Notarki in soobtoženim bodo sodili še enkrat

Koprski višji sodniki so v zadevi Vasić še pred sodnimi počitnicami odločili o pritožbah tožilstva in zagovornikov dvanajstih obtoženih. Sodbo so deloma razveljavili, zato bodo peterici, med katerimi je tudi koprska notarka Polka Bošković, na novogoriškem okrožnem sodišču znova sodili.

Peterica iz zadeve Vasić bo zaradi očitanih  goljufij morala znova sesti na zatožno klop 
novogoriškega sodišča.  Foto: Leo Caharija
Peterica iz zadeve Vasić bo zaradi očitanih goljufij morala znova sesti na zatožno klop novogoriškega sodišča.  Foto: Leo Caharija

KOPER > V začetku junija so na koprskem višjem sodišču svoje pripombe na sodbo v zadevi Vasić predstavili zagovorniki dvanajsterice, ki so vztrajali, da so obtoženi iz slovenske Istre nedolžni. Tožilka Natali Volčič Ivanič pa je višjim sodnikom predlagala, naj sodbo novogoriškega okrožnega sodišča razveljavijo in vrnejo v ponovno sojenje.

Polka Bošković: “Nisem več obsojena”

Sodbo je senat koprskih višjih sodnikov, ki so ga sestavljali sodniki Jana Petrič, Peter Baša in Aleš Arh, kot napovedano izdal pred sodnimi počitnicami in jo obrazložil na 40 straneh. V njej so deloma ugodili pritožbam okrožne državne tožilke in zagovornikov obtoženih. Sodbo novogoriškega sodišča so razveljavili v delu, s katerim je bil Radenko Vasić spoznan za krivega kaznivega dejanja goljufije, Polka Bošković, Radenka Vasić, Zoran Vardič in Darij Zornada pa pomoči h kaznivemu dejanju goljufije.

Različne kazni za različne vloge

Radenku Vasiću je novogoriško sodišče za kaznivi dejanji goljufije in izsiljevanja prisodilo enotno dveletno zaporno kazen. Miho in Jureta Klaja, Vesno Grubač, Gregorja Mesarja, Gorana Vasića in Nedeljka Marušića je oprostilo vseh obtožb, ostalim, tudi koprski notarki Polki Bošković, pa je izreklo pogojne kazni: Radenki Vasić deset mesecev zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, Zoranu Vardiću eno leto in tri mesece zapora s tremi leti preizkusne dobe, Dariju Zornadi enotno kazen enajstih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let in Keramu Idrizoskemu tri mesece zaporne kazni s preizkusno dobo leta in pol. Boškovićeva je bila obsojena na enoletno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let in pol.

Ocenili so, da zaključki sodišča o goljufiji na škodo Rifeta Keserovića niso prepričljivi, dejansko stanje je bilo v tem obsegu zmotno ugotovljeno. Glede goljufije na škodo Ramadana Tajroskega pa je sodišče dejansko stanje nepopolno ugotovilo, saj zaradi nepravilnega stališča o nedopustnosti spremembe obtožbe te ni obravnavalo v celoti. V tem delu so zato višji sodniki zadevo vrnili sodišču prve stopnje v novo sojenje.

“Zelo sem zadovoljna z odločitvijo višjih sodnikov, ki so v celoti ugodili pritožbi mojega zagovornika. To pomeni, da nisem več obsojena. Veselim se ponovnega sojenja, ki se bo po mojem prepričanju zame končalo z oprostilno sodbo,” je včeraj povedala koprska notarka Polka Bošković.

Podobno je povedal tudi odvetnik Gorazd Gabrič, zagovornik Zorana Vardića: “Zadovoljni smo z odločitvijo višjega sodišča, saj je sledilo temu, kar smo ves čas zatrjevali med postopkom in nato še v pritožbi. Glede na usmeritve višjega sodišča v ponovnem sojenju pričakujemo oprostilno sodbo.”

Vasiću potrdili zapor zaradi izsiljevanja

V preostalem delu pa je koprsko višje sodišče pritožbe zavrnilo in obtoženemu Radenku Vasiću potrdilo 13 mesecev zapora za kaznivo dejanje izsiljevanja ter pogojni obsodbi, ki sta bili izrečeni Dariju Zornadi in Keramu Idrizoskemu zaradi kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin. V celoti je potrdilo tudi oprostilno sodbo, ki je bila izrečena Radenku Vasiću zaradi kaznivega dejanja poskusa izsiljevanja, Nedeljku Marušiću, Keramu Idrizoskemu, Vesni Grubač, Mihi Klaju in Juretu Klaju zaradi pomoči h kaznivemu dejanju goljufije, Goranu Vasiću zaradi napeljevanja h kaznivemu dejanju goljufije, Dariju Zornadi zaradi kaznivega dejanja ponarejanja poslovnih listin, Gregorju Mesarju zaradi kaznivega dejanja ponareditve uradne listine in Vesni Grubač zaradi kaznivega dejanja poskusa zlorabe izvršbe. Potrdilo je tudi oprostilno sodbo za družbo Kera.

Ni šlo brez zapletov

Spomnimo, sojenje v zadevi Vasić se je na novogoriškem okrožnem sodišču končalo sredi junija leta 2017, ko je sodnica Andrejka Luznik razglasila sodbo za dvanajsterico obtoženih.

Zaporno kazen je sodišče izreklo le Radenku Vasiću in mu za kaznivi dejanji goljufije in izsiljevanja prisodilo enotno dveletno zaporno kazen, vsem ostalim pa pogojne kazni.

Leto po izreku sodbe je dvanajsterica obtoženih in prav toliko njihovih zagovornikov prejelo sodbo še v pisni obliki. Tožilstvo se je nanjo prvo pritožilo in med drugim opozorilo tudi na procesne napake, sledile so pritožbe obrambe. Ko je napočil čas, da o pritožbah odločijo koprski višji sodniki, sta se izločila dva sodnika, razlog za to pa naj bi bila notarka Polka Bošković, pred leti sodnica na koprskem sodišču. Prav zato so tudi sojenje preselili na novogoriško sodišče.

Tožilstvo je v obtožbi med drugim očitalo, da so se Vasić, njegova hči Radenka in Boškovićeva namerno združili z namenom goljufije. Skovali naj bi načrt in izkoristili finančno stisko Keserovića in Tajroskega, Marjana Lazarja pa naj bi Radenko Vasić izsiljeval. Hči Radenka Vasić naj bi pripravljala sporne pogodbe, Boškovićeva pa naj bi jih potrjevala ter tako Vasiću pridobila protipravno premoženjsko korist.


Najbolj brano