Preden bo Istra prišla do novega vira, bo preteklo še veliko vode

Prebivalci Istre bodo morali počakati še leto in pol, da bodo izvedeli, iz katerega vodnega vira bodo dobili zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Toliko časa bo vzela priprava primerjalne študije štirih variant, ki so še na mizi. Istrski župani so se s to časovnico seznanili včeraj, na sestanku na direkciji za vode. S tako dolgotrajnim postopkom niso zadovoljni.

Zbiralnik vode Rižanskega vodovoda bo še dolgo edini za oskrbovanje slovenske Istre.  Foto: Tomaž Primožič/FPA
Zbiralnik vode Rižanskega vodovoda bo še dolgo edini za oskrbovanje slovenske Istre.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

LJUBLJANA > Delovna skupina za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo slovenske Istre in zaledja je v preteklih mesecih izluščila štiri variante, ki pridejo v poštev.

V študiji vsi odgovori o vseh variantah

Prva možna varianta je uporaba treh obstoječih vodnih virov, iz katerih se napajajo Rižanski, ilirskobistriški in Kraški vodovod. V tem primeru bi bili glavni vir za zagotovitev dodatnih količin vode Klariči. Druga varianta je uporaba vode tudi iz postojnskih Malnov. “Potem pa je varianta z že zgrajenima akumulacijama Molo in Klivnikom; ali bi šlo za direkten odvzem iz teh dveh akumulacij ali iz reke Reke, bo povedala študija,” je včeraj, po sestanku z istrskimi župani povedal direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar. Zadnja varianta, ki jo bo morala obdelati študija, je gradnja nove akumulacije. “Največ govora je o Padežu ali eni od njegovih izpeljank,” je pojasnil Prohinar.

Poslanci danes o vodooskrbi Istre

O oskrbi Istre z vodo bo danes tekla beseda tudi v državnem zboru. Poslanci bodo šest ur razpravljali o odgovoru ministra za okolje Simona Zajca poslancu Desus Branku Simonoviču. Simonovič je Zajcu postavil poslansko vprašanje o tej temi in ker z odgovorom ni bil zadovoljen, je predlagal široko razpravo. Poslanski kolegi so se z njim strinjali, bo pa to le razprava brez glasovanja.

Ko bodo z javnim naročilom izbrali izdelovalca študije, bo imel ta še leto in pol časa, da podrobno razčleni in med seboj primerja vse naštete variante. Študija bo morala dati odgovore na strokovna vprašanja, opisati bo morala, katere postopke in dokumentacijo terja izvedba določene variante, odgovoriti pa bo morala tudi, koliko bi posamezna rešitev stala. “Vse variante morajo biti stroškovno obdelane; tako kaj pomeni investicija v to varianto kot stroški obratovanja in vzdrževanja, kajti to so stroški, ki vplivajo na ceno vode,” pojasnjuje Prohinar.

Dolgo dolgoročno reševanje problema

Od tod naprej bo časovnica odvisna od izbrane variante. “Če bo izbrana nova akumulacija, bo skoraj gotovo potreben postopek priprave državnega prostorskega načrta, če bo izbrana kakšna varianta, je po mojem večina podlag že v veljavnih prostorskih aktih in bodo potrebne le manjše spremembe občinskih prostorskih aktov,” je dejal direktor direkcije za vode.

Aleš Bržan

koprski župan

“Časovnico razumemo, ampak jo težko sprejemamo, ker pomeni dolgoročno reševanje dolgoročnega problema.”

Župani štirih istrskih občin s takšnim časovnim potekom iskanja najprimernejšega vodnega vira niso zadovoljni. “Časovnico razumemo, ampak jo težko sprejemamo, ker pomeni dolgoročno reševanje dolgoročnega problema,” je po sestanku povedal koprski župan Aleš Bržan.

Od države zaradi tega pričakujejo, da bo v vmesnem obdobju vzpostavila vse možne nadgradnje obstoječega sistema, če slučajno pride do izpada vodnega vira Rižana. Prohinar je potrdil, da se bodo s tem namenom ponovno sestali z župani in predstavniki Rižanskega vodovoda.

Tomaž Prohinar

direktor direkcije za vode

“Največ govora je o Padežu ali eni od njegovih izpeljank.”


Najbolj brano