Manj mešanih odpadkov bi lahko pomenilo nižje položnice

V koprski Marjetici so si zadali jasen cilj v strategiji ravnanja z odpadki: do leta 2020 želijo doseči 48-odstotni delež ločeno zbranih odpadkov, saj se zdaj ta številka ustavi pri 40 odstotkih oziroma približno 10.000 tonah na leto. S spodbujanjem k boljšemu ločevanju pa bodo postopoma začeli zmanjševati število črnih zabojnikov za mešane komunalne odpadke.

Direktor Marjetice Koper Alfred Draščič in vodja sektorja Snaga 
Danica Škerbec Turk pojasnjujeta, da želijo z Marjetkomobilom 
ljudi  spodbuditi k intenzivnejšemu ločevanju odpadkov. Foto: Nataša Hlaj
Direktor Marjetice Koper Alfred Draščič in vodja sektorja Snaga Danica Škerbec Turk pojasnjujeta, da želijo z Marjetkomobilom ljudi spodbuditi k intenzivnejšemu ločevanju odpadkov. Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Direktor Marjetice Koper Alfred Draščič pravi, da so na terenu evidentirali nekaj “kriznih žarišč”, ki so še posebej problematična zaradi napačnega ločevanja odpadkov.

Med ponavljajočimi napakami izpostavlja, da so v zabojnikih prisotni odpadki, ki tja ne sodijo, med njimi se znajdejo celo gradbeni odpadki, poleg tega ljudje vreče za smeti odlagajo ob zabojnikih. S takšnimi težavami se soočajo v Ankaranu, Bertokih, Hrastovljah, Hrvatinih, Pobegih, Sv. Antonu, Bošamarinu in še kje.

600

ekoloških otokov upravlja Marjetica Koper

Svetovanje o ločenem zbiranju kar na domu

Draščič in vodja sektorja Snaga Danica Škerbec Turk napovedujeta, da želijo dvigniti raven ozaveščenosti o ločevanju odpadkov, cilj pa nameravajo doseči z dvema novima projektoma. Gre za Marjetkomobil in testni projekt Ločujte z nami v pižami.

Pri slednjem bodo z individualnim pristopom ljudi ozaveščali tako rekoč v domačem okolju, jih izobrazili o ločevanju, jim svetovali in sledili napredku. V projekt bodo v začetni fazi vključili pet stanovanjskih blokov, pet individualnih hiš v zaledju, pet individualnih družin iz mestnega središča ter OŠ Koper in OŠ Ankaran. Sodelujočim bo Marjetica namestila zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov ob stanovanjski blok ali pred hišo oziroma šolo.

“S pogovori bomo prepoznali težave in poskušali najti ustrezne rešitve, stremimo pa k povečanju deleža ločeno zbranih odpadkov in predvsem zmanjšanju deleža mešanih komunalnih odpadkov. S sodelujočimi oziroma testnimi skupinami si bomo prizadevali, da bo teh do konca leta za deset odstotkov manj,” pojasnjuje Draščič.

Marjetkomobil z mobilno zbiralnico

Marjetkomobil pa bo v prihodnjih treh mesecih služil kot terenska enota za promocijske akcije. Vozilo je v ta namen opremljeno z mobilno zbiralnico ločenih odpadkov. “Neposredno na terenu bomo ljudem približali naše storitve ter jih prek izobraževalno-informacijskih vsebin spodbudili k boljšemu ločevanju odpadkov,” utemeljuje Danica Škerbec Turk.

Z Marjetkomobilom bodo obiskali vse krajevne skupnosti, z njim bodo prisotni na različnih prireditvah in pred šolami v Kopru in Ankaranu. Vozilo ima Marjetica v najemu za tri mesece, v promocijske dejavnosti pa bodo vključili zaposlene v podjetju.

Kontrolor z rdečim in zelenim kartonom

Danica Škerbec Turk še napoveduje, da bodo na ulice kmalu poslali tudi kontrolorja, ki bo preverjal vsebino črnih zabojnikov za mešane komunalne odpadke. “Obiskal bo individualna odvzemna mesta, uporabniki pa bodo dobili na zabojniku bodisi zelen bodisi rdeč karton, ki jih bo obveščal, koliko so dosledni pri ravnanju z odpadki,” pravi.

Gre za zelo pomemben vidik, izpostavlja Draščič, saj najvišji strošek pri ravnanju z odpadki predstavlja prav odlaganje in obdelava takšnih odpadkov. Dolgoročno bo ob višji stopnji ločevanja realna možnost znižanja zneskov na položnicah.


Najbolj brano