Delavci v Kromberk, Jata plačala dolg

Podjetje Kras je začelo s selitvijo programov iz obrata Sečovlje, kjer je bilo skupaj z agencijskimi delavci zaposlenih približno 50 ljudi, v obrat sestrske družbe v Kromberk. Odločitev o selitvi je zaradi izkoriščanja sinergij že kmalu po lanskoletnem prevzemu sprejela nova lastnica, Jata Emona. V Krasu zagotavljajo, da zaradi tega niso nikogar odpustili.

Proizvodni obrat Krasa v Dragonji se počasi poslavlja. Foto: Tomaž Primožič/FPA
Proizvodni obrat Krasa v Dragonji se počasi poslavlja. Foto: Tomaž Primožič/FPA

DRAGONJA, ŠEPULJE > Odločitev o zaprtju in odprodaji obrata v Dragonji ter preselitvi programov sledi načrtom poslovne skupine Jata Emona o izkoriščanju sinergij proizvodnih zmogljivosti. “Lokacija v Dragonji ni bila prepoznana kot dolgoročna rešitev, zato smo se odločili, da vanjo ne bomo investirali,” pojasnjuje prokurist Krasa Borut Volk.

V obratu Sečovlje so proizvajali izdelke, kot so kuhan in pečen pršut, prešana in hamburška slanina, praška šunka, prekajeni velikonočni program in pizza šunke.

17

delavcev Krasovega obrata Sečovlje se z organiziranim prevozom že vozi v Kromberk

173

delavcev trenutno zaposluje Kras na treh lokacijah in nekaj čez 30 agencijskih delavcev

Proizvodnjo kuhanega in pečenega pršuta ter slanine so skupaj z delom strojev in opreme že preselili v nekdanji Mipov obrat za mesno predelavo v Kromberk, ki je v lasti sestrske družbe Pivka perutninarstvo, a njegove velike kapacitete omogočajo še dodatno proizvodnjo. 17 delavcev se dnevno vozi z organiziranim prevozom. Preostali del proizvodnje nameravajo preseliti v kratkem, program svežega mesa pa do konca leta. V obratu Sečovlje je trenutno zaposlenih še 14 ljudi, 24 je agencijskih delavcev.

“Nobenemu sodelavcu zaradi te poslovne odločitve nismo odpovedali delovnega razmerja, z vsemi smo opravili individualne razgovore in bomo v bližnji prihodnosti iskali rešitve v smeri skrajšanja poti vožnje na delo,” poudarja Volk in dodaja, da tudi določene težave, ki jih prinese vsaka tovrstna sprememba, sproti uspešno odpravljajo.

Iščejo 20 novih proizvodnih delavcev

Kras je prek zavoda za zaposlovanje pravkar razpisal 20 delovnih mest za živilske delavce v proizvodnji. Sodelavce iščejo tako na lokaciji Šepulje kot Kromberk. “Večji del naših potreb je povezan s sezonskim vplivom, saj prihaja čas največje intenzitete dela v Krasu, del pa je posledica zmanjšanja ponudbe agencijskih delavcev, ki smo se jih do sedaj posluževali,” Borut Volk pravi, da imajo, tako kot ostala proizvodnja dejavnost pri nas na sploh, težave s pridobivanjem ustreznega kadra.

Dragana Novaković, sindikalna zastopnica v Krasu, nam je povedala, da jim je vodstvo to namero predstavilo. “Stavba v Dragonji razpada, zato bi bilo treba vanjo veliko vložiti. Glede na to, da imajo na voljo prostore nekdanjega Mipa, takšno odločitev razumemo, res pa je, da je za delavce nekoliko neugodna zaradi vožnje. A so nam zagotovili, da jih bodo, ko bodo v Kromberku zagotovili in usposobili kader z Goriške, preusmerili na matično družbo, ki jim bo bližje.” Nekateri pa so odpovedi že poslali sami.

Glede razmer po spremembi lastništva Krasa pa sindikalistka pravi, da so spremembe na bolje občutne in da se uspešno postavljajo spet na noge.

V Kromberku tudi proizvodnja paradnih izdelkov nekdanjega MDK

Po lanskem dokončnem zaprtju Krasove hčerinske družbo Mesnine dežele Kranjske (MDK), ki jo je pred tem začasno zaprla inšpekcija za varno hrano, je Kras na trg ponovno vrnil paradne izdelke z zaščitenimi blagovnimi znamkami kot so Aljaževa klobasa, Bloška klobasa, telečje in svinjske hrenovke Krpanovih dobrot ter druge izdelke obarjenega programa. Proizvajajo jih v obratu Kromberk po izvirnih recepturah. “Odzivi s trga do sedaj so dobri, a še nismo dosegli želenih količin,” priznavajo.

Banke upnice poplačala lastnica

Prav odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja je pomemben del finančne sanacije družbe Kras, ki po besedah vodstva poteka v skladu z načrti in je usmerjena v krepitev položaja Krasa kot vodilnega domačega proizvajalca delikatesnih izdelkov. Načrtujejo tudi določene naložbe v modernizacijo procesov in povečanje produktivnosti.

Volk nam je tudi potrdil, da družba ni več v programu finančnega prestrukturiranja. Kot smo poročali, je družba lani, potem ko o je pred skorajšnjim stečajem rešila nova lastnica, Jata Emona, sklenila sporazum o prestrukturiranju in poplačilu kreditnih obveznosti z bankami upnicami. A kot izhaja iz letnega poročila Krasa, ta ni bil ugoden, zato je banke upnice poplačala lastnica, Jata Emona. Ob koncu lanskega leta je imel sicer Kras do bank za približno 13,5 milijona evrov dolgo-in kratkoročnih finančnih obveznosti.

Z letošnjim poslovanjem na domačem trgu so zadovoljni. Na tujih trgih pa beležijo upad, zlasti na račun opuščanja programov, ki niso imeli želenih finančnih učinkov. “Je pa letošnje leto v znamenju znatnega povišanja cen svinjine, kar ima neposreden vpliv na končno ceno večine naših proizvodov in smo jo le v delu uspeli uskladiti s trgovci,” še pojasnjuje Volk.

Lani so ustvarili slabih 40 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje. Lanskoletna trimilijonska čista izguba pa je po njegovih pojasnilih posledica združevanja vseh hčerinskih podjetij v eno družbo (MDK, MDK meso, MDK maloprodaja, Kras Meso) in posledično prenesenih izgub hčerinskih družb in čiščenja bilanc oziroma odpisov. Iz poslovanja pa je imela matična družba lani pozitiven rezultat.


Komentar novinarja

Veronika Rupnik Ženko

Selitve neprijetne, a smiselne

Pred poldrugim letom smo poročali, da bi bilo leto 2018 lahko usodno za še eno zelo pomembno primorsko in slovensko (živilsko) podjetje. A na srečo se pri družbi Kras zgodba propadlega Mipa ni ponovila. Pač pa je splet smelih poslovnih odločitev pripeljal do tega, da je danes prav preživeli Kras tisti, ki ohranja proizvodnjo ne le na matični lokaciji v Šepuljah pri Sežani, temveč v sodelovanju s sestrskim podjetjem Pivka perutninarstvo pod okriljem skupine Jata Emona seli del svoje proizvodnje ...

Preberi več

Najbolj brano