Pozivi k varčni rabi vode zalegli

Manj tuširanja na plaži, zalivanja vrtov in pranja avtomobilov ... Priporočila Rižanskega vodovoda in ukrepi za varčno rabo vode so nekoliko zalegli, kažejo podatki o porabi; v tednu dni od sprejetja ukrepov, ki so sovpadli ravno z vročinskim valom, se je dnevna poraba vode zmanjšala za približno 4000 kubičnih metrov na dan.

Izvir reke Rižane je  neoporečen. Foto: Tomaž Primožič/FPA
Izvir reke Rižane je neoporečen. Foto: Tomaž Primožič/FPA

ISTRA > Poraba vode se običajno v sušnem poletnem obdobju giblje od 35.000 kubičnih metrov do 36.000 kubičnih metrov na dan. Občasno so bile dnevne konice tudi do 38.000 kubičnih metrov, so povedali v Rižanskem vodovodu. Takšna je bila poraba tudi do 19. julija. Po sprejetju priporočil in ukrepov za racionalno rabo vode se je poraba vode nekoliko zmanjšala in se je gibala med 34.000 kubičnih metrov in 35.000 kubičnih metrov na dan.

“Ker je šlo za manjše znižanje porabe, je težko doreči, kdo je največ doprinesel k znižani porabi, še posebno, ker gre za kratko obdobje. Vsekakor pa smo zaznali, da se občani in gospodarski subjekti zavedajo resnosti problema in da večjo pozornost posvečajo racionalni porabi vode,” je naša vprašanja, ali so opozorila zalegla, komentiral Darij Križman, vodja sektorja Pogon na Rižanskem vodovodu.

Primerjali bodo, katera različica dodatnega vodnega vira je najboljša

Včeraj se je na direkciji za vode sestala delovna skupina za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo Slovenske Istre in Krasa. Dodatnega vira še niso izbrali, ampak bodo do septembra pripravili seznam predlaganih variant in jih enakovredno primerjali. “O izbrani varianti pa bodo septembra soodločali tudi župani. Sledila bo priprava razpisa za izbiro izvajalca primerjave variant, ki bo pokazala tudi stroškovne gabarite izbranih rešitev,” so sporočili z direkcije.

Dež in rahla ohladitev med vikendom sta poskrbela še za občutnejše znižanje porabe vode. Znižala se je na 30.000 kubičnih metrov na dan. Z lepšim vremenom se bo postopno dvignila na prejšnjo raven, pričakujejo v Rižanskem vodovodu.

Kerozina v vodi ni zaznati

Padavine med vikendom pa niso bile tolikšne, da bi voda prodrla globoko v tla. Tudi stanje glede nevarnosti kerozina v podtalnici po nesreči vlaka v Dolu pri Hrastovljah ostaja nespremenjeno. “Vzorci na vseh merilnih mestih, na vseh vrtinah so brez posebnosti,” pravi Andrej Vuga iz službe za stike z javnostmi. Prav tako so neoporečni vzorci vode na izviru in črpališču Rižanskega vodovoda.


Najbolj brano