomo na istem bregu, ne bomo uspešni,” svari.

7

ovadb so podali zoper osnovnošolce lani

3

ovadbe letos

4

ovadbe lani zoper srednješolce

Poročilo ali ovadba okrožnemu državnemu tožilstvu

Policisti potrjujejo, da so seznanjeni s primerom na tej šoli in da sta starša enega od učencev podala prijavo zaradi dalj časa trajajočega zmerjanja, poniževanja in tudi fizičnega nasilja. Zbrali bodo vse potrebne informacije in obvestila in primer po vsej verjetnosti sklenili s poročilom, ki ga bodo posredovali okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru. Zoper učence, ki dopolnijo 14 let, lahko podajo tudi kazensko ovadbo.

Čeprav se lahko nerešen konflikt sprevrže v nasilje, stroka opozarja, da ni vsak konflikt nasilje. O medvrstniškem nasilju govorijo, “ko gre za namerno in zavestno dejanje, s katerim nekdo ali nekateri drugega ali druge ponižujejo, prizadenejo ali poškodujejo oziroma poškodujejo njegovo stvar, kot je mobilni telefon”. V takšnem odnosu gre vselej za zlorabo moči, ker je nekdo podrejen, dejanja trajajo dalj časa in se ponavljajo, običajno se stopnjujejo.

Konflikti in nasilje se prenašajo na splet

Kriminalistični inšpektor PU Koper Cvetko Kokalj, ki ima 80 do 90 rednih preventivnih delavnic na leto na osnovnih in srednjih šolah na območju Istre in Krasa vse do Ilirske Bistrice in Postojne (tudi za učitelje in starše), poudarja, da je ključno prepoznavanje nasilja ter pravočasno in ustrezno ukrepanje.

“Pri delu z otroki in najstniki ugotavljamo, da težko prepoznajo čustva. Osnovnošolci jezo že prepoznajo, vendar je ne znajo obvladati, nekateri srednješolci pa ne prepoznajo zavisti, saj učni programi ne zahtevajo prepoznavanja čustev. Konflikti in nasilje s šolskih hodnikov in dvorišč se prenašajo na splet in družbena omrežja, kjer si otroci in najstniki zaradi lažnega občutka anonimnosti (ni očesnega stika) upajo več in se žalijo zaradi videza, oblačil, nacionalnosti, učnega uspeha ...” pojasnjuje.

“Viber dopušča skupinsko napadanje, cilj je posameznika izključiti iz družbe, ga prizadeti in osramotiti. Že desetletniki uporabljajo najbolj vulgarne in prostaške izraze in ne poznajo spletnega bontona, spletna komunikacija poteka tudi ob 3. uri zjutraj.” Podobno kot ravnateljica omenjene istrske šole opozarja, da imajo mobilne telefone od prvega razreda dalje, ko ne bi smeli spleta sami uporabljati.

Na preventivnih delavnicah ugotavlja, da učenci nasilje razumejo zelo ozko. “'Ko je 'fight' in teče kri,' ga opredelijo sedem- in osemletniki, čeprav pri izsiljevanju z denarjem kri ne teče nujno in gre kljub temu za nasilje,” pravi Kokalj. Veliko staršev otrokom neumestno svetuje, naj vrnejo vsak udarec, neustrezen je tudi odziv nekaterih učiteljev, naj se učenci sami zmenijo, “ker to v odnosu, ko je nekdo podrejen, ni možno”.

Starši prepogosto pričakujejo, da bodo nasilno komuniciranje otrok, ki je postalo nekaj običajnega, reševali šola, policija in center za socialno delo. “S čarobno palico v roki. Vprašanje pa je, koliko so se sami pripravljeni angažirati,” je nedvoumen Kokalj.


Komentar novinarja

Mirjana Cerin

Meje za nasilje

Na eni od istrskih osnovnih šol imajo težave z nasilnim desetletnikom, pred dvema letoma so jih imeli na neki drugi šoli z nasilnim šestletnikom. Nasilno vedenje, ki je priučeno in do katerega smo na splošno preveč tolerantni, se zajeda v vse pore sodobne družbe in osnovne šole postajajo z nakopičenimi težavami na področju izobraževanja, vzgoje in sociale pravi ekonom lonec. Kajti na eni šoli se ubadajo z desetletnikom, ki prehitro stegne pesti, včasih tudi brez razloga, na drugi ...

Preberi več

Najbolj brano