“Kerozin ne bo prišel do pitne vode!”

Medtem ko Geološki zavod Slovenije v Dolu pri Hrastovljah izdeluje posebno vrtino, s katero bodo skušali izčrpati kar največ razlitega kerozina, so ga v ponedeljek zvečer zaznali v dveh starejših vrtinah, kjer podtalno vodo pregleduje agencija za okolje skupaj s koprskim Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. Našli so ga dva do 2,5 kilometra od mesta železniške nesreče in 40 metrov pod površjem.

Vrtini, kjer so zaznali kerozin, so si včeraj  ogledali direktor Rižanskega vodovoda Martin  Pregelj (skrajno levo), okoljski minister Simon Zajc v sredini,  ob 
njem v.d. direktorice agencije za okolje Lilijana Kozlovič in  Matjaž Kranjc, direktor Slovenskih železnic za področje infrastrukture.    Foto: Občina Koper
Vrtini, kjer so zaznali kerozin, so si včeraj ogledali direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj (skrajno levo), okoljski minister Simon Zajc v sredini, ob njem v.d. direktorice agencije za okolje Lilijana Kozlovič in Matjaž Kranjc, direktor Slovenskih železnic za področje infrastrukture.  Foto: Občina Koper

ISTRA > Ker se kerozin približuje rižanskemu vodnemu viru, se je skupina, ki dnevno koordinira upravljanje posledic onesnaženja z njim, včeraj sestala v vodarni v Cepkih.

Kerozin bi črpali tudi iz ene od dveh ozkih vrtin

“V dveh vrtinah smo zaznali vonj po kerozinu in s kemijsko analizo ugotovili, da je v eni večja koncentracija onesnaženja, 13 miligramov na liter,” je včeraj potrdila v.d. direktorice agencije za okolje Lilijana Kozlovič. Kljub temu je napovedala, da bodo nadaljevali z vrtanjem nove vrtine v Dolu pri Hrastovljah, “ker ugotavljamo, da je to smiselno”.

1,5

kilometra je od izvira oddaljena vrtina s kerozinom,

500

metrov pa od črpališča Podračje

Napovedala je še, da imajo pripravljene tri scenarije za črpanje kerozina iz ene od dveh onesnaženih vrtin, čeprav bo to po mnenju poznavalcev težko. Gre namreč za zelo ozki vrtini, ki so ju naredili v preteklosti, ko so raziskovali širše območje Rižanskega izvira, in ju uporabljajo zgolj za vpogled v zaloge podtalnice. Po besedah Kozlovičeve pa morajo doreči, za katero vrtino se bodo odločili, kar bo “odvisno od geologije terena oziroma geometrijskih značilnosti vrtine”.

Da bi ugotovili hitrosti širjenja kerozina in določili njegove lokacije, agencija za okolje izvaja dodatni monitoring še na drugih dveh opazovalnih vrtinah in tudi Rižanski vodovod pogosteje vzorči vodo na izviru Rižane in črpališču Podračje (tam črpa podtalnico na globini 70 metrov, dokler ne zazna onesnaženja); vodo poslej analizira na vsake štiri do šest ur. “Rezultati doslej preiskanih vzorcev ne kažejo onesnaženja z mineralnimi olji, med katere sodi kerozin,” so nam zagotovili v Rižanskem vodovodu.

Do kdaj bodo lahko še zajemali podtalnico?

Pa vendar je direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj opozoril, da je vrtina, v kateri so zaznali kerozin, od izvira oddaljena le 1,5 kilometra in od črpališča Podračje samo pol kilometra. Skupaj s Kozlovičevo in koprskim županom Alešem Bržanom je včeraj vnovič zagotovil, da bodo naredili vse, da kerozin ne pride do pitne vode, čeprav se ga je razlilo približno 10.700 litrov in so ga iz zgornjih plasti zemlje izločili zgolj 1000 litrov. Nekaj ga je že izhlapelo ali se razgradilo, ostale količine pa morajo iz kraškega podzemlja čim prej izčrpati in preprečiti, da pride do rižanskega vira. “Kerozin ne sme priti do cevovoda, speljanega do vodarne v Cepkih, še manj do vodarne in približno 1000 kilometrov cevovodov,” je bil jasen Pregelj.

Bržan pa je spomnil, da morajo določiti tudi ukrepe za zaščito flore in favne v strugi Rižane do izliva v morje. “Tudi če bo kerozin prišel do rižanskega vira, smo na to pripravljeni. Za zdravje in varnost ljudi smo sprejeli vse potrebne ukrepe, voda v naših domovih bo ostala pitna.” Dopustil je, da bodo razglasili izredne razmere in napovedali redukcije v vodooskrbi, če bo to potrebno oziroma če bo kerozin zašel v rižanski vir in bodo takoj nehali črpati podtalnico. Skupaj z okoljskim ministrom Simonom Zajcem, Kozlovičevo in Pregljem je uporabnike pozval, naj varčujejo s pitno vodo in z njo ne zalivajo več vrtov. “Tudi v naši občini ne bomo več zalivali zelenic,” je napovedal.

Plačilo stroškov za preprečevanje okoljske škode (monitoringi, vrtine, odstranjevanje onesnažene zemljine) pa je agencija za okolje že naložila Slovenskim železnicam. “Od včeraj, ko smo ugotovili, da gre za škodo v okolju, bo moral vse stroške za odpravo onesnaženja poravnati povzročitelj, torej Slovenske železnice,” je napovedala Kozlovičeva. Račun Slovenskim železnicam nameravajo izstaviti tudi v Rižanskem vodovodu, saj imajo s črpanjem podtalnice višje stroške za elektriko.


Komentar novinarja

Mirjana Cerin

S kerozinom do dodatnega vodnega vira

Petindvajsetega junija se je zgodila železniška nesreča v predoru v Dolu pri Hrastovljah, v kateri se je razlilo 10.700 litrov kerozina, 15. julija so ga nekaj našli dva do 2,5 kilometra stran v hrastoveljski dolini in 40 metrov globoko. Če upoštevamo, da je to pot opravil v treh tednih, potem bi lahko sklepali, da bo za preostali kilometer in pol poti do izvira reke Rižane potreboval še en teden ali največ deset dni. Pa imajo pristojni z Agencijo RS za okolje na čelu res še toliko dni ...

Preberi več

Najbolj brano