Štiri občine načrtujejo skupni zavod za turizem

“Gre za skupno regijsko destinacijsko organizacijo, ki bo promovirala in tržila kraško-brkinski turizem. Ne bomo ustanovili novega javnega zavoda, ampak preoblikovali Območno razvojno agencijo (ORA) Sežana,” pojasnjuje njen direktor Aleš Vodičar.

Skupni zavod za turizem štirih kraško-brkinskih občin  bi imel prostore  v štanjelskem gradu. Foto: Petra Mezinec
Skupni zavod za turizem štirih kraško-brkinskih občin bi imel prostore v štanjelskem gradu. Foto: Petra Mezinec

KRAS, BRKINI > Na zadnji koordinaciji županov občin Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina so njihova župana in županji David Škabar, Erik Modic, Alenka Štrucl Dovgan in Saša Likavec Svetelšek podprli snovanje nove oblike skupne organizacije, ki se bo ukvarjala s turizmom.

V njej bi dali večji poudarek trženju kraško-brkinske destinacije. “Pri prijavah na razpise, tudi evropske, bomo kot enotna destinacija zagotovo imeli več možnosti. Cilj je zato oblikovati, promovirati in tržiti skupne turistične produkte, denimo razne turistične pakete in še kaj,” razloži komenski župan Erik Modic in doda: “Združujemo se, da bi na področju turizma s sinergijo dosegli več, kot je doslej vsaka občina posebej.”

Aleš Vodičar

direktor ORE

“Ne gre za nov javni zavod, ampak za preoblikovanje Območne razvojne agencije - ORA.”

Jim bo končno le uspelo?

Za zdaj se je organizacije v nastajanju oprijel delovni naziv Javni zavod za turizem, a direktor ORE Aleš Vodičar, ki skupaj z odvetniško pisarno Aleksija Mužine pripravlja poslovni načrt organizacije, poudarja, da se o imenu še niso dogovorili.

Predvsem pa Vodičar izpostavlja, da ne gre za ustanovitev novega javnega zavoda, ampak za preoblikovanje obstoječe Območne razvojne agencije Sežana: “Zamisel skupne, enotne regijske destinacijske organizacije, ki bi skrbela za promoviranje in trženje turizma oziroma kraško-brkinske turistične destinacije, kar so do sedaj počele občine vsaka zase, ni nova, že dvakrat so jo poskusili oblikovati, a je tokrat pri županih vendarle padla na plodna tla.”

Delali bodo, kot bi bili turistična agencija

Vodičar še dodaja, da je poslovni načrt šele v pripravi, zato podrobnosti o delovanju organizacije še ne more razkriti. Osnutek poslovnega načrta bodo najprej predstavili občinskim svetnikom vseh štirih občin na skupni seji, ki bo 6. novembra v Senožečah. “Morebitne pripombe in predloge svetnikov bomo nato obravnavali in po skupni presoji upoštevali, potem pa bodo dokumentacijo in sklepe potrjevali še na občinskih svetih,” sklene prvi mož ORE.

Po Modicevih besedah vse štiri občine na leto za turizem porabijo od 800.000 do 900.000 evrov, vendar pa bodo lahko učinki tega finančnega vložka po združitvi v skupni zavod dosti večji ravno zato, ker bodo največ dela posvetili razvoju trženjskih dejavnosti (kot bi bili nekakšna kompletna turistična agencija), oblikovali bodo lahko turistične pakete, programe, itinerarje, izobraževanja in še marsikaj. Vse bo vezano na celotno destinacijo, od česar bodo lahko služili. “Na voljo je morje aktivnosti, zelo bo treba zavihati rokave,” trdi Modic.

Kaj bi pripojili k preoblikovani ORI, ki bo poslej poleg razvojnih programov skrbela še za turizem? Vodičar pravi, da še nimajo odgovora, v občinah se bodo namreč sami odločili, katere svoje javne zavode, ki se ukvarjajo s turizmom, pripojiti pod skupno streho.

Direktorji brez službe?

Organizacij, ki se zdaj ukvarjajo s turizmom, je v štirih občinah kar nekaj - od Razvojnega centra Divača do Javnega zavoda Komenski Kras in Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. In vsi imajo svoje direktorje. Kaj bo z njimi, saj glavni direktor ostaja Vodičar? Modic meni, da utegnejo v podružničnih zavodih direktorji izgubiti svoj status. Tudi o številu zaposlenih še nimajo povsem jasne predstave. V sklopu krovne organizacije, ki jo bodo občine sofinancirale po določenem ključu, naj bi za začetek delali dve do štiri osebe, izbrane prek razpisa. Prostore naj bi imeli v štanjelskem gradu.


Najbolj brano