Enake plače za isto delo

Tehniki zdravstvene nege, ki več let opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester in bodo skladno z zakonom o zdravstveni dejavnosti prerazporejeni na novo, zahtevnejše delovno mesto, ne bodo imeli slabših plač, ampak bodo v enem plačnem razredu višje glede na prejšnje delovno mesto.

Medicinski tehniki, ki v praksi opravljajo delo diplomiranih 
medicinskih sester, bodo po novem za to delo primerno plačani.  Foto: Tamino Petelinsek
Medicinski tehniki, ki v praksi opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester, bodo po novem za to delo primerno plačani.  Foto: Tamino Petelinsek

Tako pojasnjujejo v ministrstvu za javno upravo v zvezi z 38. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K). Omogočeno jim bo tudi napredovanje na novem delovnem mestu, skladno z zakonom, dodaja Zbornica - Zveza medicinskih seter, babic in tehnikov.

Pravna varnost in dostojanstvo poklicu

“Tehniki zdravstvene nege, ki več let opravljajo naloge medicinskih sester, čeprav za to nimajo ustrezne izobrazbe, imajo pa z delom pridobljeno znanje, bodo odslej za svoje delo tudi ustrezno plačani. Poleg tega jim dokument poklicnih kompetenc in aktivnosti vrača pravno varnost in dostojanstvo; njim in poklicu samemu ter stroki zdravstvene nege,” poudarja Monika Ažman, predsednica Zbornice - Zveze.

Monika Ažman

predsednica Zbornice - Zveze

“Tehnikom zdravstvene nege, ki opravljajo delo diplomirane medicinske sestre in imajo z delom pridobljene izkušnje, dokument vrača pravno varnost, hkrati tudi dostojanstvo poklica.”

17. maja letos je bil sprejet dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. Slednji po besedah Ažmanove prinaša dokončno ureditev položaja in statusa tehnikov zdravstvene nege. Gre za pomembno novost, saj njihov status ni bil urejen vse od vstopa Slovenije v EU leta 2004.

Ažmanova dodaja, da ta dokument odpravlja krivice, storjene tehnikom zdravstvene nege, ki opravljajo naloge medicinskih sester, čeprav za to nimajo visoke strokovne izobrazbe, imajo pa z delom pridobljeno znanje in večletne izkušnje. Po implementaciji dokumenta bodo to svoje delo opravljali še naprej, bodo pa odslej tudi formalno-pravno zaščiteni in ustrezno plačani.

Hkrati nudi dokument podlago za nadaljnje urejanje dejavnosti zdravstvene nege in poklica in je pomemben za nadaljnjo vzpostavitev kadrovskih standardov ter normativov, ki morajo biti skladno s stavkovnim sporazumom, sklenjenim 3. decembra lani s sindikati s področja zdravstvene nege, sprejeti do konca letošnjega septembra 2019.

Ministrstvo odpravilo dvome

Sindikati zdravstvene nege so se namreč med pripravo novih aktov o sistemizaciji delovnih mest skladno s poklicnimi kompetencami in aktivnostmi v zdravstveni negi, ki bodo zaposlenim z izpolnjenimi pogoji prinesli nove pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, že pred časom obrnili na ministrstvo za javno upravo po pojasnila glede uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Pojavila se je namreč dilema, kako uporabiti določbe zakona ob prehodu v višji tarifni razred na delovno mesto, za katerega javni uslužbenec ne izpolnjuje pogoja, ki določa izobrazbo. Po eni od interpretacij bi se lahko zgodilo, da bi zaposleni napredoval na bolj zahtevno delovno mesto, po drugi razlagi pa se to napredovanje ne bi odrazilo v plači oziroma bi bili celo plačani manj. Na te dileme so sindikati opozorili v pismu ministrstvu za javno upravo.

Kot so poudarili na ministrstvu, pa je ta strah odveč, saj do nižje plače zdaj tehnikom zdravstvene nege na novem delovnem mestu diplomirane medicinske sestre ne bi smelo priti. Ministrstvo za javno upravo je svoja pojasnila posredovalo tudi ministrstvu za zdravje, sindikatom in zdravstvenim zavodom.


Najbolj brano