Risa Goru in Doru trenutno v Sloveniji

Risa Goru in Doru, ki so ju v okviru projekta Life Lynx v začetku maja, opremljena s telemetrično ovratnico, izpustili v naravo, prvega v Sloveniji, drugega pa na Hrvaškem, sta trenutno na območju Slovenije. Oba sta prišla iz Romunije in sta prva od skupno vsaj štirinajstih risov, s katerimi bodo skušali rešiti Dinarsko-JV alpsko populacijo risa pred izumrtjem.

Ris Goru je bil pred izpustom v naravo v začetku maja nekaj tednov 
v prilagoditveni obori v Loškem Potoku (na fotografiji). Foto: Aleš Pičulin
Ris Goru je bil pred izpustom v naravo v začetku maja nekaj tednov v prilagoditveni obori v Loškem Potoku (na fotografiji). Foto: Aleš Pičulin

Strokovnjaki spremljajo premike risov Goruja in Doruja s pomočjo lokacij iz telemetričnih ovratnic, s katerimi ugotavljajo tudi, kako se vključujeta v populacijo.

“Goru se je kmalu po izpustu v Loškem Potoku odpravil čez mejo na Hrvaško, nato pa se je vrnil nazaj v Slovenijo in pot nadaljeval proti severu do Ljubljanskega barja. Tam se je obrnil proti vzhodu in nadaljeval svojo pot proti Ribnici. Trenutno se nahaja na Mali gori, znotraj domačega okoliša slovenske risinje Teje,“ je pojasnil Miha Krofel z ljubljanske biotehniške fakultete. Dodal je še, da so tudi njo v okviru projekta v začetku leta opremili s telemetrično ovratnico, pa tudi, da podatki zadnjega meseca nakazujejo, da Goru na območju Male gore verjetno že vzpostavlja svoj nov teritorij.

Primorska avtocesta pomembna ovira za rise

Po podatkih projektnih partnerjev z Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu, ki spremljajo risa Doruja, se je ta po izpustu nekaj časa zadrževal v Narodnem parku Risnjak in se nato odpravil čez mejo v Slovenijo, kjer za zdaj ne kaže znakov, da bi se ustalil. Trenutno se giblje na območju Javornikov, vzhodno od primorske avtoceste, ki je slabo prehodna za divje živali in predstavlja za rise pomembno oviro. Po drugi strani pa sta risa večkrat prečkala državno mejo, kar kaže na pomen mednarodnega sodelovanja pri ohranjanju risov v Evropi, so sporočili iz projektne skupine Life Lynx.

S preselitvijo risov projekt Life Lynx nadaljuje delo lovcev in strokovnjakov za velike zveri, ki so leta 1973 ponovno naselili risa v Dinaride, potem ko je ta v začetku 20. stoletja na tem območju izumrl. Takratna naselitev je bila sprva izjemno uspešna, zaradi izoliranosti od ostalih populacij risov pa so bili risi kmalu prisiljeni v parjenje s sorodnimi osebki. Posledično slabšanje genetskega stanja je glavni razlog za drastično zmanjšanje populacije v zadnjih desetletjih.

V prihodnjih letih še vsaj dvanajst risov

V sezoni 2018/2019 so na območju Slovenije prvič izvedli sistematičen monitoring risov z uporabo foto pasti. “Na podlagi monitoringa smo potrdili najmanj 17 odraslih risov v Sloveniji in okoli 40 na Hrvaškem. V naslednjih letih bomo na območju Slovenije in Hrvaške v populacijo vključili vsaj še dvanajst živali, s katerimi bomo zmanjšali parjenje v sorodstvu,” je pojasnil Rok Černe, koordinator projekta z Zavoda za gozdove.


Najbolj brano