Postojna na Primorskem ali sedež nove pokrajine?

Po zadnjem osnutku pokrajinske razdelitve Primorsko-notranjsko pokrajino sestavljata obalno-kraška in primorsko-notranjska statistična regija. A verjetno pri tem ne bo ostalo. Notranjske občine se v primorski pokrajini ne vidijo, različna pa so tudi mnenja glede morebitne samostojne notranjske pokrajine, ki pa je uradno ni predlagal še nihče.

Postojna Foto: Ambrož Sardoč
Postojna Foto: Ambrož Sardoč

POSTOJNA > Župani primorsko-notranjske regije, ki jo sestavljajo občine Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica ter na drugi strani Javornikov Cerknica, Loška dolina in Bloke, skupnega stališča niso zavzeli, saj so mnenja med njimi precej različna, zato tudi strokovni skupini za pripravo zakonov o pokrajinah in ustanovitvi pokrajin svojih uradnih pripomb (za zdaj) še niso poslali.

Marentič Postojno vidi na Primorskem

“Med župani je veliko nasprotujočih si mnenj, kdo naj bi kam gravitiral. Jaz bom v vsakem primeru zagovarjal, da je postojnska občina v primorski pokrajini, torej da gravitira proti Kopru, in prepričan sem, da enako velja tudi za Ilirsko Bistrico, medtem ko se notranjske občine nagibajo proti Ljubljani, Logatcu in Vrhniki. Nima smisla, da ljudi umetno tiščimo v nekaj, kar jim ni všeč,” pravi postojnski župan Igor Marentič. Po njegovem je sedanji predlog velike skupne Primorsko-notranjske pokrajine nelogičen. “Na eni strani imamo gozdove z medvedom in volkom, na drugi morje. Razlike med ljudmi so prevelike. Pokrajine bi morale biti po moje razdeljene po sistemu tradicionalnih pokrajin,” pravi Marentič, pri čemer pa Postojne v morebitni notranjski pokrajini ne vidi.

Igor Marentič

župan Občine Postojna

“Nima smisla, da ljudi umetno tiščimo v nekaj, kar jim ni všeč.”

Po njegovem je prav debata glede pokrajin tudi pokazala, da je statistična primorsko-notranjska regija, pa čeprav so občine znotraj nje v dobrih odnosih, bolj kot ne “umetna tvorba”, oblikovana zaradi potreb črpanja evropskih sredstev. Regija je namreč umeščena v vzhodno kohezijsko regijo in kot taka upravičena do več denarja.

Smrdelj: regije ni pametno razbijati

“Gre za pomemben razvojni vzvod, ki ga zdaj nimamo in ki ga medobčinsko sodelovanje definitivno ne more nadomestiti,” oblikovanje pokrajin z vidika skladnejšega regionalnega razvoja podpira pivški župan Robert Smrdelj, tudi predsednik Združenja občin Slovenije. Prav z razvojnega vidika pa, drugače kot Marentič, meni, da bi bilo treba pri oblikovanju pokrajin upoštevati sedanje razvojne regije, ki so že del kohezijske strukture, in jih predvsem ne razbijati. Pri spojitvi obalno-kraške in primorsko-notranjske regije se je to sicer upoštevalo, a rešitev po Smrdeljevem mnenju vseeno ni najboljša. Primorsko-notranjska regija je zdaj namreč sodila med najšibkejše regije v Sloveniji, skupaj z obalno-kraško pa bi bila med najmočnejšimi. “Naš primorsko-notranjski prostor bi na ta način razvojno popačili.” Z vidika razvojne moči zato bolj zagovarja samostojno pokrajino na temelju sedanje regije, čeprav verjame, da bo nekatere v to težko prepričati, sploh če Ljubljana ne bo ostala samostojna. “Ne bi rad, da bi s tem, ko bi potencirali, koga bolj vleče na katero stran, dosegli, da nas presekajo na pol. Če bi primorsko-notranjsko regijo razdelili, bi si naredili precej medvedjo uslugo,” je prepričan.

Robert Smrdelj

župan Občine Pivka

“Če bi primorsko-notranjsko regijo razdelili, bi si naredili precej medvedjo uslugo.”

Notranjci pod Primorsko ne gredo

Da bi veljajo ohraniti notranjsko pokrajino, se strinja tudi župan Občine Bloke Jože Doles. “Že zgodovinsko gledano Notranjske ne bi smeli kar zbrisati z zemljevida in je razkosati.” Je pa po njegovem sedanja primorsko-notranjska regija najbrž teritorialno in po številu prebivalcev nekoliko premajhna za svojo pokrajino. V primeru samostojne Ljubljane bi, kot ocenjuje, lahko računali na povezovanje z občinami jugozahodno od Ljubljane, vprašanje pa, ali tudi na Postojno, Pivko in zlasti Ilirsko Bistrico, kjer se ljudje čutijo Primorce. “Če bi bila Postojna ambicioznejša, bi bila lahko središče te pokrajine, tako kot je bila zgodovinsko vedno center Notranjske, a so nato postali Primorci.”

V nasprotnem primeru notranjske občine, ki so zdaj del primorsko-notranjske regije, vidi v širši obljubljanski oziroma osrednjeslovenski pokrajini. “V tem, da bi šli mi pod Primorsko, pa ne vidimo nobene logike,” še poudarja Doles.

Jože Doles

župan Občine Bloke

“Zgodovinsko gledano je bila Postojna center Notranjske, a so nato postali Primorci.”

Za mnenje smo prosili tudi ilirskobistriškega župana Emila Rojca, a se ni odzval.


Najbolj brano