Če ne bo posluha, bodo 29. junija ustavljali promet proti jami

Življenje prebivalcev Kosovelove ulice, po kateri poteka ves promet proti in iz Postojnske jame ter iz poslovno-obrtnih con v Velikem Otoku in Belskem, je nevzdržno. Od občine zato zahtevajo kratkoročne rešitve, pa tudi dolgoročno - obvoznico. Če posluha pristojnih ne bo, bodo 29. junija protestno prehajali cesto.

Člani civilne iniciative (na fotografiji z leve z Andrej Matičič, Silva Sajovic, Vladimir Slejko)  so problematiko 
predstavili na vrtu ene od hiš, kjer smo se lahko o gostoti prometa in hrupu  prepričali iz prve roke. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Člani civilne iniciative (na fotografiji z leve z Andrej Matičič, Silva Sajovic, Vladimir Slejko) so problematiko predstavili na vrtu ene od hiš, kjer smo se lahko o gostoti prometa in hrupu prepričali iz prve roke. Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Deset let je, odkar je po prenovi in razširitvi osrednjega mestnega trga ter drugačni prometni ureditvi v središču mesta promet proti Postojnski jami ter poslovnima conama v Velikem Otoku in Belskem stekel po za to neprimerni in preozki Kosovelovi ulici. Takratno občinsko vodstvo je v prostor umestilo novo obvozno cesto, a je ostala pri načrtih. Prebivalci, ki so se zaradi vse bolj nevzdržnega življenja ob zelo prometni ulici, ki dejansko ni več ulica, temveč cesta, povezali v civilno iniciativo, pa pričakujejo, da bo občina te načrte premaknila z mrtve točke.

Trajna rešitev je obvoznica

“V tem mestu smo postali deseti brat in tega nočemo. Do zdaj smo čakali in opozarjali. Zavedamo se, da bo potreben še težak boj, a odnehati ne nameravamo. Naš cilj je obvoznica, ki je edina trajna rešitev, pa tudi če bo potekala po poplavnem območju in bo zaradi tega dva dni na leto pod vodo,” poudarja vodja civilne iniciative Vladimir Slejko.

Težave pozimi in poleti

Andrej Matičič v imenu civilne iniciative opozarja, da so težave pozimi in poleti. Zaradi neustrezne konfiguracije ceste prihaja do drsenja tovornih vozil, ni prostora za splužen sneg, pločnik je zato neprehoden, srečevanje vozil, sploh tovornjakov in avtobusov, je nevarno in oteženo. Ulični asfalt je v zelo slabem stanju, razpokan, podlaga se ugreza, saj ulica ni predvidena za tako težek promet. Obstaja tudi nevarnost popokanja cevi plinovoda na mostu. Zaradi tresljajev je marsikomu na hiši popokala fasada. Nastaja hrup, oteženo je vključevanje na ulico s parkirišč ob hišah in prečkanje ulice, pločnik je ponekod do polovice zaraščen z živo mejo, z invalidskim vozičkom ni mogoče iti po pločniku, težave imajo tudi mamice z otroškimi vozički, ulica nima kolesarske steze ...

Predstavniki iniciative so prometno problematiko in tudi svoje predloge za rešitev predstavili na sestanku z županom Igorjem Marentičem konec prejšnjega meseca. Ustreznega posluha po njihovem ni bilo, zato so o svojih zahtevah obvestili javnost, občini pa dali še 14 dni časa za dogovor, sicer bodo v soboto, 29. junija, ob 11. uri za eno uro zaustavljali promet s prehajanjem prehoda za pešce.

Začasno olajšanje bi bil enosmerni promet

Do zagotovitve trajne rešitve - za kar so občini dali 18 mesecev časa, sicer bodo zahtevali odškodnine - pričakujejo več kratkoročnih rešitev, in sicer enosmerno ureditev prometa, sanacijo asfaltne površine po celotnem odseku ter redno vzdrževanje živih mej ob pločnikih.

V civilni iniciativi računajo tudi na podporo in pritisk družbe Postojnska jama, ki si, kot pravi Slejko, s takšnim dostopom dela sramoto. “Cesto mora zgraditi občina, Postojnska jama pa ji lahko, če ne gre drugače, pri svojem desetmilijonskem dobičku posodi denar,” meni Slejko.

Občina obljublja študijo in radar

Z občine prizadetim prebivalcem niso poslali uradnega odgovora, pač pa so jim odgovorili zgolj tako, da so v zapisnik sestanka z rumenim dopisali tri kratke odgovore. Za zdaj so napovedali zgolj naročilo prometne študije, ki bi preučila potek prednostne ceste s Kosovelove ulice na Jamsko cesto levo v smeri proti Postojnski jami skozi križišče. Prav tako bodo na ulici postavili stacionarni radar, saj prebivalci ugotavljajo, da vozniki ne spoštujejo omejitve hitrosti na 40 kilometrov na uro. Glede dodatnega prehoda za pešce pa so pojasnili, da ga ni mogoče urediti, saj ni obojestranskega pločnika. Zaraščen pločnik naj bi očistili.

Župan ni povsem izključil niti možnosti ureditve enosmerne ulice, ki pa bi bila zaradi premajhnih radijev zavojev ob hotelu Kras težko izvedljiva, prav tako bi bilo vključevanje na Ljubljansko cesto brez semaforja v poletnih mesecih “misija nemogoče”. Prebivalci ob tem opozarjajo na težavno zavijanje tudi s Kosovelove na Jamsko cesto.

Izgradnja obvoznice pa po županovem mnenju ni izvedljiva, saj je območje poplavno, zato občina od agencije RS za okolje in direkcije za vode ne bi prejela soglasja za gradnjo.

Že pred časom je župan pripomnil, da prebivalci Kosovelove ulice niso edini, niti ne najbolj s (turističnim tranzitnim) prometom obremenjeni prebivalci občine, pač pa to še bolj velja za prebivalce vasi Rakitnik, Matenja vas in Prestranek.


Najbolj brano