Dom starejših z najmanj polletnim zamikom

Investitor novega doma starejših občanov v Pivki, podjetje Orpea, še ne bo mogel pridobiti gradbenega dovoljenja. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč izdalo negativno mnenje glede lokacijske preveritve, s katero bi gradnjo omogočili hitreje, zato bo morala občina za to območje sprejeti občinski podrobni prostorski načrt.

Če ne bo dodatnih zapletov, bodo nov dom starejših v Pivki 
zgradili  sredi leta 2021 in ne konec 2020, kot je bilo načrtovano. Foto: arhiv Občine Pivka
Če ne bo dodatnih zapletov, bodo nov dom starejših v Pivki zgradili sredi leta 2021 in ne konec 2020, kot je bilo načrtovano. Foto: arhiv Občine Pivka

PIVKA > Na območju Bedinka, kjer je predviden nov, koncesijski dom starejših občanov, trenutno velja občinski lokacijski načrt (OLN), ki je predvideval gradnjo večjega in nekoliko drugače zasnovanega doma ter drugačno prometno ureditev.

Na pivški občini so po besedah župana Roberta Smrdelja predvidevali, da bodo spremembe prostorskih izvedbenih pogojev sprejeli s pomočjo novega instrumenta lokacijske preveritve, ki je bistveno hitrejša kot sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). A so se ušteli. Zataknilo se je na ministrstvu za okolje in prostor (MOP), ki je elaborat lokacijske preveritve zavrnilo, ker da ne gre le za manjše odstopanje od OLN, Če bi občina pravočasno vedela, da bo mnenje ministrtva odklonilno, bi že takoj začela s postopkom za sprejem OPPN, tako pa bo zdaj izgubila najmanj pol leta.

S tem se bo zavlekla tudi pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnja ter začetek delovanja doma. “Z investitorjem oziroma nosilcem koncesije smo se zato že dogovorili, da bo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaprosil za podaljšanje roka začetka izvajanja koncesije,” pravi župan. Koncesija namreč predvideva začetek izvajanja dejavnosti konec leta 2020.

Če ministrstvo roka ne bi podaljšalo, bodo v izogib ogrozitvi projekta sprejeli lokacijsko preveritev kljub negativnemu mnenju MOP (ki ni obvezujoče), sicer pa iz previdnosti OPPN. Na osnutek izhodišč zanj, ki je bil javno objavljen ta teden, posebnih pripomb ni bilo, v nadaljevanju postopka pa bodo javno razgrnili tudi osnutek OPPN.

Spomnimo, da bo Orpea pivški dom, ki bo imel 64 postelj, večinoma v enoposteljnih sobah, zgradila v okviru konzorcija petih malih domov za starejše, za katere je lani pridobila koncesijo države. Če ne bo dodatnih zapletov, naj bi prve stanovalce dom sprejel sredi leta 2021


Najbolj brano