Kras pušča in ne odpušča

Po še enem požaru, v katerem so se sprostile nevarne snovi in do katerega je prišlo le nekaj kilometrov stran od strateško pomembnega vodnega vira za več kot 20.000 prebivalcev, pričakujemo, da se bo zavest o nujnosti velike previdnosti in preventivnega delovanja na izjemno ranljivem kraškem svetu vendarle dvignila. Primer je namreč, kljub hitri in učinkoviti intervenciji, dobro opozoril, kakšna tveganja prinese nesreča na ožjem vodovarstvenem območju - če se omejimo le na nevarnost onesnaženja virov pitne vode, čeprav niti preostalih vplivov na okolje in posledično zdravje ljudi, ki jih analize niso nujno zajele in katerih učinki se bodo odrazili dolgoročno, ne gre podcenjevati. Sploh ker smo danes izpostavljeni “koktajlu” najrazličnejših nevarnih snovi, ki se akumulirajo.

Država doslej, ko gre za varstvo podzemne vode notranjskega krasa, ustrezne skrbnosti ni pokazala. Če bi jo, bi že zdavnaj sprejela vsaj uredbo o vodovarstvenem območju 39 zajetij, in potem bi se verjetno pravočasno premislilo, poleg ostalega, tudi prostorsko umestitev industrijskih con.

Primer je dobro opozoril, kakšna tveganja prinese nesreča na ožjem vodovarstvenem območju.

V ozadju dolgega odlašanja s pripravo uredbe - osnutek je v javno obravnavo zdaj prišel nekaj dni po požaru - je bil zlasti konflikt interesov obrambe in varstva okolja. Požar v tovarni, ki tako kot vojaško vadišče leži v ožjem vodovarstvenem območju zajetja Malni, je zato zelo dober nauk, tudi ko gre za pretečo nevarnost vadišča, ki naj bi jo uspeli obvladovati s številnimi zaščitnimi ukrepi.

A odgovora, kako v primeru nesreče - te pa se dogajajo - preprečiti kakršnokoli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi z vadišča v podzemno vodo ali zajetje, kot zahteva osnutek uredbe, ni. Tako kot tudi ne odgovora na vprašanje, kaj je za zdravje ljudi, ki so dolgoročno izpostavljeni, še sprejemljivo tveganje. Onesnaženje, ki odteče v kraško podzemlje, pa zaradi zelo majhne samočistilne sposobnosti pride v kraške izvire, vprašanje je le, kdaj, kje in v kakšnih koncentracijah.

V primeru Fragmata je bila, kot so pomirili na pristojnem ministrstvu, očitno sreča v nesreči, da je odpadna požarna voda ostala zajeta, vsaj v večji meri, v meteornem kanalu. Na Počku takšnih kanalov ni, pač pa le razpoke med kamenjem.


Preberite še


Najbolj brano